Sąrašas:Lietuvos piliakalniai

Sąraše pateikiami Lietuvos piliakalniai, kurių priskaičiuojama 900 (Gintautas Zabiela).

Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Luokavos kalnas Luokavos piliakalnis, Lokava, Kerėžių piliakalnis Kerėžiai
Papilės piliakalnis Papilės I piliakalnis Papilė
Papilės II piliakalnis Pašalpos kalnas Papilė
Viliošių piliakalnis Pilalė Viliošiai
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Alytaus piliakalnis Vienuolyno kalnas, Šv.Jono kalnas, Joninių kalnas Alytus
Radžiūnų piliakalnis Pilalė, Alytaus II piliakalnis Alytus
Radžiūnų III piliakalnis Alytus
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Aniškio piliakalnis Arminų piliakalnis Aniškis
Atesninkų piliakalnis Atesninkėlių piliakalnis Atesninkai
Bazorų piliakalnis Bazorai
Bundorių piliakalnis Panemunininkų piliakalnis Bundoriai
Dambavaragio piliakalnis Ąžuolų Ragas, Ąžuolinių piliakalnis, Bambininkų piliakalnis Bambininkai
Daugų piliakalnis Daugai
Dirmiškių piliakalnis Strumpakalnis Dirmiškės
Dubių piliakalnis Dubiai (Alytus)
Einoronių piliakalnis Pilies kalnas Einoronys
Gerulių piliakalnis Zamkus Geruliai (Alytus)
Giluičių piliakalnis Giluičiai
Kaukų piliakalnis Obelytės II piliakalnis, Pranevičių piliakalnis Kaukai
Krištapiškių piliakalnis Pieriškių piliakalnis Pieriškiai
Kružiūnų piliakalnis Kružiūnai
Laukininkų piliakalnis Svirnakalnis Laukininkai
Margaravos piliakalnis Raudonkalnis, Dubių piliakalnis, Kederiškių piliakalnis, Margirio kalnas Margarava
Margaravos II piliakalnis Margarava
Margio kalnas Punios piliakalnis Punia
Nemunaičio piliakalnis Liūno piliakalnis Nemunaitis
Obelijos piliakalnis Zaramkalnis, Obelytės 3-iojo kaimo piliakalnis Obelija (kaimas)
Obelytės piliakalnis Kaukų II piliakalnis, Nugaros kalnas, Zomkus Kaukai
Papėčių piliakalnis Papėčiai
Piliakalnio piliakalnis (Alytus) Piliakalnis (Alytus)
Pivašiūnų piliakalnis Pivašiūnai
Pociūniškių piliakalnis Vinkšninių piliakalnis Pociūniškės
Poteronių piliakalnis Milžinų kalnas Poteronys
Radžiūnų II piliakalnis Radžiūnai
Rumbonių piliakalnis Mikutiškių piliakalnis Rumbonys
Zaramciškių piliakalnis Galiertiškės piliakalnis, Zamkakalnis Milastonys
Žilvios piliakalnis Pupasodžio piliakalnis, Tolkūnų piliakalnis Pupasodis, Tolkūnai (Alytus)
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Bijeikių piliakalnis Papilio kalnas Bijeikiai (Anykščiai)
Buivydų piliakalnis Klevėnų piliakalnis Buivydai (Anykščiai)
Burios piliakalnis Buria
Buteikių piliakalnis Buteikiai (Anykščiai)
Jakūnų piliakalnis Jakūnai
Jašiškio piliakalnis Baltušavos piliakalnis, Švedkapis, Švedkalnis Jašiškis, Baltušava
Jonydžių piliakalnis Balnakalnis Jonydžiai
Kalvelių piliakalnis Kalveliai (Skiemonys)
Lašinių piliakalnis Lašiniai (Anykščiai)
Levaniškių piliakalnis Piliakalnio piliakalnis Piliakalnis, Levaniškiai (Anykščiai)
Liudiškių piliakalnis Liudiškiai
Marijampolio piliakalnis Piktagalio piliakalnis Piktagalys
Melėnų piliakalnis Pilies kalnas, Pilelė Melėnai (Anykščiai)
Paberžės piliakalnis Paberžė
Palatavio piliakalnis Palatavys
Papilių piliakalnis (Anykščiai) Kaukazas Papiliai (Anykščiai)
Piliakalnio piliakalnis (Anykščiai) Piliakalnis
Riklikų piliakalnis Riklikai
Rubikių piliakalnis Pertakas Rubikiai
Svirnų piliakalnis Žemųjų Svirnų piliakalnis, Žiogų piliakalnis Svirnai II, Žiogai (Anykščiai)
Šeimyniškėlių piliakalnis Vorutos piliakalnis Šeimyniškėliai
Šovenių piliakalnis Budrių piliakalnis, Pakarklos kalnas Šoveniai, Budriai (Anykščiai)
Trakinių piliakalnis Milžinkapis Trakiniai
Vargulių piliakalnis Varguliai
Varniškių piliakalnis Kartakalnis Varniškės
Varnupio piliakalnis Varnupys (Anykščiai)
Vilkatėnų piliakalnis Vilkatėnai
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Babronių piliakalnis Pilies kalnas Babronys
Birštono piliakalnis Vytauto kalnas Birštonas
Matiešionių piliakalnis Matiešionys
Nemajūnų piliakalnis Pilalė Nemajūnai (Birštonas)
Paverknių piliakalnis Ginkaus kalnas Paverkniai
Pelėšiškių piliakalnis Pelėšiškės
Pelėšiškių II piliakalnis Mišiškių piliakalnis Pelėšiškės
Šaltinėnų piliakalnis Aštrusis kalnas, Šaltinėlių piliakalnis Šaltinėnai
Šilėnų piliakalnis Aštrusis kalnas Šilėnai (Birštonas)
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Klausučių piliakalnis Klausučiai (Biržai)
Mažutiškių piliakalnis Migdoliškių piliakalnis Mažutiškiai
Papilio piliakalnis Zamkelis Papilys
Rinkuškių piliakalnis Juodelių piliakalnis, Velniakalnis, Velnio pilis Rinkuškiai
Žiobų piliakalnis Žiobos
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Černiauskų piliakalnis Leipalingio piliakalnis Černiauskai, Leipalingis
Viečiūnų piliakalnis Viečiūnai
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Balandiškių piliakalnis Pilies kalnas Balandiškės (Elektrėnai)
Balceriškių piliakalnis Balceriškės
Beižionių piliakalnis Birutės kalnas Beižionys
Grabijolų piliakalnis Grabijolai
Kalninių Mijaugonių piliakalnis Pilies kalnas Kalniniai Mijaugonys
Karageliškių piliakalnis Karageliškės
Latvių piliakalnis Pilies kalnas, Mitkitškių piliakalnis Latviai (Elektrėnai)
Paalkių piliakalnis Paalkiai
Pipiriškių piliakalnis Pasamanės piliakalnis, Juodasis kalnas Pipiriškės, Pasamanė (Elektrėnai)
Žuvyčių piliakalnis Žuvyčiai
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Antagavės piliakalnis Antagavė
Ažubalio piliakalnis Bajorų piliakalnis Ažubalis (Ignalina)
Ažušilės piliakalnis Ažušilė
Bajorų piliakalnis Leoniškės piliakalnis, Černagurka, Dūdinių piliakalnis Bajorai
Čeberakų piliakalnis Bažnytkalnis Čeberakai
Dūkštelių I piliakalnis Senojo Dūkšto piliakalnis, Pažemiškio piliakalnis Dūkštas
Dūkštelių II piliakalnis Putrakalnis Dūkštas
Garbšių piliakalnis Juodkalnis Garbšiai
Ginučių piliakalnis Papiliakalnės piliakalnis Ginučiai, Papiliakalnė
Ginučių II piliakalnis Pilalė Ginučiai
Jakaviškių piliakalnis Piliakalnis Jakaviškiai
Kazlupiškės piliakalnis Kazlupiškė
Linkmenų piliakalnis Pilelė Linkmenys
Mažulonių piliakalnis Vėlionių piliakalnis Mažulonys, Vėlionys
Mieliatilčio piliakalnis Mieliatiltis
Papiliakalnės piliakalnis Ginučių piliakalnis Ginučiai, Papiliakalnė
Papravalės piliakalnis Plikasis kalnas Papravalė
Paragiškės piliakalnis Paragiškė
Pasamanės piliakalnis Pasamanė (Ignalina)
Pūškų piliakalnis Pūškos
Puziniškio piliakalnis Puziniškis
Ruokiškės piliakalnis Ruokiškė
Senojo Daugėliškio piliakalnis Kiškio Bažnyčia Senasis Daugėliškis
Senosios Katinautiškės piliakalnis Senoji Katinautiškė
Sokiškių piliakalnis Juodžeminis kalnas Sokiškiai
Strakšiškės piliakalnis Ropiakalnis Strakšiškė
Tolimėnų piliakalnis Bakanėliai Tolimėnai (Ignalina)
Vaškonių piliakalnis Vaškonys
