Lietuvos raudonoji knyga

Lietuvos raudonoji knyga – juridinis Valstybės dokumentas, kurio pagrindu Lietuvos Respublikoje organizuojama retų bei nykstančių augalų, grybų ir gyvūnų rūšių apsauga. Šią knygą sudaro žinių sąvadas apie saugomų rūšių būklę ir apsaugos būdus. Į Raudonąją knygą įrašomos rūšys, kurioms gresia išnykimas sumažėjus jų skaitlingumui, pakitus arealui, pablogėjus ekologinėms sąlygoms. Įrašyti, išbraukti arba daryti kokius pakeitimus gali siūlyti mokslinės ir kitos valstybinės bei visuomeninės įstaigos ir organizacijos, atskiri mokslininkai. Pasiūlymus svarsto ir sprendimus priima prie Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento sudaryta Lietuvos raudonosios knygos komisija.

Lietuvos raudonoji knyga (2007 m.)
Lietuvos raudonoji knyga (1992 m.)

Istorija

redaguoti
 • 1959 m. priėmus pirmąjį Gamtos apsaugos įstatymą, Lietuvoje pradėta galvoti apie specialius retų ir nykstančių rūšių sąrašus.
 • 1962 m. Gamtos apsaugos komitetas patvirtino Lietuvos mokslų akademijos Botanikos instituto ir Botanikų draugijos pateiktą saugotinų augalų rūšių sąrašą, į kurį buvo įrašytos 176 retos ir nykstančios aukštesniųjų augalų rūšys.
 • 1964 m. šis sąrašas buvo patikslintas ir papildytas.
 • 1976 m. Gamtos apsaugos komiteto siūlymu įsteigta Lietuvos raudonoji knyga, į kurią įrašyta 41 gyvūnų ir 30 aukštesniųjų augalų rūšių.
 • 1981 m. knyga išspausdinta, o 1984 m. išleistas jos papildomas tiražas.
 • 1990 m. Lietuvos raudonosios knygos sudarymo ir tikslinimo ėmėsi Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos departamentas.
 • 1992 m. išleista antroji Lietuvos raudonoji knyga, kurioje aprašyta 501 nykstanti ar reta gyvūnų, augalų ir grybų rūšis.
 • 2003 m. Lietuvos raudonosios knygos komisija, vadovaujama Vilniaus universiteto Ekologijos instituto direktoriaus Mečislovo Žalakevičiaus, sudarė naują sąrašą, į kurį įtraukta 815 saugomų rūšių. Tarp jų – 23 žinduolių, 75 paukščių, 128 vabzdžių, 224 gaubtasėklių augalų, 199 grybų bei kerpių rūšys. Palyginti su buvusiu sąrašu, naujasis padidėjo 33 rūšimis, įrašius keliolika europinės svarbos rūšių. Tai keturios moliuskų suktenių rūšys, šikšnosparniai – europiniai plačiaausiai ir kūdriniai pelėausiai, vabzdžiai – plokščioji skėtė, purpurinis plokščiavabalis, plačioji dusia ir kiti. Rūšys, kurios Lietuvoje yra išnykusios, priskirtos 0(Ex) kategorijai. Tai žinduoliai – europinė audinė, rudasis lokys ir ąžuolinė miegapelė, paukščiai – kilnusis erelis, didysis erelis rėksnys, gyvatėdis, kuoduotasis vieversys ir žvyrė, žuvys – sturys bei sparis ir t. t. Lietuvoje pagerėjus aplinkos kokybei, kai kurios rūšys pagausėjo, joms jau nebegresia išnykimas. Todėl šios rūšys priskirtos 5(Rs) kategorijai. Tai ūdros, stumbrai, griežlės, nendrinės rupūžės ir perpelės.
 • 2005 m. Nauja „Į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašo“ redakcija.
 • 2007 m. Aplinkos ministerija išleido Lietuvos raudonąją knygą, kurioje aprašytos 767 saugomos rūšys (253 gyvūnų, 339 augalų ir 175 grybų). Beveik 800 puslapių knyga, kurią parengė 57 mokslininkai ir gamtininkai, pristatyta 2007 metų birželio 19 dieną Botanikos institute Verkių rūmuose.
 • 2019 m. Lietuvos raudonosios knygos komisija parengė naują Lietuvos raudonosios knygos rūšių sąrašą, kurioje 566 rūšys.[1]
 • 2021 m. išleista nauja knygos redakcija, vyr. redaktorius Valerijus Rašomavičius.[2]

2007 m. Lietuvos raudonosios knygos sąrašas

redaguoti

Paaiškinimai

redaguoti

Kategorijos:

 • 0(Ex) – Išnykusios ir tikėtinai išnykusios rūšys (Extinct and probably extinct),
 • 1(E) – Prie išnykimo ribos (Endangered),
 • 2(V) – Pažeidžiamos (Vulnerable),
 • 3(R) – Retos rūšys (Rare),
 • 4(I) – Nenustatyta (Indeterminate),
 • 5(Rs) – Atkurta (Restored)

Gyvūnai

redaguoti

Žinduoliai

redaguoti

0(Ex) kategorija

 1. Europinė audinėMustela lutreola L.
 2. Rudoji meškaUrsus arctos L.
 3. Ąžuolinė miegapelėEliomys quercinus L.

1(E) kategorija

 1. Ilgasnukis ruonisHalichoerus grypus Fabricius
 2. LūšisLynx lynx L.

2(V) kategorija

 1. Didžioji miegapelėGlis glis L.
 2. Kūdrinis pelėausisMyotis dasycneme Boie
 3. Europinis plačiaausisBarbastella barbastellus Schreber

3(R) kategorija

 1. Mažasis nakvišaNyctalus leisleri Kuhl
 2. Dvispalvis plikšnysVespertilio murinus L.
 3. Brandto pelėausisMyotis brandti Eversman
 4. Natererio pelėausisMyotis nattereri Kuhl
 5. Miškinė miegapelėDryomys nitedula Pallas
 6. Baltasis kiškisLepus timidus L.

4(I) kategorija

 1. Šikšniukas nykštukasPipistrellus pipistrellus Schreber
 2. Rudasis ausylisPlecotus auritus L.
 3. Šiaurinis šikšnysEptesicus nilssoni Keyserling et Blasius
 4. Beržinė sicistaSicista betulina Pallas
 5. ŠermuonėlisMustela erminea L.

5(Rs) kategorija

 1. Vėlyvasis šikšnysEptesicus serotinus Schreber
 2. Rudasis nakvišaNyctalus noctula Schreber
 3. ŪdraLutra lutra L.
 4. StumbrasBison bonasus L.

