Senojo Daugėliškio piliakalnis

Senojo Daugėliškio piliakalnis (dar vad. Kiškio bažnyčia) - kultūros paminklas. Turi kraštovaizdinę vertę. Valstybės saugomas objektas. 1991 m. patvirtintas archeologijos paminklu. Į Lietuvos Respublikos kultūros paveldo registrą įtrauktas 1998 m. gruodžio 30 d.

Senojo Daugėliškio piliakalnis

Piliakalnis yra Utenos aps., Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio seniūnijoje Senojo Daugėliškio kaimo centrinėje dalyje, 0,35 km į šiaurės vakarus nuo Senojo Daugėliškio kaimo kapinių, tiek pat į pietvakarius nuo Senojo Daugėliškio - Andrikavo ir Mikalavo - Panižiškės kelių kryžkelės, 0,2 km į šiaurės vakarus nuo pastarojo kelio, į pietryčius nuo Virėkštos ežero. Jis yra atskiroje kalvoje, matyt, buvusioje saloje, dabar apsuptoje šlapių pievų. Aikštelė ovali, pailga š.r.-p.v. kryptimi, 55x70 m didumo. Aikštelės galai iškilūs, iki 15 m pločio ir 80 cm aukščio. Jos š.v. dalyje aptiktas 50 cm storio tamsiai pilkas kultūrinis sluoksnis. Piliakalnis stipriai apardytas. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečio II puse.

Nuorodos

redaguoti