Vėderinių piliakalnis Barsukalnis Vėderiniai
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Batėgalos piliakalnis Batėgala
Dubių piliakalnis Užupių piliakalnis, Batarėja Dubiai (Jonava)
Gudžionių piliakalnis Lokėnėlių II piliakalnis Gudžioniai
Laukagalių piliakalnis Milžinų kalnas Laukagaliai (Šilai)
Lokėnėlių piliakalnis Gudžionių II piliakalnis, Žvalgakalnis Lokėnėliai, Gudžioniai
Mažųjų Žinėnų piliakalnis Mažieji Žinėnai
Normainių piliakalnis Zomkus Normainiai
Paberžės piliakalnis Paberžė (Jonava)
Padaigų piliakalnis Smailiakalnis Padaigai
Padaigų II piliakalnis Marčiakalnis Padaigai
Padaigų III piliakalnis Padaigai
Piliakalnių piliakalnis Pilies kalnas, Pilalė Piliakalniai (Jonava)
Ruklos piliakalnis Koplyčkalnis Rukla
Stašėnų piliakalnis Stašėnai
Tartoko piliakalnis Koplyčkalnis Tartokas
Žeimių piliakalnis Jasnagurka Žeimiai
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Kalnelio piliakalnis Kalnelis
Žagarės piliakalnis Raktuvės kalnas, Žagarės I piliakalnis Žagarė
Žvelgaičio kalnas Plikasis Kalnas, Žagarės II piliakalnis Žagarė
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Antkalnės piliakalnis Naujokų piliakalnis, Gystėnų piliakalnis, Milžino kapas Antkalnė, Naujokai (Jurbarkas)
Antkalniškių piliakalnis Antkalniškiai
Bišpilio piliakalnis Jurbarko piliakalnis, Višpilis, Viešpilys
Eržvilko piliakalnis Pilė Eržvilkas
Kalnėnų piliavietė Bišpiliukai Kalnėnai (Jurbarkas)
Kartupėnų piliakalnis Kiaukalnis, Sargutis Kartupėnai
Meškininkų piliakalnis Bišpiliukas Meškininkai
Pašilių piliakalnis Bajorkalnis, Pilis Pašiliai (Jurbarkas)
Raudonėnų piliakalnis Raudonėnai
Seredžiaus piliakalnis Palemono kalnas Seredžius
Seredžiaus II piliakalnis Palocėliai, Piliavietė Seredžius
Skirsnemunės piliakalnis Skirsnemunė
Veliuonos piliakalnis Pilies kalnas, Ramybės kalnas Veliuona
Veliuonos piliakalnis Gedimino kapas, Gedimino kalnas Veliuona
Veliuonos II piliakalnis Pilaitės, Bajerburgas Veliuona
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Balceriškių piliakalnis Balceriškės (Kaišiadorys)
Basonių piliakalnis Basonys
Bijautonių piliakalnis Bijautonys
Budelių piliakalnis Skarbo kalnas, Skarbas Budeliai
Buivydonių piliakalnis Buivydonys
Burčiakų piliakalnis Burčiakai
Būtkiemio piliakalnis Būtkiemis
Dabintos piliakalnis Dabinta
Darsūniškio piliakalnis Darsūniškis
Dovainonių piliakalnis Kapitoniškių piliakalnis Dovainonys
Gegužinio piliakalnis Gegužinis
Maisiejūnų piliakalniai Maisiejūnai
Mančiūnų piliakalnis Mančiūnai (Kaišiadorys)
Migonių piliakalnis Migonys (Kaišiadorys)
Mūro Strėvininkų piliakalnis Mūro Strėvininkai
Napoleono kalnas Lašinių piliakalnis Lašiniai (Kaišiadorys)
Palapainės piliakalnis Vilūnų piliakalnis, Lapainios piliakalnis Lapainia
Paparčių piliakalnis Žydkapis Paparčiai (Kaišiadorys)
Paparčių II piliakalnis Pilies kalnas Paparčiai (Kaišiadorys)
Papartėlių piliakalnis Papartėliai (Kaišiadorys)
Pridotkų piliakalnis Žukų piliakalnis Pridotkai
Rokiškių piliakalnis Rokiškės I
Rumšiškių piliakalnis Kaukapilis Rumšiškės
Strumilų piliakalnis Strumilai
Varkališkių I piliakalnis Juodkočių piliakalnis, Lapainios piliakalnis Varkališkės (Kaišiadorys)
Varkališkių II piliakalnis Varkališkės (Kaišiadorys)
Visginų piliakalnis Visginai
Žaslių piliakalnis Žasliai
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Dirvonų piliakalnis Dirvonai (Kalvarija)
Kampinių piliakalnis Apšutkalnis Kampiniai (Kalvarija)
Menkupių piliakalnis Menkupiai
Naujienėlės piliakalnis Aukštakalnis, Kovakalnis Naujienėlė
Navininkų piliakalnis Navininkai (Kalvarija)
Papiliakalnių piliakalnis Piliakalnis, Pavyžupio piliakalnis, Makauskų piliakalnis Papiliakalniai
Žaliosios piliakalnis
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Aukštųjų Šančių piliakalnis Aukštieji Šančiai
Eigulių piliakalnis Eiguliai
Marvelės piliakalnis Marvos kalnas Marvelė
Jiesios piliakalnis Napoleono kalnas Jiesia (Kaunas)
Veršvų piliakalnis Vilijampolės piliakalnis Veršvai
Vieškūnų piliakalnis Amalių piliakalnis, Šuneliškių kalnas Vieškūnai
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Altonos piliakalnis Altoniškių piliakalnis Altoniškiai
Antalkių piliakalnis Antalkiai
Bernatonių piliakalnis Bernatoniai (Kaunas)
Butvilonių piliakalnis Butvilionių piliakalnis
Dubravų piliakalnis Barsukalnis Dubravai
Girionių piliakalnis Girionys
Guogų piliakalnis Piliuonos piliakalnis Guogai, Piliuona
Jadagonių piliakalnis Raguvos kalnas Jadagoniai
Jaučakių piliakalnis Kartuvių kalnas Jaučakiai
Karmėlavos piliakalnis Pilis Karmėlava
Lentainių piliakalnis Lantainių piliakalnis, Kleboniškių piliakalnis, Pekelka Lentainiai
Lepšiškių piliakalnis Batareika Lepšiškiai
Marvelės II piliakalnis Noreikiškių piliakalnis Noreikiškės
Naujasodžio piliakalnis (Karmėlava) Vaistariškių piliakalnis Naujasodis (Karmėlava)
Pakalniškių piliakalnis Pakalniškiai (Kaunas)
Paštuvos piliakalnis Paštuva
Piepalių piliakalnis Babtyno piliakalnis Piepaliai
Pyplių piliakalnis Pypliai (Kaunas)
Ringovės piliakalnis Linksmakalnis, Pilikė Ringovė
Samylų piliakalnis Samylai
Samylų II piliakalnis Samylai
Šančių piliakalnis Pikelnia, Kepeliušas Šančiai (kaimas)
Vainatrakio piliakalnis Prūskapinė Vainatrakis
Vikūnų piliakalnis Kapčius Vikūnai
Virbališkių piliakalnis Virbališkiai (Kaunas)
Žiegždrių piliakalnis Žiegždriai
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Griešių piliakalnis Rūdupio piliakalnis Griešiai
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Ambraziūnų piliakalnis Ambraziūnai
Bakainių piliakalnis Pilis Bakainiai
Kalnaberžės piliakalnis Plyčkalnis Kalnaberžė
Lomeikiškių piliakalnis Krasausko kalnas, Prancūzkapiai Lomeikiškiai
Naujaupio piliakalnis Pilionių piliakalnis, Piliukas Naujaupis, Pilioniai
Pilsupių piliakalnis Bakanas Pilsupiai
Plinkaigalio piliakalnis Plinkaigalis
Sangailų piliakalnis Šėtos piliakalnis, Piliakalnių piliakalnis, Stagių piliakalnis Sangailai, Šėta
Stašaičių piliakalnis Švedkapis Stašaičiai
Šukionių piliakalnis Šukioniai (Kėdainiai)
Vaidatonių piliakalnis Močėnų piliakalnis, Žalnierka Vaidatoniai, Močėnai
Vosbučių piliakalnis Pilaitės kalnas Vosbučiai
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Badauskių piliakalnis Badauskiai
Bulavėnų piliakalnis Bulavėnai
Bumbulių piliakalnis Bumbulių gynybinis įtvirtinimas Bumbuliai (Kelmė)
Burbaičių piliakalnis Piliukai Piliukai, Burbaičiai
Burniškės piliakalnis Burniškė
Gabriejolės piliakalnis Gabriejolė
Galinių piliakalnis Papušio piliakalnis, Pilikė Galiniai (Kelmė)
Galvydiškių piliakalnis Pilikė Galvydiškės
Gaučiškės piliakalnis Liolių piliakalnis, Vainikės kalnas Gaučiškė
Gudelių piliakalnis Pilikė Gudeliai