Paukščiai

redaguoti

0(Ex) kategorija

 1. GyvatėdisCircaetus gallicus Gm
 2. ŽvyrėLagopus lagopus L.
 3. Kuoduotasis vieversysGalerida cristata L.

1(E) kategorija

 1. Juodakaklis narasGavia arctica L.
 2. Raguotasis kragasPodiceps auritus L.
 3. Smailiauodegė antisAnas acuta L.
 4. RudėAythya nyroca Gul.
 5. Rudasis peslysMilvus milvus L.
 6. Didysis erelis rėksnysAquila clanga Pall.
 7. Kilnusis erelisAquila chrysaetos L.
 8. StartsakalisFalco columbarius L.
 9. Sakalas keleivisFalco peregrinus Tunst.
 10. Juodakrūtis bėgikasCalidris alpina L.
 11. StulgysGallinago media Lath.
 12. Didysis apuokasBubo bubo L.
 13. ŽalvarnisCoracias garrulus L.

2(V) kategorija

 1. Juodasis gandrasCiconia nigra L.
 2. Urvinė antisTadorna tadorna L.
 3. Pilkoji antisAnas strepera L.
 4. Sibirinė gagaPolysticta stelleri Pall.
 5. Juodasis peslysMilvus migrans Bodd.
 6. Pievinė lingėCircus pygargus L.
 7. ŽuvininkasPandion haliaetus L.
 8. PelėsakalisFalco tinnunculus L.
 9. KurtinysTetrao urogallus L.
 10. AvocetėRecurvirostra avosetta L.
 11. Dirvinis sėjikasPluvialis apricaria L.
 12. GaidukasPhilomachus pugnax L.
 13. GriciukasLimosa limosa L.
 14. Didžioji kuolingaNumenius arquata L.
 15. Raudonkojis tulikasTringa totanus L.
 16. TikutisTringa glareola L.
 17. Mažoji žuvėdraSterna albifrons Pall.
 18. Balinė pelėdaAsio flammeus Pontopp.
 19. Tripirštis genysPicoides tridactylus L.
 20. Meldinė nendrinukėAcrocephalus paludicola Vieill.

3(R) kategorija

 1. Rudakaklis kragasPodiceps grisegena Bodd
 2. Juodakaklis kragasPodiceps nigricollis C. L. Brehm
 3. Didysis baublysBotaurus stellaris L.
 4. Gulbė giesmininkėCygnus cygnus L.
 5. Šaukštasnapė antisAnas clypeata L.
 6. VapsvaėdisPernis apivorus L.
 7. Jūrinis erelisHaliaeetus albicilla L.
 8. VištvanagisAccipiter gentilis L.
 9. Mažasis erelis rėksnysAquila pomarina C. L. Brehm
 10. SketsakalisFalco subbuteo L.
 11. TetervinasTetrao tetrix L.
 12. PutpelėCoturnix coturnix L.
 13. ŠvygždaPorzana porzana L.
 14. Plovinė vištelėPorzana parva Scop.
 15. JūršarkėHaematopus ostralegus L.
 16. Jūrinis kirlikasCharadrius hiaticula L.
 17. Mažasis kirasLarus minutus Pall.
 18. Baltaskruostė žuvėdraChlidonias hybridus Pallas
 19. Juodoji žuvėdraChlidonias niger L.
 20. UldukasColumba oenas L.
 21. Žvirblinė pelėdaGlaucidium passerinum L.
 22. Uralinė pelėdaStrix uralensis Pall.
 23. LututėAegolius funereus L.
 24. TulžysAlcedo atthis L.
 25. KukutisUpupa epops L.
 26. Pilkoji meletaPicus canus Gmel.
 27. Žalioji meletaPicus viridis L.
 28. Baltnugaris genysDendrocopos leucotos Bechst.
 29. Dirvoninis kalviukasAnthus campestris L.
 30. Geltongalvė kielėMotacilla citreola Pall.
 31. Ūsuotoji zylėPanurus biarmicus L.

4(I) kategorija

 1. Mažasis baublysIxobrychus minutus L.
 2. Didysis baltasis garnysEgretta alba L.
 3. Vidutinis dančiasnapisMergus serrator L.
 4. Liepsnotoji pelėdaTyto alba Scop.
 5. PelėdikėAthene noctua Scop.
 6. Paprastoji mėlyngurklėLuscinia svecica L.
 7. Sodinė startaEmberiza hortulana L.
 8. Pilkoji startaMiliaria calandra L.

5(Rs) kategorija

 1. Pilkoji žąsisAnser anser L.
 2. Didysis dančiasnapisMergus merganser L.
 3. GriežlėCrex crex L.
 4. Pilkoji gervėGrus grus L.
 5. Plėšrioji medšarkėLanius excubitor L.

1(E) kategorija

 1. Balinis vėžlysEmys orbicularis L.
 2. Lygiažvynis žaltysCoronella austriaca L.

Varliagyviai

redaguoti

3(R) kategorija

 1. Europinė medvarlėHyla arborea L.

4(I) kategorija

 1. Skiauterėtasis tritonasTriturus cristatus Laur.
 2. Žalioji rupūžėBufo viridis Laur.

5(Rs) kategorija

 1. Raudonpilvė kūmutėBombina bombina L.
 2. Nendrinė rupūžėBufo calamita Laur.

0(Ex) kategorija

 1. SturysAcipenser sturio L.
 2. SparisAbramis ballerus L.

1(E) kategorija

 1. Jūrinė nėgėPetromyzon marinus L.

3(R) kategorija

 1. SkersnukisChondrostoma nasus L.

4(I) kategorija

 1. Ežerinis sykasCoregonus lavaretus holsatus Thienemann
 2. VijūnasMisgurnus fossilis L.
 3. Ežerinė rainėPhoxinus percnurus (Pallas)

5(Rs) kategorija

 1. LašišaSalmo salar L.

Moliuskai

redaguoti

1(E) kategorija

 1. Didysis arionasArion ater L.

3(R) kategorija

 1. Mažoji suktenėVertigo angustior Jeff.
 2. Keturdantė suktenėVertigo geyeri Lindh.
 3. Pūstoji suktenėVertigo moulinsiana Dupuy
 4. Ovalioji geldutėUnio crassus Rtz.

3(R) kategorija

 1. Didysis plūdvorisDolomedes plantarius Cl.
 2. Raudonasis eresasEresus cinnaberinus Oliv.

Vabzdžiai

redaguoti

0(Ex) kategorija

 1. Didysis puikiažygisCalosoma sycophanta L.
 2. ElniavabalisLucanus cervus L.
 3. Didysis ąžuolinis ūsuotisCerambyx cerdo L.
 4. Pavasarinis margūnasHamearis lucina L.
 5. Pilkasis baltasprindisLithostege griseata D. & S.
 6. Taškuotoji kerpytėSetina roscida D. & S.
 7. Rudajuostė meškutėArctia festiva Hfn.
 8. Baltamargė meškutėArctia villica L.
 9. Mėlynoji bitėXylocopa valga Gerst.

