Tarybų Lietuvos enciklopedija

Tarybų Lietuvos enciklopedija (santr. TLE) – mokslinis enciklopedinis leidinys, skirtas supažindinti su Lietuvos TSR archeologija, istorija, mokslu, gamta, žymių žmonių biografijomis, ryšiais su užsienio valstybėmis ir sąjunginėmis TSRS respublikomis. Leista 19851988 m. (4 tomai) Vilniuje. Leidėjas – Vyriausioji enciklopedijų redakcija.

Tarybų Lietuvos enciklopedija

Struktūra

redaguoti

Enciklopediją sudarė 4 tomai:

TLE aprašė išskirtinai Lietuvos archeologiją, istoriją, gamtą, mokslą, kultūros paveldą, miestus, rajonus, žymių žmonių biografijas, santykius su užsieniu ir sąjunginėmis Tarybų Sąjungos respublikomis ar autonominėmis sritimis. Apie užsienio ar sąjunginius objektus pateikiama tik pagrindinė informacija su papildomu skyreliu „Ryšiai su Lietuva“. Po kai kuriais straipsniais išspausdinti jų autorių vardai ir pavardės.

„Papildymų“ skyrelis (1988 m.) aprašė tuometės Lietuvos politines realijas, susijusias su „perestroika“ ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiu. Tekste „Tremtis“ pirmą kartą panaudotas terminas „Lietuvos Respublika“, o ne buržuazinė Lietuva ar panašiai.

Enciklopedija neapėmė tokių sričių, kaip technologijos, biologija, farmakologija, chemija, medicina, matematika ir kt. mokslai.

Nuorodos

redaguoti