Kalniškių piliakalnis Biržės kalnas, Spakainastis, Pilis Kalniškiai
Karklėnalių piliakalnis Biržkalnis Karklėnaliai
Pagryžuvio piliakalnis Pilės kalnas, Kalvinų kalnas Pagryžuvys
Papilalio piliakalnis Pilalė, Kilonių piliakalnis Papilalis
Papilių piliakalnis Pilis Papiliai (Kelmė)
Papušinio piliakalnis Kubilių piliakalnis, Birutkalnis Kubiliai (Kelmė), Papušynys (Kelmė)
Paspąsčio piliakalnis Maldokalnis, Sponstis Paspąstis
Pažvarkulio piliakalnis Alkakalnis Pažvarkulis
Piltinės piliakalnis Bukantiškės, Piliakalnio piliakalnis Bukantiškė
Plūsčių piliakalnis Pilikė Plūsčios
Puikiškės piliakalnis Puikiškė
Šeduviškės piliakalnis Šankių piliakalnis Šeduviškė
Šilgalio piliakalnis Pilikė Šilgalis
Šilo Pavėžupio piliakalnis Gaidžiapilis Pavėžupis
Tytuvėnų piliakalnis Bridvaišio piliakalnis Tytuvėnai
Vaidatonių piliakalnis Šimkaičių piliakalnis Vaidatoniai (Kelmė)
Vainagių piliakalnis Piliukas Vainagiai (Kelmė)
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Kalniškių piliakalnis Pois Klaipėda
Purmalių piliakalnis Purmaliai
Žardės piliakalnis Kuncų piliakalnis, Bandužių piliakalnis, Pilies kalnas Žardė, Bandužiai
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Antkalnio piliakalnis Gribžinių piliakalnis, Pilalė Antkalnis (Klaipėda), Gribžiniai
Daukšaičių piliakalnis Senosios kapinės Daukšaičiai
Dovilų piliakalnis Gedminų pilis, Muškalnis, Pilalė Dovilai
Eketės piliakalnis Eketė (Klaipėda)
Gargždų piliakalnis Kalniškės piliakalnis Gargždai
Gerduvėnų piliakalnis Pilalė Gerduvėnai
Gibišių piliakalnis Gibišiai
Jakų piliakalnis Sudmantų piliakalnis, Mozūriškių piliakalnis, Piltinės piliakalnis Jakai
Jogučių piliakalnis Kukūdra Jogučiai, Stančiai
Kukuliškių piliakalnis Melnaragio piliakalnis Kukuliškiai
Laistų piliakalnis Liliškių piliakalnis, Pilies kalnas, Švedų pylimas Laistai
Lapių piliakalnis Lapiai (kaimas)
Maciuičių piliakalnis Pilalė Maciuičiai
Pakalniškių piliakalnis Gediminaičių piliakalnis, Pilė Pakalniškiai (Klaipėda)
Šiuraičių piliakalnis Mockaičių pilis Mockaičiai (Klaipėda), Šiuraičiai (Klaipėda)
Norgėlų piliakalnis Mataičių piliakalnis, Vytauto kalnas Norgėlai (Klaipėda), Mataičiai
Skomantų piliakalnis Ragokalnis, Raguva Skomantai
Veiviržėnų piliakalnis Vilkių piliakalnis Veiviržėnai, Vilkiai
Vyskupiškių piliakalnis Vyskupiškiai
Žvaginių piliakalnis Žadeikių piliakalnis, Žvaginių kapai Žvaginiai
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Andulių piliakalnis Ėgliškių piliakalnis, Švedkalnis Anduliai, Ėgliškiai (Kretinga)
Auksūdžio piliakalnis Kūlių pilė, Pilalė, Švedų pilalė Auksūdys (Kretinga)
Dauginčių piliakalnis Pilis, Pilalė Dauginčiai
Dauginčių II piliakalnis Pilalė, Mėnulio kalnas Dauginčiai
Dvarčininkų piliakalnis Dvarčininkai (Kretinga)
Gaudučių piliakalnis Pilalė Gaudučiai (Kretinga)
Gintarų piliakalnis Vyšniakalnis Gintarai (Kretinga)
Imbarės piliakalnis Pilalė Imbarė
Joskaudų piliakalnis Pilis, Alkos kalnas Joskaudai
Kačaičių piliakalnis Pilalė Kačaičiai
Kalno Grikštų piliakalnis Kalno Grikštai
Kalno Grikštų II piliakalnis Kalno Grikštai
Kartenos piliakalnis Pilis Kartena
Kurmaičių piliakalnis Pilalė Kurmaičiai
Laivių piliakalnis Erlėnų piliakalnis, Pilalė Laiviai
Martynaičių piliakalnis Martynaičiai
Mišučių piliakalnis Nausodžio piliakalnis, Mongirdo pilalė Mišučiai (Kretinga)
Nagarbos piliakalnis Bliūdkalnis, Senkų piliakalnis Negarba, Senkai (Kretinga)
Prystovų piliakalnis Pilalė, Pilis, Dyburio pilis Prystovai
Reketės piliakalnis Pilalė Reketė
Rūdaičių piliakalnis Pilalė Rūdaičiai
Sauserių piliakalnis Pilalė Sauseriai
Senosios Įpilties I piliakalnis Įpilties piliakalnis Senoji Įpiltis
Senosios Įpilties II piliakalnis Karių kalnas, Margininkų piliakalnis Senoji Įpiltis
Senosios Įpilties III piliakalnis Marijos kalnelis Senoji Įpiltis
Valėnų piliakalnis Cartų piliakalnis, Pilalė Valėnai
Vėlaičių piliakalnis Vėlaičiai (Kretinga)
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Aluotų piliakalnis Druskių piliakalnis Druskiai (Kupiškis)
Aukštupėnų piliakalnis Kupiškio piliakalnis Aukštupėnai, Kupiškis
Bakšėnų piliakalnis Bakšėnai
Bugailiškių piliakalnis Bugailiškiai
Elniškių piliakalnis Elniškių kapinės Elniškiai
Gaigalių piliakalnis Gaigaliai (Kupiškis)
Kerelių piliakalnis Kereliai (Kupiškis)
Likalaukių piliakalnis Sipsalė, Astravų piliakalnis Likalaukiai
Obonių piliakalnis Zūbiškių piliakalnis Obonys
Papilių piliakalnis Pilis Papiliai
Papilių II piliakalnis Papiliai
Stirniškio piliakalnis Skverbų piliakalnis, Palėvėnės piliakalnis Stirniškiai (Kupiškis)
Vaduvų piliakalnis Vaduvos
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Buniškių piliakalnis Buniškiai
Buteliūnų piliakalnis Buteliūnai
Druskininkėlių piliakalnis Saltoniškės piliakalnis Druskininkėliai, Saltoniškė
Elveriškės piliakalnis Eglynkalnis Elveriškė
Ežerėlių piliakalnis Ežerėliai
Giraitės piliakalnis Giraitė (Lazdijai)
Krikštonių piliakalnis Krikštonys
Kuklių piliakalnis Kukliai
Maišymų piliakalnis Gumbelių piliakalnis Maišymai, Gumbeliai (Lazdijai)
Mėčiūnų piliakalnis Mėčiūnai
Mikyčių piliakalnis Mikyčiai
Paliūnų piliakalnis Paliūnai
Papalazdijų piliakalnis Lazdijų piliakalnis, Palazdijų piliakalnis, Katkuškių piliakalnis Papalazdijai
Paserninkų piliakalnis Eglynkalnis Paserninkai
Paveisininkų piliakalnis Paveisininkai
Prelomčiškės piliakalnis Eglynų piliakalnis Prelomčiškė
Rudaminos piliakalnis Rudamina
Šlavantų piliakalnis Šlavantai
Ūdininkų piliakalnis Ūdininkai
Vainiūnų piliakalnis Vainiūnai
Verstaminų I piliakalnis Verstaminai
Verstaminų II piliakalnis Verstaminai
Verstaminų III piliakalnis Verstaminai
Verstaminų IV piliakalnis Koplyčkalnis Verstaminai
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Būriškių piliakalnis Būriškiai
Kumelionių piliakalnis Marijampolės II piliakalnis Kumelionys
Lakinskų piliakalnis Lakinskai
Liudvinavo piliakalnis Lapkalnis, Lapiakalnis Liudvinavas
Meškučių piliakalnis Marijampolės piliakalnis Meškučiai
Meškučių II piliakalnis Marijampolės II piliakalnis, Marcinkalnis Meškučiai
Padovinio piliakalnis Padovinys
Piliakalnių piliakalnis Piliakalniai (Marijampolė)
Riečių piliakalnis Gaulės kalnas Riečiai
Šakališkių piliakalnis Šakališkiai (Marijampolė)
Tarašiškių piliakalnis Tarašiškiai
Varnupių piliakalnis Kirvakalnis Varnupiai
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Dapšių piliakalnis Alkos kalnas, Alkakalnis Dapšiai
Daubarių piliakalnis Daubariai
Daubarių II piliakalnis Daubariai
Gyvolių piliakalnis Švedkalnis Gyvoliai
Griežės piliakalnis Griežė
Griežės II piliakalnis Griežė
Jautakių piliakalnis Pilalė, Pilies kalnas Jautakiai
Leckavos piliakalnis Leckava