1(E) kategorija

 1. Šiaurinis auksinukasLycaena helle D. & S.
 2. Gencijoninis melsvysMaculinea alcon D. & S.
 3. Pietinis satyrasHipparchia statilinus Hfn.
 4. Raukšlėtoji smėliabitėAndrena rugulosa Stoeckhert.

2(V) kategorija

 1. Johansono strėliukėCoenagrion johanssoni Wallengren
 2. Šiaurinis laumžirgisAeshna crenata Hagen
 3. Geltonkojis žirgelisGomphus flavipes Charp.
 4. Grakštusis puošniažygisCarabus intricatus L.
 5. Niūriaspalvis auksavabalisOsmoderma eremita Scop.
 6. Marmurinis auksavabalisLiocola marmorata F.
 7. Purpurinis plokščiavabalisCucujus cinnaberinus Scop.
 8. Pušinis plokščiavabalisCucujus haematodes Erich.
 9. Ūsuotis dailidėErgates faber L.
 10. Esparcetinis marguolisZygaena loti D. & S.
 11. Taškuotasis melsvysMaculinea arion L.
 12. Šiaurinis perlinukasBoloria frigga Thnbg.
 13. Stepinis perlinukasBrenthis hecate D. & S.
 14. Sieninė gaurabitėAnthophora plagiata Ill.

3(R) kategorija

 1. Mažoji nehalenijaNehalennia speciosa Charp.
 2. Žaliasis laumžirgisAeshna viridis Eversm.
 3. Geltonžiedis kordulegastrasCordulegaster boltonii Don.
 4. Baltakaktė skėtėLeucorrhinia albifrons Burm.
 5. Grakščioji skėtėLeucorrhinia caudalis Charp.
 6. Kopinis skėriukasSphingonotus caerulans L.
 7. Besparnis skėriukasPodisma pedestris L.
 8. Kalninė cikadaCicadetta montana Scop.
 9. Pajūrio šoklysCicindela maritima Dej.
 10. Žiaurusis puikiažygisCalosoma inquisitor L.
 11. Didysis puošniažygisCarabus coriaceus L.
 12. Žalvarinis puošniažygisCarabus nitens L.
 13. Palinis žvitražygisAgonum ericeti Panz.
 14. Keturtaškis maitvabalisDendroxena quadripunctata L.
 15. Šiaurinis elniavabalisCeruchus chrysomelinus Hoch.
 16. Margasis grambuolysPolyphylla fullo L.
 17. Aštuoniataškis auksavabalisGnorimus variabilis L.
 18. Raudonasis pievasprakšisAnostirus purpureus Poda
 19. Didysis skydvabalisPeltis grossa L.
 20. Šneiderio kirmvabalisBoros schneideri Panz.
 21. Pjūklaūsis kelmagraužisPrionus coriarius L.
 22. Pietinis marguolisZygaena angelicae Och.
 23. Raudonžiedis marguolisZygaena ephialtes L.
 24. Ąžuolinis stiklasparnisSynanthedon conopiformis Esp.
 25. Juodalksninis stiklasparnisSynanthedon mesiaeformis H.–S.
 26. Vapsvinis stiklasparnisSynanthedon vespiformis L.
 27. Juodoji hesperijaErynnis tages L.
 28. Smiltyninė hesperijaPyrgus serratulae Ramb.
 29. Rudmargė hesperijaCarterocephalus palaemon Pall.
 30. Juodasis apolonasParnassius mnemosyne L.
 31. Didysis auksinukasLycaena dispar Hw.
 32. Žalsvasis melsvysGlaucopsyche alexis Poda
 33. Kraujalakinis melsvysMaculinea teleius Bergstr.
 34. Smiltyninis melsvysPolyommatus dorylas D. & S.
 35. Pietinis perlinukasBrenthis daphne D. & S.
 36. Auksuotoji šaškytėEuphydryas aurinia Rtt.
 37. Baltamargė šaškytėEuphydryas maturna L.
 38. Mažoji šaškytėMelitaea aurelia Nick.
 39. Tamsioji šaškytėMelitaea diamina Lang.
 40. Pievinis satyriukasCoenonympha tullia Müll.
 41. Pelkinis satyrasOeneis jutta Hbn.
 42. Juodamargis pelkinukasMacaria carbonaria Cl.
 43. Gelsvasis pelkiasprindisAspitates gilvaria D. & S.
 44. Estinė cidarijaEpirrhoe tartuensis Moels
 45. Baltajuostis juodsprindisBaptria tibiale Esp.
 46. Vingirinis sprindytisEupithecia thalictrata Püng.
 47. Pajūrinė kukulijaCucullia balsamitae Bsd.
 48. Dvinulis pelėdgalvisDicycla oo L.
 49. Pajūrinis stiebinukasMesoligia literosa Hw.
 50. Pajūrinis dirvinukasAgrotis ripae Hb.
 51. Geltonmargė meškutėHyphoraia aulica L.
 52. Ilgažandis bembiksasBembix rostrata L.
 53. Gauruotoji skolijaScolia hirta Schrank
 54. Kopinė smiltvapsvėPodalonia luffii Saund.
 55. Baltijos šilkabitėColletes caspicus Morawitz
 56. Ilganosė smėliabitėAndrena nasuta Giraud
 57. Katilėlinė smėliabitėAndrena curvungula Thomson
 58. Šverino smėliabitėAndrena suerinensis Friese
 59. Stepinė gauruotakojė bitėDasypoda argentata Panz.
 60. Tamsiažalė vagabitėLasioglossum prasinum Smith
 61. TetralonijaTetralonia malvae Rossi
 62. Stepinė kamanėBombus pomorum Panz.
 63. Didžiaakė kamanėBombus confusus Schenck

4(I) kategorija

 1. Rudasparnė efemerėlėEurylophella karelica Tiens.
 2. KapnopsisCapnopsis schilleri Rostock
 3. Reliktinis lašalasNeoephemera maxima Joly
 4. Mažoji išnuraIschnura pumilio Charp.
 5. Mažasis karališkasis laumžirgisAnax parthenope Selys
 6. Pleištinė skėtėOphiogomphus cecilia Fourc.
 7. Šarvuotoji skėtėLeucorrhinia pectoralis Charp.
 8. Rudajuostė skėtėSympetrum pedemontanum Allioni
 9. Smėlinė auslindaLabidura riparia Pall.
 10. Plačioji dusiaDytiscus latissimus L.
 11. Dvijuostė nendriadusėGraphoderus bilineatus De Geer
 12. Išdaginis blizgiavabalisMelanophila acuminata De Geer
 13. Liepinis blizgiavabalisOvalisia rutilans F.
 14. Didysis sprakšisStenagostus rufus De Geer
 15. Ąžuolinis skaptukasXestobium rufovillosum De Geer
 16. Pūzrinis skydvabalisOstoma ferruginea L.
 17. Kelminis juodvabalisUloma culinaris L.
 18. Didysis trumpasparnis medkirtisNecydalis major L.
 19. Puošnusis skydinukasCassida margaritacea Schall
 20. Kalninė apsiuvaPhilopotamus montanus Don.
 21. Mėlynsparnė apsiuvaSemblis phalaenoides L.
 22. Nakvišinis sfinksasProserpinus proserpina Pall.
 23. MachaonasPapilio machaon L.
 24. Baltajuostis melsvysAricia eumedon Esp.
 25. Stepinis melsvysPolyommatus coridon Poda
 26. Akiuotasis satyrasLopinga achine Scop.
 27. Rudaakis satyriukasCoenonympha hero L.
 28. Spalvotasis pelkiasprindisChariaspilates formosaria Eversm.
 29. SmilčiasprindisPhibalapteryx virgata Hfn.
 30. Pušinis keliaujantis kuoduotisThaumethopoea pinivora Tr.
 31. Pilkažalis žvilgūnasDiachrysia zosimi Hb.
 32. Retasis ratuotasis pelėdgalvisIpimorpha contusa Frr.
 33. Raudonsparnė meškutėTyria jacobaeae L.

Vėžiagyviai

redaguoti

0(Ex) kategorija

 1. PontoporėjaMonoporeia affinis Lindstrom

2(V) kategorija

 1. Vasarinis skydvėžisTriops cancriformis L.
 2. Reliktinė mizidėMysis relicta Loven.

4(I) kategorija

 1. Keturspyglė šoniplaukaPallasiola quadrispinosa (G. O. Sars)

5(Rs) kategorija

 1. Medicininė dėlėHirudo medicinalis L.

Pataisūnai

redaguoti

1(E) kategorija

 1. Ežerinė slepišerėIsoetes lacustris L.

2(V) kategorija

 1. Patvankinis pataisiukasLycopodiella inundata (L.) Holub

5(Rs) kategorija

 1. Statusis atgirisHuperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Martius

Asiūklūnai

redaguoti

3(R) kategorija

 1. Didysis asiūklisEquisetum telmateia Ehrh.

Šertvūnai

redaguoti

1(E) kategorija

 1. Šerinė kalnarūtėAsplenium trichomanes L.
 2. Miškinis spyglainisPolystichum aculeatum (L.) Roth.
 3. Šakotasis varpenisBotrychium matricariifolium A. Br. ex Koch.
 4. Mažasis varpenisBotrychium simplex E. Hitch.
 5. Virgininis varpenisBotrychium virginianum (L.) Sw.

3(R) kategorija

 1. Daugiaskiltis varpenisBotrychium multifidum (G. G. Gmel.) Rupr.

4(I) kategorija

 1. Mūrinė kalnarūtėAsplenium ruta – muraria L.
 2. Žalioji kalnarūtėAsplenium viride Huds.

Pušūnai

redaguoti

0(Ex) kategorija

 1. Europinis kukmedisTaxus baccata L.

Magnolijūnai (Žiediniai augalai)

redaguoti

0(Ex) kategorija

 1. Dirvinė nariuotėPolycnemum arvense L.
 2. Gulsčioji jonažolėHypericum humifusum L.
 3. Šiaurinė katuogėRubus arcticus L.
 4. Dirvinė mažuolėAphanes arvensis L.
 5. Plūduriuojantysis agarasTrapa natans L.
 6. Volfgango putokšlėPolygala wolfgangiana Besser ex Ledeb.
 7. Kaufmano glindėPedicularis kaufmannii Pinzger
 8. Širdžialapė kaldezijaCaldesia parnassifolia (L.) Parl.
 9. Tankialapė grenlandijaGroenlandia densa (L.) Fourr.
 10. Lobelio čemerysVeratrum lobelianum Bernh.
 11. Pelkinis kardelisGladiolus palustris Gaudin
 12. Gelsvasis saidrenisPycreus flavescens (L.) P. Beauv. ex Rchb.

1(E) kategorija

 1. Trilapė blignaIsopyrum thalictroides L.
 2. Gauruotasis gvazdikasDianthus armeria L.
 3. Puošnusis gvazdikasDianthus superbus L.
 4. Beržas keružisBetula nana L.
 5. Tyrulinė erikaErica tetralix L.
 6. Pajūrinė pienažolėGlaux maritima L.
 7. Griovinė našlaitėViola persicifolia Schreb.
 8. Gulsčiasis karklasSalix repens L.
 9. Pūslėtoji aldrūnėAldrovanda vesiculosa L.
 10. Mažalapė saulašarėDrosera intermedia Hayne
 11. Pražangiažiedė plunksnalapėMyriophyllum alterniflorum DC.
 12. Pelkinė raistenėHydrocotyle vulgaris L.
 13. Pajūrinė zundaEryngium maritimum L.
 14. Gebenė lipikėHedera helix L.
 15. Pelkinis ratenasSuccisella inflexa (Kluk) Beck
 16. Trižiedis lipikasGalium triflorum Michx.
 17. Siauralapis gencijonasGentiana pneumonanthe L.
 18. Pelkinė gencijonėlėGentianella uliginosa (Willd.) Börner
 19. Pajūrinė širdažolėCentaurium littorale (Turner ex Sm.) Gillmour
 20. Vandeninė plaumuonėNymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze
 21. Karališkoji glindėPedicularis sceptrum – carolinum L.
 22. Miškinė glindėPedicularis sylvatica L.
 23. Vaistinė raitinytėGratiola officinalis L.
 24. Raudonžiedis berutisTeucrium scordium L.
 25. Melisalapė medumėlėMelittis melissophyllum L.
 26. Miškinė žiomenėDracocephalum ruyschiana L.
 27. Ežerinė lobelijaLobelia dortmanna L.
 28. Trispalvis astrasAster tripolium L.
 29. Gelsvasis pūkelisGnaphalium luteoalbum L.
 30. Paprastoji muskrėslėPulicaria vulgaris Gaertn.
 31. Lankstusis plukenisNajas flexilis (Willd.) Rostk. et W. L. E. Schmidt
 32. Mažasis plukenisNajas minor All.
 33. Siūlinė plūdėPotamogeton trichoides Cham. et Schltdl.
 34. Taurinė pudmėTofieldia calyculata (L.) Wahlenb.
 35. Belapė antbarzdėEpipogium aphyllum Sw.
 36. Kardalapis garbenisCephalanthera longifolia (L.) Fritsch
 37. Raudonasis garbenisCephalanthera rubra (L.) Rich.
 38. Plačialapė gegūnėDactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt et Summerh.
 39. Raiboji gegūnėDactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soó
 40. Smulkiažiedė gegužraibėNeotinea ustulata L.
 41. Vienagumbis medauninkasHerminium monorchis (L.) R. Br.
 42. Musinis ofrisOphrys insectifera L.
 43. Kvapusis plauretisGymnadenia odoratissima (L.) Rich.
 44. Miškinė plikaplaiskėNeottianthe cuculata (L.) Schltr.
 45. Druskinis vikšrisJuncus gerardii Loisel.
 46. Pelkinis vikšrisJuncus stygius L.
 47. Liekninė viksvaCarex davalliana Sm.
 48. Raistinė viksvaCarex magellanica Lam.
 49. Rusvasis vikšrenisSchoenus ferrugineus L.
 50. Stačioji dirsuolėBromopsis erecta (Huds.) Fourr.
 51. Europinis miežvienisHordelymus europaeus (L.) Harz