Mantvydų piliakalnis Pilalė Mantvydai (Mažeikiai)
Renavo piliakalnis Pilalė Renavas
Rimolių piliakalnis Kulšėnų piliakalnis, Užpilis Rimoliai
Ritinės piliakalnis Švedkapis Ritinė
Sedos piliakalnis Pilalė Seda
Vadagių piliakalnis Pilalės kalnas, Švedkalnis Vadagiai
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Alantos piliakalnis Pakalnės piliakalnis Alanta
Ambraziškių piliakalnis Pušalotų piliakalnis, Račiškių piliakalnis Ambraziškiai
Antakščių piliakalnis Aukštakalnis Antakščiai
Antakščių II piliakalnis Pyliakalnis Antakščiai
Antaraisčių piliakalnis Rateliakalnis Antaraisčiai
Avilčių piliakalnis Avilčiai
Bendžiukų piliakalnis Bendžiukai
Čiulėnų piliakalnis Juodasis kalnas Čiulėnai
Didžiokų piliakalnis Šideikių piliakalnis, Švedkalnis Didžiokai
Dubingių piliakalnis Pilies kalnas Dubingiai
Gaigalų piliakalnis Gaigalai (Molėtai)
Janonių piliakalnis Pilalė Janonys (Molėtai)
Jasiuliškių piliakalnis Švedkalnis Jasiuliškiai (Molėtai)
Jonėnų piliakalnis Jonėnai
Kamastos piliakalnis Švedkalnis, Bubka Kamasta
Kampų piliakalnis Jūrkampio piliakalnis Kampai
Karališkių piliakalnis Karališkės (Molėtai)
Kertuojos piliakalnis Kertuoja
Klabinių piliakalnis Kučiuškė piliakalnis Klabiniai
Kulionių piliakalnis Kulionys
Liesėnų piliakalnis Bendrių piliakalnis, Videniškių piliakalnis Liesėnai
Maišiakulės piliakalnis Maišiakulė
Malkėsto piliakalnis Janiškio piliakalnis Malkėstas
Pakryžės piliakalnis Aluntėlės kalnas Pakryžė
Paraudinės piliakalnis Paraudinė
Pavandenės piliakalnis Aukštakalnis Pavandenė (Molėtai)
Pazadvorijos piliakalnis Padvario piliakalnis, Zomkus Padvarys
Pelenių piliakalnis Peleniai (Molėtai)
Perkalių piliakalnis Smailiakalnis, Trakas Perkaliai
Piliakalnio piliakalnis (Molėtai) Antakščių III piliakalnis Gaidamoniai
Piliakiemių piliakalnis Piliakiemiai
Runionių piliakalnis Pilies kalnas Runionys
Sližiškių piliakalnis Juodasai kalnelis Sližiškiai
Suginčių piliakalnis Suginčiai
Svobiškėlio piliakalnis Skritkalnis Svobiškėlis
Vališkių piliakalnis Vališkiai (Molėtai)
Vorėnų piliakalnis Vorėnai
Želvų piliakalnis Kaukuras, Kapusčiaragis Želvos (kaimas)
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Birštoniškių piliakalnis Būbliškės piliakalnis, Pagėgių piliakalnis Pagėgiai, Būbliškė
Kreivėnų piliakalnis Kulmenų piliakalnis, Pilės kalnas, Užkulnių piliakalnis Kulmenai
Opstainių I piliakalnis Vilkyškių piliakalnis, Opstainio I piliakalnis Opstainys
Opstainių II piliakalnis Opstė, Opstainio II piliakalnis Opstainys
Rambyno kalnas Rambyno piliakalnis Bitėnai
Šereitlaukio I piliakalnis Šereitlaukis
Šereitlaukio II piliakalnis Milžinkapis Šereitlaukis
Vartūliškių piliakalnis Šventkalnis, Šventkapis Vartūliškiai
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Peleniškių piliakalnis Kalnuočių piliakalnis Peleniškiai
Tričių piliakalnis Tričiai
Žeimelio piliakalnis Žydkapis Žeimelis
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Palangos piliakalnis Birutės kalnas Palanga
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Panevėžio piliakalnis Panevėžys
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Baimainių piliakalnis Vilkų piliakalnis Baimainiai, Vilkai (Panevėžys)
Kiūčių piliakalnis Minakalnis, Senkapis Kiūčiai
Papušių piliakalnis Papušiai
Upytės piliakalnis Tarnagalos piliakalnis, Čičinsko kalnas Upytė, Tarnagala
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Ąžuolpamūšės piliakalnis Dabužių piliakalnis Ąžuolpamūšė
Migonių piliakalnis Šimonių piliakalnis, Paberžių piliakalnis, Sindriūnų piliakalnis Migoniai, Šimoniai
Moliūnų piliakalnis Kriklinių piliakalnis, Karališkoji pilis Krikliniai, Moliūnai
Saudogalos piliakalnis Saudogala
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Abokų piliakalnis Abokai
Alsėdžių piliakalnis Žvėrinčius Alsėdžiai
Gandingos piliakalnis Pilies kalnas Gandinga
Gandingos II piliakalnis Nausodžio II piliakalnis, Ožkupris Gandinga
Gegrėnų piliakalnis Gegrėnai
Gegrėnų II piliakalnis Pelekalnis Gegrėnai
Gelindėnų piliakalnis Gelindėnai
Gintališkės piliakalnis Pilė Gintališkė
Girkantų piliakalnis Jazdauskiškių piliakalnis, Pilalė Girkantai
Grigaičių piliakalnis Pilalė Grigaičiai (Plungė)
Kepurėnų piliakalnis Kepurėnai
Lekemės piliakalnis Lapinsko kalnas Lekemė
Lieplaukalės piliakalnis Lieplaukės piliakalnis, Pilalė Lieplaukalė
Medsėdžių piliakalnis Medsėdžiai (Plungė)
Nausodžio piliakalnis Pilalė, Apiera Varkaliai, Nausodis (Plungė)
Nugarių piliakalnis Pilalė Nugariai
Pakutuvėnų piliakalnis Pilalė Pakutuvėnai
Plungės piliakalnis Pilalė Plungė
Plungės II piliakalnis Pilalė Plungė
Pūčkorių I piliakalnis Pilė Pūčkoriai
Pūčkorių II piliakalnis Pilies kalnas Pūčkoriai
Pūčkorių III piliakalnis Pilė Pūčkoriai
Rotinėnų piliakalnis Pilalė, Juodkalnis Rotinėnai
Stalgėnų piliakalnis Stalgėnai
Stanelių piliakalnis Senpilis Staneliai
Stirbaičių piliakalnis Pilalė Stirbaičiai (Plungė)
Surblių piliakalnis Jodėnų piliakalnis, Pilis Surbliai
Šarnelės piliakalnis Švedkalnis Šarnelė
Užpelkių piliakalnis Pilalė Užpelkiai (Plungė)
Varkalių piliakalnis Varkaliai
Varkalių II piliakalnis Varkaliai
Vieštovėnų piliakalnis Vieštovėnai
Žemaičių Kalvarijos piliakalnis Varduvos piliakalnis, Gardų piliakalnis, Šv.Jono kalnas Žemaičių Kalvarija
Žernių piliakalnis Žerniai
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Bačkininkėlių piliakalnis Bačkininkėliai
Gerulių piliakalnis Geruliai
Kieliško piliakalnis Kieliškas
Klebiškio piliakalnis Pakiauliškio piliakalnis Klebiškis
Lepelionių piliakalnis Balnakalnis, Napoleono Kepurė, Krištapiškių piliakalnis Lepelionys
Mačiūnų piliakalnis Prienų piliakalnis Mačiūnai
Medžionių piliakalnis Medžionys
Naravų piliakalnis Naravai
Naujasodžio piliakalnis Naujasodis (Prienai)
Naujasodžio II piliakalnis Naujasodis (Prienai)
Noreikiškių piliakalnis Guzelis Noreikiškės (Prienai)
Noreikiškių II piliakalnis Guzelis Noreikiškės (Prienai)
Norkūnų piliakalnis Norkūnai (Prienai)
Norkūnų II piliakalnis Norkūnai (Prienai)
Pabrasčių piliakalnis Pabrasčiai
Pačiudiškių piliakalnis Čiudiškių piliakalnis Pačiudiškiai
Pagaršvio piliakalnis Pagaršvys
Pašlavančio piliakalnis Pašlavantys
Pašventupio piliakalnis Vangų piliakalnis Pašventupys (Prienai)
Pašventupio II piliakalnis Pašventupys (Prienai)
Paukščių piliakalnis Bobų kalnas, Paukščių kalnas, Dukurnonių piliakalnis, Steponiškių piliakalnis, Vilkų piliakalnis Steponiškės (Prienai)
Pelekonių I piliakalnis Pelekonys
Pelekonių II piliakalnis Pilikė Pelekonys
Pelekonių III piliakalnis Pilalė Pelekonys
Pelekonių IV piliakalnis Pilalė, Dambavos piliakalnis Pelekonys
Pieštuvėnų piliakalnis Didysis kalnas Pieštuvėnai