2(V) kategorija

 1. Vėjalandė šilagėlėPulsatilla patens (L.) Mill.
 2. Rėpliojantysis vėdrynasRanunculus reptans L.
 3. Tuščiaviduris rūtenisCorydalis cava (L.) Schweigg. et Körte
 4. Smiltyninis gvazdikasDianthus arenarius L.
 5. Žalsvoji naktižiedėSilene chlorantha (Willd.) Ehrh.
 6. Dirvinė raugėAgrostemma githago L.
 7. Siauralapė smiltėArenaria saxatilis L.
 8. Smiltyninė druskėSalsola kali L.
 9. Liekninis beržasBetula humilis Schrank
 10. Mažoji šimtūnėCentunculus minimus L.
 11. Raktažolė pelenėlėPrimula farinosa L.
 12. Laplandinis karklasSalix lapponum L.
 13. Smiltyninis laibenisAlyssum gmelinii Jord.
 14. Pelkinė uolaskėlėSaxifraga hirculus L.
 15. Dygioji slyvaPrunus spinosa L.
 16. Smulkioji seradėlėOrnithopus perpusillus L.
 17. Plikažiedis linlapisThesium ebracteatum Hayne
 18. Melsvasis linlapisThesium linophyllon L.
 19. Pievinis auksveitisSeseli annuum L.
 20. Melsvasis gencijonasGentiana cruciata L.
 21. Pievinė gencijonėlėGentianella amarella (L.) Börner
 22. Mėlynasis palemonasPolemonium caeruleum L.
 23. Baltijinė linažolėLinaria loeselii Schweigg.
 24. Didžioji džioveklėOrobanche elatior Sutton
 25. Paprastoji tuklėPinguicula vulgaris L.
 26. Didžiažiedė juodgalvėPrunella grandiflora (L.) Scholler
 27. Iečialapė kalpokėScutellaria hastifolia L.
 28. Stačioji vaisginaAjuga pyramidalis L.
 29. Boloninis katilėlisCampanula bononiensis L.
 30. Įvairialapė usnisCirsium heterophyllum (L.) Hill
 31. Kalninė arnikaArnica montana L.
 32. Juodgalvė bajorėCentaurea phrygia L.
 33. Driskioji kiaulpienėTaraxacum lacistophyllum (Dahlst.) Raunk.
 34. Švedinė kiaulpienėTaraxacum suecicum G. E. Haglund
 35. Menturlapė ežerutėHydrilla verticillata (L. f.) Royle
 36. Pajūrinė narytžolėTriglochin maritimum L.
 37. Didysis plukenisNajas marina L.
 38. Paprastasis kardelisGladiolus imbricatus L.
 39. Sibirinis vilkdalgisIris sibirica L.
 40. Dirvinis česnakasAllium vineale L.
 41. Širdinė dviguonėListera cordata (L.) R. Br.
 42. Vienalapis gedutisMalaxis monophyllos (L.) Sw.
 43. Dėmėtoji gegūnėDactylorhiza maculata (L.) Soó
 44. Siauralapė gegūnėDactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó
 45. Mažoji gegužraibėOrchis morio L.
 46. Šalmuotoji gegužraibėOrchis militaris L.
 47. Vyriškoji gegužraibėOrchis mascula (L.) L.
 48. Nariuotoji ilgalūpėCorallorhiza trifida Ch.
 49. Plačialapė klumpaitėCypripedium calceolus L.
 50. Pelkinė laksvaHammarbya paludosa (L.) Kuntze
 51. Žalioji plateivėCoeloglossum viride (L.) Hartm.
 52. Pievinis plauretisGymnadenia conopsea (L.) R. Br.
 53. Dvilapis purvuolisLiparis loeselii (L.) Rich.
 54. Tamsialapis skiautalūpisEpipactis atrorubens (Hoffm.) Besser
 55. Kupstinė kūlingėTrichophorum cespitosum (L.) C. Hartm.
 56. Šakotoji ratainytėCladium mariscus (L.) Pohl
 57. Rusvoji saidraRhynchospora fusca (L.) W. T. Aiton
 58. Lieknasis švylysEriophorum gracile W. D. J. Koch ex Roth
 59. Gauruotoji viksvaCarex tomentosa L.
 60. Miškinė dirsuolėBromopsis benekenii (Lange) Holub
 61. Melsvasis mėlitasSesleria caerulea (L.) Ard.
 62. Lietuvinė monažolėGlyceria lithuanica (Gorski) Gorski
 63. Sibirinė visgėTrisetum sibiricum Rupr.