Pelekonių piliakalnis Pilelė Pelekonys
Prienlaukio piliakalnis Prienlaukys
Sabalėnų piliakalnis Sabakalnis Sabalėnai
Stakliškių I piliakalnis Piliakalnio piliakalnis Stakliškės
Stakliškių II piliakalnis Stakliškės
Vilkininkų piliakalnis Karkliniškių piliakalnis Vilkininkai (Prienai)
Virkininkų piliakalnis Virkininkai
Voseliūnų piliakalnis Paverknių II piliakalnis, Baltas kalnas Voseliūnai (Prienai)
Žarijų I piliakalnis Bagrėno I piliakalnis Žarijos, Bagrėnas
Žarijų II piliakalnis Bagrėno II piliakalnis Žarijos, Bagrėnas
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Diauderių piliakalnis Baisogalos piliakalnis Diauderiai
Jankaičių piliakalnis Jankaičiai (Radviliškis)
Kudinų piliakalnis Šiaulės kalnas, Kalnų piliakalnis, Šialėnų piliakalnis Kudinai, Kalnai (Radviliškis)
Pakalniškių piliakalnis Kleboniškių piliakalnis, Piliakalnio piliakalnis Pakalniškiai
Pašakarnio piliakalnis Pilė Pašakarnis
Raginėnų piliakalnis Raganų kalnas Raginėnai
Ramulėnų piliakalnis Ramyla Ramulėnai
Vaitiekūnų piliakalnis Pilius Vaitiekūnai
Velžių piliakalnis Velžiai (Radviliškis)
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Bažavalės piliakalnis Barsukalnis Bažavalė
Betygalos I piliakalnis Betygala
Betygalos II piliakalnis Betygala
Darbutų I piliakalnis Bielsko kalnas Darbutai
Darbutų II piliakalnis Darbutai
Daugėliškių piliakalnis Ožnugaris Daugėliškiai (Raseiniai)
Gabrieliškių piliakalnis Naukaimio piliakalnis, Vištkalnis Naukaimis (Raseiniai)
Galkaičių piliakalnis Gručkalnis Galkaičiai
Gėluvos piliakalnis Birutkalnis Gėluva
Ginaičių piliakalnis Kalniškių piliakalnis Kalniškiai I (Raseiniai)
Ižiniškių piliakalnis Papilė Ižiniškiai
Kalnujų piliakalnis Palendrių piliakalnis, Jovaišių piliakalnis, Žieveliškės piliakalnis Palendriai (Raseiniai)
Kejėnų piliakalnis Kaukuras, Švedų bokštas Kejėnai
Lyduvėnų I piliakalnis Danutės kalnas Lyduvėnai
Lyduvėnų II piliakalnis Barsukalnis Lyduvėnai
Lyduvėnų III piliakalnis Kaukuris Lyduvėnai
Mankūnų piliakalnis Mankūnai (Raseiniai)
Molavėnų I piliakalnis Kauprės, Griaužų piliakalnis Molavėnai, Griaužai (Raseiniai)
Molavėnų II piliakalnis Molavėnai
Pabalčių piliakalnis Milžavėnų piliakalnis Pabalčiai
Padubysio piliakalnis Kaukuras, Kaimelės piliakalnis Padubysys
Pužų piliakalnis Pilalė Pužai
Raseinių piliakalnis Prabauda, Cibikalnis, Mirklių piliakalnis Raseiniai
Ročiškės piliakalnis Račkiškės piliakalnis Ročiškė
Šiaulelių piliakalnis Pilalė Šiauleliai
Zvėgių piliakalnis Pilies kalnas Zvėgiai
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Lopaičių piliakalnis Tverų piliakalnis, Leibiškės piliakalnis Lopaičiai
Medingėnų piliakalnis Medingėnai
Pauškių piliakalnis Kačių piliakalnis, Pilalė Pauškės
Skaborų piliakalnis Skaborai
Skroblio piliakalnis Skroblis
Šiuraičių piliakalnis Švedkalnis Šiuraičiai (Rietavas)
Šiuraičių II piliakalnis Šiuraičiai (Rietavas)
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Alksnių piliakalnis Onuškio piliakalnis Alksniai (Rokiškis)
Alsetos piliakalnis Koplyčkalnis Alseta
Ažušilių piliakalnis Ažušiliai (Rokiškis)
Baušiškių piliakalnis Bogušiškių piliakalnis, Radiščių piliakalnis, Kubiliškių piliakalnis Baušiškės
Bradesių piliakalnis Bradesiai
Bryzgių piliakalnis Bryzgiai
Dauliūnų piliakalnis Ožnugaris Dauliūnai
Dirdų piliakalnis Dirdos
Grubų piliakalnis Grubos (Rokiškis)
Gudiškių piliakalnis Čedasų piliakalnis, Daličių piliakalnis Čedasai
Junkūnų piliakalnis Kraštų piliakalnis Junkūnai
Junkūnų II piliakalnis Junkūnai
Juodonių piliakalnis Pečianykas Juodonys (Rokiškis)
Kalnočių piliakalnis Kalnočiai
Kraštų piliakalnis Kraštai (Juodupė)
Lukštų piliakalnis Lukštai
Martiniškėnų piliakalnis Martyniškių piliakalnis, Žydkapiai Martiniškėnai
Mičiūnų piliakalnis Mičiūnai
Mielėnų piliakalnis Bajorų piliakalnis, Piliakalnio piliakalnis Mielėnai
Moškėnų piliakalnis Laukupėnų piliakalnis Moškėnai, Laukupėnai
Papilių piliakalnis Papiliai (Rokiškis)
Petrešiūnų piliakalnis Petrešiūnai
Radžionių piliakalnis Radžionys
Rudžių piliakalnis Smailakalnis Rudžiai (Rokiškis)
Sidabrinės piliakalnis Valiūniškio piliakalnis Sidabrinė (Rokiškis)
Stasiūnų piliakalnis Stasiūnai (Rokiškis)
Užubalių piliakalnis Kartuvių kalnas Užubaliai (Rokiškis)
Veselavos piliakalnis Veselava (Obeliai)
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Apuolės piliakalnis Apuolė
Erslos piliakalnis Pilalė Ersla
Girdenių piliakalnis Girdeniai
Jedžiotų piliakalnis Pilalė Jedžiotai
Kalvių piliakalnis (Lenkimai) Pilalė Kalviai (Skuodas)
Kivylių piliakalnis Pilalė Kivyliai (Skuodas)
Kubiliškės piliakalnis Kulų piliakalnis Kubiliškė (Skuodas)
Mikytų piliakalnis Pilis Mikytai (Skuodas)
Mosėdžio piliakalnis Mosėdis
Paparčių piliakalnis (Skuodas) Aukštakalnis, Švedų kalnas Paparčiai (Skuodas)
Puodkalių piliakalnis Puodkaliai
Šakalių piliakalnis Daukšių piliakalnis, Pilė Daukšiai (Skuodas)
Užluobės piliakalnis Šarkės piliakalnis, Pilė Užluobė, Šarkė
Veitelių piliakalnis Pilalė Veiteliai
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Burgaičių I piliakalnis Vorpilis Burgaičiai, Sudargas
Burgaičių II piliakalnis Pilaitė Burgaičiai, Sudargas
Burgaičių III piliakalnis Burgaičiai, Sudargas
Dulinčiškių piliakalnis Dulinčiškiai
Grinaičių I piliakalnis Žydkapis Sudargas
Grinaičių II piliakalnis Balnakalnis Sudargas
Joginiškių piliakalnis Kalnas Joginiškiai
Klepų piliakalnis Klepai
Kubilių piliakalnis (Šakiai) Kubiliai
Kukarskės piliakalnis Kukarskė
Maštaičių piliakalnis Narkūnų piliakalnis Maštaičiai
Mikytų piliakalnis Smailakalnis Mikytai
Misiūnų piliakalnis Misiūnai (Šakiai)
Plokščių piliakalnis Vaiguviškių piliakalnis Plokščiai, Vaiguviškiai (Šakiai)
Stulgių piliakalnis Šančius, Prancūzkalnis Stulgiai (Šakiai)
Šėtijų piliakalnis Jundakalnis Šėtijai
Šilvienų piliakalnis Kubilių piliakalnis, Pilaitė Šilvėnai
Turčinų piliakalnis Ročkų piliakalnis Turčinai
Viltrakių piliakalnis Viltrakiai
Žemosios Panemunės piliakalnis Žemoji Panemunė
Žemosios Panemunės piliakalnis II Žemoji Panemunė
Žuklijų piliakalnis Žuklijai (Šakiai)
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Bėčionių piliakalnis Bėčionys (Šalčininkai)
Dainavėlės piliakalnis Dainavėlė (Šalčininkai)
Eišiškių piliakalnis Gornostajiškių piliakalnis Eišiškės
Kiaulėkų piliakalnis Pilalė Kiaulėkai
Paūdronių piliakalnis Pilies kalnas Paūdronys
Kurmelionių piliakalnis Pilelė Kurmelionys
Sangėliškių piliakalnis Sangėliškės
Tetervinų piliakalnis Plikasis kalnas, Ūtos piliakalnis, Papiškių piliakalnis Tetervinai (Šalčininkai)
Turgelių piliakalnis Turgeliai
Valakavičių piliakalnis Valakavičiai
Vilkiškių I piliakalnis Vilkiškės (Turgeliai)
Vilkiškių II piliakalnis Vilkiškės (Turgeliai)