3(R) kategorija

 1. Mažažiedė lūgnėNuphar pumila (Timm) DC.
 2. Gležnalapė nertisCeratophyllum submersum L.
 3. Tarpinis rūtenisCorydalis intermedia (L.) Mérat
 4. Smulkiažiedė glažutėCerastium brachypetalum N. H. F. Desp. ex Pers.
 5. Borbašo gvazdikasDianthus borbasii Vandas
 6. Bekotis ąžuolasQuercus petraea L. ex Liebl.
 7. Pajūrinis sotvarasMyrica gale L.
 8. Kalninė jonažolėHypericum montanum L.
 9. Plaukuotoji jonažolėHypericum hirsutum L.
 10. Mėlynialapis karklasSalix myrtilloides L.
 11. Lanksčioji kartenėCardamine flexuosa With.
 12. Svogūninė kartenėCardamine bulbifera (L.) Crantz
 13. Paprastasis rėžiukasNasturtium officinale W. T. Aiton
 14. Kvapioji dirvuolėAgrimonia procera Wallr.
 15. Ilgagalvis dobilasTrifolium rubens L.
 16. Penkialapis dobilasTrifolium lupinaster L.
 17. Geltonžiedis pelėžirnisLathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren.
 18. Žirnialapis pelėžirnisLathyrus pisiformis L.
 19. Krūmelinis vikisVicia dumetorum L.
 20. Pavasarinis vikisVicia lathyroides L.
 21. Žirnialapis vikisVicia pisiformis L.
 22. Lininė žarotūnėRadiola linoides Roth
 23. Blizgantysis snaputisGeranium lucidum L.
 24. Didžioji astrantijaAstrantia major L.
 25. Prūsinis begalisLaserpitium prutenicum L.
 26. Pelkinė guostėCnidium dubium (Schkuhr) Thell.
 27. Plaukuotasis gurgždisChaerophyllum hirsutum L.
 28. Totorinė maludėConioselinum tataricum Hoffm.
 29. Balandinė žvaigždūnėScabiosa columbaria L.
 30. Pavasarinė kimbaraCruciata glabra (L.) Ehrend.
 31. Plačialapis lipikasGalium rubioides L.
 32. Dirvinė šerardijaSherardia arvensis L.
 33. Daugiametis patvenisSwertia perennis L.
 34. Vaistinis kietagrūdisLithospermum officinale L.
 35. Siauralapė plautėPulmonaria angustifolia L.
 36. Blizgančioji veronikaVeronica polita Fr.
 37. Gebenlapė veronikaVeronica hederifolia L.
 38. Blyškioji džioveklėOrobanche reticulata Wallr.
 39. Stačioji notraStachys recta L.
 40. Pievinis šalavijasSalvia pratensis L.
 41. Rudeninė praujenėCallitriche hermaphroditica L.
 42. Šiurkštusis katilėlisCampanula cervicaria L.
 43. Gauruotoji žilėSenecio congestus (R. Br.) DC.
 44. Šiurkščioji kudlėPilosella echioides (Lumn.) F. W. Schultz et Sch. Bip.
 45. Gorskio pūtelisTragopogon gorskianus Rchb. f.
 46. Lancetinis dumblialaiškisAlisma lanceolatum With.
 47. Siauralapis dumblialaiškisAlisma gramineum Lej.
 48. Meinshauzeno plūdėPotamogeton ×meinshauzenii Juz.
 49. Pelkinė vandensargėZannichellia palustris L.
 50. Pievinė vištapienėGagea pratensis (Pers.) Dumort.
 51. Kampuotasis česnakasAllium angulosum L.
 52. Porinis česnakasAllium scorodoprasum L.
 53. Gelsvoji gegūnėDactylorhiza ochroleuca (Wüstnei ex Boll) Holub
 54. Galvinis vikšrisJuncus capitatus Weigel
 55. Pajūrinis liūnmeldisBolboschoenus maritimus (L.) Palla
 56. Šerinis meldelisIsolepis setacea (L.) R. Br.
 57. Liūninė viksvaCarex heleonastes Ehrh.
 58. Pievinė viksvaCarex buxbaumii Wahlenb.
 59. Protarpinė viksvaCarex distans L.
 60. Vakarinė viksvaCarex pseudobrizoides Clavaud
 61. Palaipinė viksvaCarex rhizina Blytt ex Lindblom
 62. Miškinis eraičinasFestuca altissima All.
 63. Delavinio kelerijaKoeleria delavignei Czern. ex Domin
 64. Eraičininė nendrūnėScolochloa festucacea (Willd.) Link
 65. Pievinė poavižėHelictotrichon pratense (L.) Besser
 66. Ankstyvoji smilgenėAira praecox L.

4(I) kategorija

 1. Paprastoji vandens lelijaNymphaea alba L.
 2. Šaltininė menuvaMontia fontana L.
 3. Miškinė glažutėCerastium sylvaticum Waldst. et Kit.
 4. Lietuvinė naktižiedėSilene lithuanica Zapał.
 5. Riestasėklė vandenėElatine hydropiper L.
 6. Laiboji vyrskydėAndrosace filiformis Retz.
 7. Miškinė mėtaMentha longifolia (L.) Huds.
 8. Aukštoji našlaitėViola elatior Fr.
 9. Liūninė našlaitėViola uliginosa Besser
 10. Smailialapė plūdėPotamogeton acutifolius Link
 11. Aukštoji gegūnėDactylorhiza fuchsii (Druce) Soó
 12. Žalsvažiedė blandisPlatanthera chlorantha (Custer) Rchb.
 13. Ežinė viksvaCarex muricata L.
 14. Laibastiebė viksvaCarex ligerica J. Gay
 15. Paprastoji bekmanijaBeckmannia eruciformis (L.) Host
 16. Smėlyninis eraičinasFestuca psammophila (Hack. ex Čelak.) Fritsch
 17. Miškinė monažolėGlyceria nemoralis (R. Uechtr.) R. Uechtr. et Körn.
 18. Juosvavarpis pašiaušėlisAlopecurus arundinaceus Poir.
 19. Miškinė šunažolėDactylis polygama Horv.

5(Rs) kategorija

 1. Daugiametė blizgėLunaria rediviva L.
 2. Pelkinė šindraPeplis portula L.
 3. Plačialapis begalisLaserpitium latifolium L.
 4. Miškinė varnalėšaArctium nemorosum Lej.
 5. Meškinis česnakasAllium ursinum L.
 6. Baltijinė gegūnėDactylorhiza longifolia (Neuman) Aver.
 7. Raudonoji gegūnėDactylorhiza incarnata (L.) Soó
 8. Rudoji viksvuolėCyperus fuscus L.
 9. Retažiedė miglėPoa remota Forselles

Dumbliai

redaguoti
Raudondumbliai
redaguoti

1(E) kategorija

 1. Purpurinė bangijaBangia atropurpurea (Roth) C. Agardh
Rudadumbliai
redaguoti

4(I) kategorija

 1. Pūslėtasis guveinisFucus vesiculosus L.
Maurabragūnai
redaguoti

1(E) kategorija

 1. Šiurpinis žvakidumblisLychnothamnus barbatus (Meyen) Leonh.
 2. Atžalinis dumblabragisTolypella prolifera (A. Braun) Leonh.

2(V) kategorija

 1. Smailiaviršūnis menturdumblisNitella mucronata (A. Braun) Miq.

3(R) kategorija

 1. Pilkšvasis maurabragisChara canescens Desv. et Loisel.
 2. Baltijinis maurabragisChara baltica (Fr.) Wahlst.
 3. Lizdiškasis dumblabragisTolypella nidifica (O. Müll.) Leonh.
 4. Blizgantysis menturdumblisNitella syncarpa (Thuill.) Chevall.