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Bubių piliakalnis Pilalė, Bubių Pilė Bubiai (Šiauliai)
Jurgaičių piliakalnis Kryžių kalnas Domantų piliakalnis, Šventkalnis Domantai (Šiauliai)
Kurtuvėnų piliakalnis Kapa Kurtuvėnai
Luponių piliakalnis Perkūnkalnis, Raganų kalnas Luponiai
Normančių piliakalnis Bauskės pilis Normančiai
Pilkalnio piliakalnis Kubelių piliakalnis Pilkalnis (Šiauliai)
Pageluvio I piliakalnis Barsukyno I piliakalnis Pageluvis
Pageluvio II piliakalnis Barsukyno II piliakalnis Pageluvis
Rekčių piliakalnis Vinavos kalnas Rekčiai
Romučių piliakalnis Papalskių piliakalnis, Gojelis Romučiai
Sauginių piliakalnis Pilė, Jonelaičių piliakalnis Sauginiai
Šilėnų piliakalnis Šilėnai
Žuvininkų piliakalnis Šiaulių piliakalnis, Salduvė Žuvininkai
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Bilionių piliakalnis Šventkalnis, Švedkalnis Bilionys
Biržų Lauko piliakalnis Pilalė Biržų Laukas
Burbiškių I piliakalnis Pilies kalnas, Burbiškiai (Šilalė)
Burbiškių II piliakalnis Parškalnis Burbiškiai (Šilalė)
Burbiškių III piliakalnis Sargakalnis Burbiškiai (Šilalė)
Dapkiškės piliakalnis Pilė Dapkiškė
Dungeriukų piliakalnis Zamėkalnis Dungeriukai
Gardiškės piliakalnis Jaunodavos piliakalnis, Piliakalnio piliakalnis, Pilė Gardiškė
Gedminiškės I piliakalnis Trakas Gedminiškė
Gedminiškės II piliakalnis Trakas Gedminiškė
Gegužių piliakalnis Gegužkalnis, Bliūdakalnis, Galvyčių piliakalnis, Gegužės piliakalnis, Bliūdkalnis Gegužės
Gūvainių piliakalnis Gūvainiai
Indijos piliakalnis Pilė Indija (Šilalė)
Kalvalių piliakalnis Miegė, Požerės piliakalnis Kalvaliai
Kazokų piliakalnis Užpilis Kazokai (Šilalė)
Kiaukų piliakalnis Kiaukai
Kreivių piliakalnis Pilė Kreiviai (Šilalė)
Kunigiškių piliakalnis Lileikėnų piliakalnis, Švedkalnis, Jomantų pilė Lileikėnai, Kunigiškiai (Šilalė)
Leviškių piliakalnis Leviškiai
Medvėgalio piliakalnis Karūžiškės piliakalnis Karūžiškė
Padievaičio piliakalnis Kvėdarnos piliakalnis Padievaitis, Kvėdarna
Padievyčio piliakalnis Pilė Padievytis
Pagrybio piliakalnis Skuburlė, Skuburkalnis Pagrybis
Pakisio piliakalnis Pilikė, Pajūrio piliakalnis Pakisys, Pajūris (Šilalė)
Pasausalio piliakalnis Pasausalis
Pavėžio piliakalnis Drobūkščių piliakalnis Drobūkščiai
Pilių piliakalnis Kepaluškalnis, Kaltinėnų piliakalnis Pilės
Prienų piliakalnis Birgkalnis Prienai (Šilalė)
Rubaičių piliakalnis Pilalė Rubaičiai
Rubinavo piliakalnis Pilalė , Šarūnkalnis, Švedų pilė Rubinavas
Simėnų piliakalnis Kalniškių piliakalnis, Pelėdkalnis, Ivankių piliakalnis, Keterų piliakalnis, Aukuras Simėnai, Kalniškiai
Treigių piliakalnis Treigių pilė, Eržilkalnis, Kaštaunalių piliakalnis, Sarviečių piliakalnis Treigiai
Vaičių piliakalnis Pilalė, Švedkalnis Vaičiai
Vedrių piliakalnis Vedriai
Vilkų Lauko piliakalnis Kūplė Vilkų Laukas
Vilkų Lauko II piliakalnis Spraudaičių piliakalnis, Veringa Spraudaičiai, Vilkų Laukas
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Akmeniškių piliakalnis Pilies kalnas, Margpilis, Švedkalnis Akmeniškiai
Akmeniškių II piliakalnis Akmeniškiai
Aukštumalų piliakalnis Aukštumalai
Eidaičių piliakalnis Pilalė Eidaičiai
Gedikų piliakalnis Gedikai
Jomantų piliakalnis Jurgaičių pilalė Jurgaičiai (Šilutė)
Juodžių piliakalnis Pilalės kalnas, Šeputaičių piliakalnis Juodžiai (Šilutė), Šeputaičiai
Kintų piliakalnis Kintai
Lazduonėnų piliakalnis Pilalė Lazduonėnai
Lekių piliakalnis Pilalė Lekiai
Paulaičių piliakalnis Pilalė Paulaičiai
Pavilnučio piliakalnis Sklepkalnis, Palendrupio piliakalnis Pavilnutis
Sakūtėlių piliakalnis Raganų kalnas, Čiūtelių piliakalnis Sakūtėliai
Stankaičių piliakalnis Pabūtkalnis Stankaičiai (Šilutė)
Šiūparių piliakalnis Šiūpariai (Šilutė)
Uoksų piliakalnis Gailaičių piliakalnis, Mataičių piliakalnis, Šarkiškių piliakalnis Gailaičiai (Šilutė), Uoksai (Šilutė)
Vanagių piliakalnis Žemaičių Naumiesčio piliakalnis, Žaliakalnis Žemaičių Naumiestis
Venckų piliakalnis Venckai (Šilutė)
Žakainių piliakalnis Laukstėnų piliakalnis, Užtenenio piliakalnis, Jokūbiškės piliakalnis Žakainiai, Laukstėnai
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Dainių piliakalnis Dainiai
Grebliaučiznos piliakalnis Barsukynė Grebliaučizna
Janionių piliakalnis Pykuoliakalnis, Pikuolio kalnas Janionys (Širvintos)
Kernavės I piliakalnis Aukuro kalnas, Barsčių piliakalnis, Šventakalnis Kernavė
Kernavės II piliakalnis Mindaugos sostas Kernavė
Kernavės III piliakalnis Lizdeikos kalnas, Kriveikiškio kalnas, Smailiakalnis Kernavė
Kernavės IV piliakalnis Pilies kalnas, Įgulos kalnas Kernavė
Kiauklių piliakalnis Apskritas kalnas Kiaukliai
Kriveikiškio piliakalnis Žvalgakalnis, Kernavės V piliakalnis Kriveikiškis
Laužiškio piliakalnis Užburtas kalnas Laužiškis
Mančiušėnų piliakalnis Mančiušėnai
Mantinionių piliakalnis Mantinionys
Maskoliškių piliakalnis Batarėja Maskoliškiai
Pasodninkų piliakalnis Batarėja, Batareika Pasodninkai
Raudonkos piliakalnis Batarėja Raudonka
Sadūniškių piliakalnis Sadūniškės
Totoriškio piliakalnis Totoriškis (Širvintos)
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Abejučių piliakalnis Abejučiai
Adutiškio piliakalnis Viduožnugaris Adutiškis
Akvieriškės piliakalnis Akvieriškė
Aučynų piliakalnis Aučynos
Baliulių piliakalnis Baliuliai
Baluošos piliakalnis Baluoša (Švenčionys)
Bogutiškės piliakalnis Bogutiškė
Brižių I piliakalnis Noselėnų II piliakalnis Brižiai (Švenčionys)
Brižių II piliakalnis Noselėnų III piliakalnis Brižiai (Švenčionys)
Budrių piliakalnis Pilalė Budriai (Švenčionys)
Cegelnės piliakalnis Cegelnė
Cirkliškio piliakalnis Švenčionių piliakalnis, Perkūno kalnas Cirkliškis
Daukšių piliakalnis Papilių kalnas Daukšiai (Švenčionys)
Jaciūnų piliakalnis Jaciūnai
Kačėniškės piliakalnis Kačėniškė
Kavalčiukų piliakalnis Kavalčiukai (Švenčionys)
Lalučių piliakalnis Lalučiai
Mikštų piliakalnis Cegelnės piliakalnis, Auksinis kalnas Mikštai
Stūglių piliakalnis Piliakalnis Stūgliai (Švenčionys)
Nevieriškės piliakalnis Ponų kalnelis Nevieriškė
Noselėnų piliakalnis Noselėnai
Paduobės piliakalnis Šaltaliūnės piliakalnis Švenčionėliai
Pagilūtės piliakalnis Pagilūtė
Prienų piliakalnis Veršupka Prienai (Švenčionys)
Ragaučinos piliakalnis Ragaučina
Rakštelių piliakalnis Rakšteliai
Reškutėnų piliakalnis Liepkalnis Reškutėnai
Rusališkės piliakalnis Rusališkė
Stajėtiškio piliakalnis Stajėtiškis
Stūglių piliakalnis Piliakalnio piliakalnis Stūgliai
Žąsinų piliakalnis Žąsinai
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Aukštupių piliakalnis Gaidvingis Aukštupiai
Batakių piliakalnis Pilutė, Švedkalnis Batakiai
Dapkiškių piliakalnis Pilaitė Dapkiškiai
Gilandžių piliakalnis Šventkalnis, Oplankio piliakalnis Oplankys
Greižėnų piliakalnis Oplankio piliakalnis Oplankys, Greižėnai
Ivangėnų I piliakalnis Pilikė Ivangėnai, Karšuva (kaimas)
Ivangėnų II piliakalnis Pilikė Ivangėnai, Karšuva (kaimas)
Juškaičių piliakalnis Pilutė Juškaičiai (Tauragė)
Kalniškių piliakalnis (Tauragė) Simėnų piliakalnis, Pilaitė, Papilys Kalniškiai (Tauragė)
Kiukiškių piliakalnis Pilaitė Gaurė
Matiškių piliakalnis Pilaitė Matiškiai
Naujininkų piliakalnis Kuturių piliakalnis, Pilalė Naujininkai (Tauragė), Pagramantis
Nosaičių piliakalnis Papiliakalnio piliakalnis Nosaičiai, Skaudvilė
Pagramančio piliakalnis Pilaitė Pagramantis
Reksčių piliakalnis Maskolkapis Reksčiai (Tauragė)
Rekstukų piliakalnis Kaukurinė, Maskolkapis Rekstukai
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Biržuvėnų piliakalnis Koplyčkalnis Biržuvėnai
Buišų piliakalnis Saulės kalnas, Tauragėnų piliakalnis Buišai
Buožėnų piliakalnis Pilalė Buožėnai
Didžiųjų Burbiškių piliakalnis Moteraitis, Burbiškių kalnas Pavandenė
Džiuginėnų piliakalnis Džiugo kalnas Džiuginėnai
Eidžiotų piliakalnis Pilalė, Liepkalnis Eidžiotai
Getautės piliakalnis Kungių piliakalnis Kungiai (Telšiai)
Girgždūtės piliakalnis Pagirgždūčio piliakalnis Pagirgždūtis
Janapolės piliakalnis Širmės kalnas Janapolė
Kalnėnų piliakalnis Marės kalnas Telšiai
Lauko Sodos piliakalnis Lauko Soda
Miksodžio piliakalnis Knabė Miksodis
Pagirgždūčio piliakalnis Pilalė Pagirgždūtis
Paplienijos piliakalnis Žarėnų piliakalnis, Plinija Paplienija
Sėbų piliakalnis Pilalė Sėbai
Skurvydiškės piliakalnis Pilies kalnas Degaičiai
Šatrijos piliakalnis Luokės piliakalnis, Pašatrijos piliakalnis Luokė
Šaukštelio piliakalnis Sprūdė, Pavandenės piliakalnis Šaukštelis (Telšiai)
Vembūtų piliakalnis Kulšiškių piliakalnis, Vydmantų piliakalnis Vembūtai
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Aukštadvario piliakalnis Pilaitė Aukštadvaris
Bagdononių piliakalnis Bagdononys (Trakai)
Bražuolės piliakalnis Bražuolė
Daniliškių piliakalnis Totorių kalnas Daniliškės (Trakai)
Grigiškių piliakalnis Salos (Trakai)
Lavariškių piliakalnis Napoleono Kepurė, Ugnies kalnas Lavariškės
Mirgelių piliakalnis Nupronių piliakalnis Nupronys
Naravų piliakalnis
Naujasodžių piliakalnis Mošos piliakalnis, Kazokų kalnas Naujasodžiai
Pamiškės piliakalnis Aukštasis kalnas, Aukštakalnio piliakalnis, Piliakalnio piliakalnis Pamiškė (Trakai)
Salų piliakalnis Salos (Trakai)
Senųjų Trakų piliakalnis Senieji Trakai
Stirnių piliakalnis Stirniai (Trakai)
Strėvos piliakalnis Strėva
Trakų piliakalnis Pilies kalnas, Aukos kalnas Trakai
Varnikų piliakalnis Veršupka Varnikai
Žuklijų I piliakalnis Žuklijai (Trakai)
Žuklijų II piliakalnis Piliakalniukas Žuklijai (Trakai)
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Antatilčių piliakalnis Pilelė Antatilčiai
Antatilčių II piliakalnis Pilalė Antatilčiai
Bartkūnų piliakalnis Koplyčkalnis Bartkūnai (Ukmergė)
Berzgainių piliakalnis Berzgainiai
Daubariškių piliakalnis Pažiemių piliakalnis Daubariškiai (Ukmergė)
Juodausių piliakalnis Juodausiai
Laičių piliakalnis Plačiavos piliakalnis, Džiugasalis, Kaselio kalnas Laičiai
Lelikonių piliakalnis Lelikoniai
Lokinės piliakalnis Kritkalnis Lokinė
Pilionių piliakalnis Mateikiškų piliakalnis, Majokas Mateikiškiai, Pilionys
Parijos piliakalnis Pavydžių piliakalnis, Lapiakalnis Parija, Pavydžiai
Paželvių piliakalnis Paželviai
Radiškio piliakalnis Selkava
Saliečių piliakalnis Saliečiai
Sližių piliakalnis Papiliakalnis Sližiai
Sukinių piliakalnis Pilaitė Sukiniai
Šinkūnų piliakalnis Šinkūnai
Ukmergės piliakalnis Ukmergė
Užušilių piliakalnis Užušiliai (Ukmergė)
Vaitkuškio piliakalnis Lapiakalnis Vaitkuškis
Veprių piliakalnis Vepriai
Zujų piliakalnis Šantas Zujai
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Aknystėlių piliakalnis Aknystėlės
Andreikėnų piliakalnis Juozapotos kalnas Andreikėnai
Antabaltės piliakalnis Antabaltė
Antalgės piliakalnis Antalgė
Antilgės piliakalnis Antilgė
Armališkių piliakalnis Armališkės (Utena)
Artmaniškio piliakalnis Artmaniškis
Bajoriškių piliakalnis Bajoriškiai
Baltakarčių piliakalnis Baltakarčiai
Bikūnų piliakalnis Bikūnai (Utena)
Bikūnų II piliakalnis Kapų kalnas Bikūnai (Utena)
Brinkliškių piliakalnis Brinkliškės
Daugailių I piliakalnis Daugailiai
Daugailių II piliakalnis Pylimas Daugailiai
Degėsių piliakalnis Lapkalnis Degėsiai
Dryžių piliakalnis Saldutiškio piliakalnis Dryžiai
Gaigalių piliakalnis Gaigaliai
Gailiešionių piliakalnis Gailiešionys
Gaižiūnų piliakalnis Ramybės kalnas Gaižiūnai
Garnių I piliakalnis Garniai (Utena)
Garnių II piliakalnis Garniai (Utena)
Gatelių piliakalnis Gateliai
Gimžiškių piliakalnis Gimžiškiai
Jaurelio piliakalnis Jaurelės
Jonaukos piliakalnis Lukošiūnų piliakalnis Lukošiūnai
Kačiūnų piliakalnis Kačiūnai
Kalvių piliakalnis Kalviai (Utena)
Kamšos piliakalnis Barsukalnis Kamša (Utena)
Klykių piliakalnis Klykiai
Kubilių piliakalnis Kubiliai (Utena)
Kuktiškių piliakalnis Kuktiškės
Likančių piliakalnis Likančiai (Utena)
Lygamiškio piliakalnis Geniupio kalnas, Užpalių II piliakalnis Lygamiškis
Maneičių piliakalnis Maneičiai
Narkūnų piliakalnis Utenio pilis Narkūnai
Našloniškio piliakalnis Vaikeso ežeros piliakalnis Našloniškis
Nemeikščių piliakalnis Nemeikščiai
Nolėnų piliakalnis Nolėnai
Noliškio piliakalnis Noliškis
Nuodėgulių piliakalnis Gikiškio piliakalnis Nuodėguliai
Pakalnių piliakalnis Švedų baterija Pakalniai
Papirčių piliakalnis Kamšos piliakalnis, Dovydo kalnas, Barsukalnis, Piliakalnio piliakalnis Papirčiai
Ruklių piliakalnis Rukliai
Rukšėnų piliakalnis Rukšėnai
Sėlos piliakalnis Sėlės piliakalnis Sėlė
Spitrėnų piliakalnis Spitrėnai
Staniuliškių piliakalnis Pilelė Staniuliškės
Sūngailiškio piliakalnis Sūngailiškis
Šeimaties piliakalnis Batarėja Šeimatis
Šeimyniškių piliakalnis Pilies kalnas Šeimyniškiai
Šiaudinių piliakalnis Pilelė Šiaudiniai
Šikšnių piliakalnis Šikšniai (Utena)
Tauragnų piliakalnis Majokas Tauragnai
Tauragnų II piliakalnis Tauragnai
Taurapilio piliakalnis Taurapilis
Užpalių piliakalnis Pilies kalnas Užpaliai
Ūdriškių piliakalnis Piniginis kalnas, Urviškių piliakalnis, Vilkiškių piliakalnis Urviškės
Vaikutėnų piliakalnis Vaikutėnai
Vitkūnų piliakalnis Vitkūnai (Utena)
Vosgėlių piliakalnis Vosgėliai (Utena)
Žaibiškių piliakalnis Žaibiškės
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Barčių piliakalnis Čepelūnų piliakalnis, Ulbinų piliakalnis Barčiai (Varėna)
Butvydonių piliakalnis Butvydonys
Dubičių piliakalnis Karalienės Bonos pilis Dubičiai
Dvarčių piliakalnis Paraisčių piliakalnis Dvarčiai
Girežerio piliakalnis Varėna