4(I) kategorija

 1. Šluotelinis maurabragisChara baueri A. Braun
 2. Lieknasis menturdumblisNitella gracilis (Sm.) C. Agardh
 3. Kurklinis menturdumblisNitella confervacea (Bréb.) A. Braun

0(Ex) kategorija

 1. Tiesialapė bartramijaBartramia ithyphylla Brid.

1(E) kategorija

 1. Rutės duojaLeiocolea rutheana (Limpr.) Müll. Frib.
 2. Tįsioji frulanijaFrullania tamarisci (L.) Dumort.
 3. Lajelio žvynuotėPallavicinia lyelii (Hook.) Carruth.
 4. Belapis sėmainisBuxbaumia viridis (Moug. Ex Lam. et DC) Brid. ex Moug. et Nestl.
 5. Arnoldo skeltadantėFissidens arnoldii Ruthe
 6. Raukšlėtoji dvyndantėDicranum drummondii Müll. Hal.
 7. Žalioji dvyndantėDicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb.
 8. Vaiskioji uolenėDichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp
 9. Plunksninė švitrelėSchistostega pennata (Hedw.) Web. et Mohr
 10. Šleicherio brijaBryum schleicheri Schwaegr.
 11. Brandenburginė versmenėPhilonotis marchica (Hedw.) Brid.
 12. Lajelio šepšėOrthotrichum lyellii Hook. et Taylor
 13. Mažoji nertvėFontinalis dalecarlica Bruch et Schimp.
 14. Karoklinė skliautenėAntitrichia curtipendula (Hedw.) Brid.
 15. Smailiašakis tensmenisPterigynandrum filiforme Hedw.
 16. Ričardsono dygėCalliergon richardsonii (Mitt.) Kindb.
 17. Pataisinė drepanėDrepanocladus lycopodioides (Schwaegr.) Warnst.
 18. Tundrinė liūnsamanėWarnstorfia tundrae (Arnell) Loeske
 19. Šikšninė kerėžaRhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst.

2(V) kategorija

 1. Pūkuotoji apuokėTrichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort.
 2. Lieknoji barzdenėBarbilophozia attenuata (Mart.) Loeske
 3. Helerio pilelėAnastrophyllum hellerianum (Nees ex Lindenb.) R. M. Schust.
 4. Kvapioji žemtaurėGeocalyx graveolens (Schrad.) Nees
 5. Plačialapė plikūnėPorella platyphylla (L.) Pfeif.
 6. Paprastoji plojenėLejeunea cavifolia Lindb.
 7. Minkštasis kiminasSphagnum molle Sull.
 8. Plačialapis kiminasSphagnum platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Sull. ex Warnst.
 9. Vulfo kiminasSphagnum wulfianum Girg.
 10. Žvilgantysis kiminasSphagnum subnitens Russow et Warnst.
 11. Ilgalapė sukutėParaleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske
 12. Tribriaunė mezijaMeesia triquetra (Richter) Ångstr.
 13. Patisinė nertvėFontinalis hypnoides Hartm.
 14. Plunksninė pliusnėNeckera pennata Hedw.
 15. Uolinė ežerėRhynchostegium murale (Hedw.) Bruch et Schimp.
 16. Paupinė bukasnapėAmblystegium fluviatile (Hedw.) Schimp.
 17. Rinčiuotoji bukasnapėAmblystegium tenax (Hedw.) C. E. O. Jensen
 18. Vingiastiebė dygėCalliergon trifarium (Web. et Mohr) Kindb.
 19. Žvilgančioji riestūnėHamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs

3(R) kategorija

 1. Tridantė bazanijaBazzania trilobata (L.) Gray
 2. Grandinėlinė cefalozijaCephalozia catenulata (Huebener) Lindb.
 3. Barzdotoji barzdenėBarbilophozia barbata (Schmidel ex Schreb.) Loeske
 4. Įkirptoji tritomarijaTritomaria exsectiformis (Breidl.) Loeske
 5. Šiaurinė merkijaMoerckia hibernica (Hook) Gott.
 6. Vingiuotoji rikardiaRiccardia chamaedryfolia (With) Grolle
 7. Siauralapė kemsaAtrichum angustatum (Brid.) Bruch et Schimp.
 8. Mažasis zuikrugisPogonatum nanum (Hedw.) P. Beauv.
 9. Skiauterėtoji skeltadantėFissidens dubius P. Beauv.
 10. Ilgakaklė driušėTrematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch.
 11. Garbanotoji dvyndantėDicranum spurium Hedw.
 12. Plikoji trupsamanėDicranodontium denudatum (Brid.) E. Britton
 13. Trapioji linkėTortella fragilis (Hook. et Wilson) Limpr.
 14. Laiboji peikštėGyroweisia tenuis (Hedw.) Schimp.
 15. Brijinė potijaPottia bryoides (Dicks.) Mitt.
 16. Garbanotoji veisijaWeissia squarrosa (Nees et Hornsch.) Müll. Hal.
 17. Pūpsančioji žilutėPterygoneurum subsessile (Brid.) Jur.
 18. Lieknoji teilorijaTayloria tenuis (With.) Schimp.
 19. Funko brijaBryum funckii Schwaegr.
 20. Melsvoji polijaPohlia cruda (Hedw.) Lindb.
 21. Baumgartnerio pokrepisZygodon baumgartneri Malta
 22. Mažoji tujinutėThuidium minutulum (Hedw.) Bruch et Schimp.
 23. Vingialapė pažulnutėPlagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp.
 24. Šliaužiančioji rumbainėCallicladium haldanianum (Grev.) H. A. Crum.
 25. Kreivoji drikšaHomomallium incurvatum (Brid.) Loeske
 26. Riestasis ktenidisCtenidium molluscum (Hedw.) Mitt.

4(I) kategorija

 1. Pearsono lepidozijaLepidozia pearsonii Spruce
 2. Alpinė skiautenėLophozia collaris (Nees) Dumort.
 3. Kunzės skiautenėLophozia kunzeana (Huebener) Evans
 4. Akytoji stieblapėFossombronia foveolata Lindb.
 5. Vondračeko stieblapėFossombronia wondraczekii (Corda) Dumort.
 6. Plūduriuojantysis sklenduonisRicciocarpos natans (L.) Corda
 7. Rausvoji ričijaRiccia canaliculata Hoffm.
 8. Hiubenerio ričijaRiccia huebeneriana Lindenb.
 9. Gražusis kiminasSphagnum pulchrum (Braithw.) Warnst.
 10. Tankusis kiminasSphagnum compactum Lam. et DC.
 11. Alavijinis zuikrugisPogonatum aloides (Hedw.) P. Beauv.
 12. Smulkioji skeltadantėFissidens exilis Hedw.
 13. Durpyninė dvyndantėDicranum leioneuron Kindb.
 14. Smailioji kuplėDistichium capillaceum (Hedw.) Bruch et Schimp.
 15. Kalkinė didenėDidymodon tophaceus (Brid.) Lisa
 16. Apskritalapė brijaBryum cyclophyllum (Schwaegr.) Bruch et Schimp.
 17. Netikroji gaurenėRhizomnium pseudopunctatum (Bruch et Schimp.) T. J. Kop.
 18. Balkšvoji drėgvaAmblyodon dealbatus (Hedw.) Bruch et Schimp.
 19. Ilgakotė mezijaMeesia longiseta Hedw.
 20. Pelkinė mezijaMeesia uliginosa Hedw.
 21. Velėninė versmenėPhilonotis caespitosa Jur.
 22. Bruožuotoji šepšėOrthotrichum striatum Hedw.
 23. Garbanotoji pliusnėNeckera crispa Hedw.
 24. Pelkinė auksotėCampylium elodes (Lindb.) Kindb.
 25. Pievinė auksotėCampylium protensum (Brid.) Kindb.
 26. Vislioji auksotėCampylium polygamum (Schimp.) J. Lange et C. E. O. Jensen
 27. Liekninė bukasnapėAmblystegium humile (P. Beauv.) Crundw.
 28. Švelnioji purslainėHygrohypnum mole (Hedw.) Loeske