Mikniūnų piliakalnis Giraitės piliakalnis, Lesagūrų piliakalnis, Pilalė, Zomkakalnis Giraitė, Mikniūnai (Varėna)
Kaniavėlės piliakalnis Apykopas Kaniavėlė
Krūminių piliakalnis Norkūno pilis, Raganos pilis Krūminiai
Liškiavos piliakalnis Pilies kalnas Liškiava
Merkinės piliakalnis Merkinė
Radyščiaus piliakalnis Radyščius
Voniškių piliakalnis Burbonių piliakalnis, Burboniškių kalnai Burbonys, Voniškės
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Dabravolės piliakalnis Dabravolė
Graužinių piliakalnis Graužiniai (Vilkaviškis)
Kaupiškių piliakalnis Kaupiškiai
Kudirkos Naumiesčio piliakalnis Miestlaukio piliakalnis Kudirkos Naumiestis
Kunigiškių piliakalnis Pajevonio piliakalnis Pajevonys
Misviečių piliakalnis Pilis Misviečiai
Pavištyčio I piliakalnis Pavištytis
Pavištyčio II piliakalnis Pavištytis
Piliakalnių piliakalnis Piliakalniai
Piliūnų piliakalnis Piliūnai
Pilviškių piliakalnis Ragokalnis Pilviškiai
Ragaišių piliakalnis Aspertavo piliakalnis, Juodakalnis Pajevonys
Rementiškių piliakalnis Šapalų piliakalnis, Matarnų piliakalnis, Prancuzkapis Rementiškiai
Šakių piliakalnis Šakiai (Vilkaviškis)
Šukių piliakalnis Juozapavo piliakalnis Šukiai
Vartelių piliakalnis Varteliai (Gražiškiai)
Virbalio piliakalnis Virbalgirio piliakalnis Virbalis
Vištyčio Lauko II piliakalnis Vištytis (miestelis)
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Didžiųjų Gulbinų piliakalnis Vilnius
Gariūnų piliakalnis Vilnius
Gudelių piliakalnis Vilnius
Kairėnų piliakalnis Dvarčionių piliakalnis Kairėnai (Vilnius)
Naujosios Vilnios piliakalnis Kučkuriškių piliakalnis, Barsukynė Vilnius
Neravų piliakalnis Vilnius
Panerių I piliakalnis Jankiškių I piliakalnis Vilnius
Panerių II piliakalnis Jankiškių II piliakalnis Vilnius
Pilaitės piliakalnis (Vilnius) Piliavietė Vilnius
Pūčkorių piliakalnis Piliakalnis Vilnius
Rokantiškių piliakalnis Vilnius
Staviškių piliakalnis Naujųjų Verkių piliakalnis Vilnius
Vaidotų piliakalnis Vilnius
Vilniaus I piliakalnis Gedimino kalnas, Pilies kalnas, Piliavietė Vilnius
Vilniaus II piliakalnis Trijų kryžių kalnas, Plikasis kalnas, Kreivasis kalnas Vilnius
Vilniaus III piliakalnis Stalo kalnas Vilnius
Vilniaus IV piliakalnis Bekešo kalnas Vilnius
Vilniaus V piliakalnis Gedimino kapas Vilnius
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Avižienių piliakalnis Prancūzkapis Avižieniai (Vilnius)
Batarėja Mažosios Riešės piliakalnis Mažoji Riešė
Bernotų piliakalnis Bernotai (Vilnius)
Bielazariškių piliakalnis Pilies kalnas Bielazariškės
Bradeliškių piliakalnis Pakilta, Buivydų piliakalnis Bradeliškės
Buivydų piliakalnis Bradeliškių piliakalnis Buivydai (Vilnius)
Buivydų II piliakalnis Vėjo kalnas Buivydai (Vilnius)
Danilavos piliakalnis Danilava
Didžiosios Kuosinės piliakalnis Pilaitė Didžioji Kuosinė
Elniakampio piliakalnis Velniakampio piliakalnis, Geležių piliakalnis Elniakampis, Geležiai
Gaukeliškių piliakalnis Gaukeliškės
Gegužinės piliakalnis Gegužinė (Rudamina)
Karmazinų piliakalnis Viršupis Karmazinai
Lavoriškių piliakalnis Lavoriškės
Leoniškių piliakalnis Pilies kalnas Leoniškės
Maišiagalos piliakalnis Bonos pilis Maišiagala
Mažosios Riešės piliakalnis Batarėja Mažoji Riešė
Mūrininkų piliakalnis Rūkainių piliakalnis, Mūrinės piliakalnis Mūrininkai
Naujosios Rėvos piliakalnis Naujoji Rėva
Nemenčinės piliakalnis Piliakalnis Nemenčinė
Papiškių piliakalnis Rudaminos piliakalnis Rudamina (Vilnius)
Pašulniškių piliakalnis Pašulniškės
Pikutiškių piliakalnis Švedų piliakalnis Pikutiškės
Rėvos piliakalnis Ponų kalnas, Santakos piliakalnis Rėva
Santakos piliakalnis Santaka
Smiglių piliakalnis Pasienių piliakalnis Smigliai
Sužionių piliakalnis Kalvinų kalnas Sužionys
Uosininkų piliakalnis Pilies kalnas Uosininkai III
Veršiobalio piliakalnis Kiemelių Veršiobalis
Vilkeliškių piliakalnis Apvalus kalnas Vilkeliškės
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Čeberakų piliakalnis Pasamanės piliakalnis, Bažnyčiakalnis Visaginas
Petriškės piliakalnis Visaginas
Pavadinimas Kiti pavadinimai Vietovė(s)
Antaniškių piliakalnis Juodasis kalnas Antaniškės
Antažiegės piliakalnis Antažiegė
Asavytų piliakalnis Asavytai
Avilių piliakalnis Aviliai
Avižių piliakalnis Avižiai
Betiškių piliakalnis Betiškės
Bielkaučiznos piliakalnis Batarėja Bielkaučizna
Degučių piliakalnis Ažusamanės pilis Degučiai (Zarasai)
Galminių piliakalnis Galminiai
Gasių piliakalnis Piniginis kalnas, Šaikinės piliakalnis Gasiai
Golubiškių piliakalnis Ažuraisčių piliakalnis Ažuraisčiai
Gugių piliakalnis Gugiai
Gutaučių piliakalnis Valeikų piliakalnis, Pilaitė Gutaučiai
Ivoniškių piliakalnis Ivoniškės
Jakiškių piliakalnis Jakiškiai (Zarasai)
Jatkūniškių piliakalnis Kiaušinėlis Jatkūniškės
Jurkakalnio piliakalnis Pilies kalnas Jurkakalnis
Kiemionių piliakalnis Kiemionys
Kuklių piliakalnis (Zarasai) Piliakalnio piliakalnis Kukliai (Zarasai)
Liaudiškių piliakalnis Laukesos piliakalnis Liaudiškiai (Zarasai), Laukesa
Lūžų piliakalnis Lūžos
Maniuliškių piliakalnis Maniuliškės
Marciūniškių piliakalnis Palataviškio piliakalnis Marciūniškės
Mineikiškių piliakalnis Mineikiškės
Morkūnų piliakalnis Morkūnai
Narkyčių piliakalnis Juodasai kalnas Narkyčiai
Pakačinių piliakalnis Dembų piliakalnis, Ąžuolų piliakalnis Ąžuolai (Zarasai), Pakačinės, Dembai
Pakalniškių piliakalnis Pakalniškiai (Zarasai)
Petraučiznos piliakalnis Juodasis kalnas Petraučizna
Piliakalnio piliakalnis (Zarasai) Piliakalnis (Zarasai)
Salako piliakalnis Puodkalnis Salakas
Skineikių piliakalnis Skineikiai
Suvieko piliakalnis Žytkalnis Suviekas
Sviliškių piliakalnis Sviliškės
Šišponiškių piliakalnis Piliakalnio piliakalnis Šišponiškės, Piliakalnis
Šiukščių piliakalnis Moliakalnis Šiukščiai
Ūžėniškių piliakalnis Ūžėniškės
Varniškių piliakalnis Varniškės
Velikuškių I piliakalnis Velikuškės
Velikuškių II piliakalnis Sala Velikuškės
Vencavų piliakalnis Kalvinų kalnas Vencavai
Verslavos piliakalnis Verslava
Vitkūnų piliakalnis Smalvų piliakalnis Smalvos
Vosgėlių piliakalnis Drageliškių piliakalnis Vosgėliai (Zarasai)
Zabičiūnų piliakalnis Zabičiūnai
Zokorių piliakalnis Zokoriai

Piliakalnių grupės

redaguoti
 • Kernavės piliakalniai:
  • Lizdeikos kalnas
  • Mindaugo sosto kalnas
  • Aukuro kalnas
  • Pilies kalnas
  • Kriveikiškio piliakalnis
 • Sudargo piliakalniai:
  • Balnakalnis
  • Pilaitė
  • Vorpilis
  • Žydkapiai
  • Burgaičių III piliakalnis
 • Gandingos piliakalniai:
  • Pilies kalnas
  • Ožkupris
  • Nausodžio I piliakalnis
  • Nausodžio II piliakalnis
  • Varkalių piliakalnis
 • Vilniaus piliakalniai:
  • Gedimino kalnas
  • Stalo kalnas
  • Bekešo kalnas
  • Plikasis kalnas
  • Gedimino kapo kalnas

Šaltiniai

redaguoti