0(Ex) kategorija

 1. Kopinis mėšlagrybisCoprinus dunarum Stoll.
 2. Ilgakotė mikrostomaMicrostoma protracta (Fr.) Kanouse
 3. Paprastasis taukiusSarcosoma globosum (Schmidel) Casp.

1(E) kategorija

 1. Blyškusis baravykasBoletus impolitus Fr.
 2. Kislusis baravykasBoletus pulverulentus Opat.
 3. Kartusis baravykasBoletus radicans Pers.
 4. Baltasis godūnasChoiromyces meandriformis Vittad
 5. Kimininis žemlielysGeoglossum sphagnophilum Ehrenb.
 6. Didysis kuokasGomphus clavatus (Pers.) Gray
 7. Auksaspalvis minkštenisHapalopilus salmonicolor (Berk. et M. A. Curtis) Pouzar
 8. Geltonžvynė guotėHygrophorus chrysodon (Batsch) Fr.
 9. Kietoji guotėHygrophorus penarius Fr.
 10. Juosvoji guotenėHygrocybe ovina (Bull.) Kühner
 11. Kamštinis skylenisInonotus dryadeus (Pers.) Murrill
 12. Nuosėdinė žvynabudėlėLepiota cortinarius J. E. Lange
 13. Juodažvynė žvynabudėlėLepiota hystrix F.H.Møller et J. E. Lange
 14. Rausvarudė žvynabudėlėLepiota fuscovinacea F.H.Møller et J. E. Lange
 15. Lelijinė žvynabudėlėLepiota lilacea Bres.
 16. Balsvoji žvynabudėlėLepiota subalba Kühner ex P. D. Orton
 17. Trispalvė meškabudėLeucopaxillus compactus (Fr.) Neuhoff
 18. Juosvasis minkštūnisMelanoleuca turrita (Fr.) Singer
 19. Šuniškoji poniabudėMutinus caninus (Huds.) Fr.
 20. Smiltyninis ausūnisPeziza ammophila Durrieu et Mont.
 21. Hadriano poniabudėPhallus hadriani Vent.
 22. Ąžuolinis pintenisPiptoporus quercinus (Schrad.) P. Karst.
 23. Tikrasis juodbaravykisPorphyrellus porphyrosporus (Fr. et Hök) E.-J. Gilbert
 24. Dubioji laibėPseudoomphalina compressipes (Peck) Singer
 25. Gyslotoji krempliabudėRhodotus palmatus (Bull.) Maire
 26. Šiurkštusis grybliežuvisTrichoglossum hirsutum (Fr.) Boud.
 27. Aitrusis baltikasTricholoma sciodes (Pers.) Martin

2(V) kategorija

 1. Dulkančioji krenklėAsterophora lycoperdoides (Bull.) Gray
 2. Pilkoji baravykpintėBoletopsis grisea (Peck) Bondartsev et Singer
 3. Bronzinis baravykasBoletus aereus Bull.
 4. Fechtnerio baravykasBoletus fechtneri Velen.
 5. Ryškioji gražiataurėCaloscypha fulgens (Pers.) Boud.
 6. Pilkoji voveraitėCantharellus cinereus (Pers.) Fr.
 7. Lazdyninis kelmenisDichomitus campestris (Quél.) Domański et Orlicz
 8. Žalsvoji gijabudėEntoloma incanum (Fr.) Hesler
 9. Melsvoji gijabudėEntoloma madidum (Fr.) Gillet
 10. Trogo virvuotėFunalia trogii (Berk.) Bondartsev et Singer
 11. Apskritasporis bobausisGyromitra sphaerospora (Peck) Sacc.
 12. Rausvoji šeriapintėJunghuhnia collabens (Fr.) Ryvarden
 13. Aitriakvapis piengrybisLactarius acerrimus Britzelm.
 14. Juodasis piengrybisLactarius lignyotus Fr.
 15. Skroblyninis raudonviršisLeccinum carpini (R. Schulz.) M. M. Moser ex D. A. Reid
 16. Kelminis žalialakštisMelanophyllum eyrei (Massee) Singer
 17. Geltonasis kiškiaausisOtidea onotica (Pers.) Fuckel
 18. Tamsiarudė kempinėPhellinus nigrolimitatus (Romell) Bourdot et Galzin
 19. Šakotoji skylėtbudėPolyporus umbellatus (Pers.) Fr.
 20. Medūzgalvė trapiabudėPsathyrella caput – medusae (Fr.) Konrad et Maubl.
 21. Auksaspalvis šakočiusRamaria aurea (Schaeff.) Ouél.
 22. Salierinis baltikasTricholoma apium Jul. Schäff.
 23. Bačo baltikasTricholoma batschii Gulden
 24. Parazitinis aksombaravykisXerocomus parasiticus (Bull.) Quél.

3(R) kategorija

 1. Dvisluoksnis vingiaporisAbortiporus biennis (Bull.) Singer
 2. Dėmėtasis baravykasBoletus erythropus Pers.
 3. Melsvoji balteklėCalocybe ionides (Bull.) Donk
 4. Piestinis pirštūnisClavariadelphus pistillaris (L.) Donk
 5. Ąžuolinė kepenaFistulina hepatica (Schaeff.) With.
 6. Rausvoji pintainėFomitopsis rosea (Alb. et Schwein.) P. Karst.
 7. Tikrinis blizgutisGanoderma lucidum (Curtis) P. Karst.
 8. Kuokštinė grifolėGrifola frondosa (Dicks.) Gray
 9. Krokinis minkštenisHapalopilus croceus (Pers.) Donk
 10. Korališkasis trapiadyglisHericium coralloides (Scop.) Pers.
 11. Ūmėdinė guotėHygrophorus russula (Fr.) Kauffman
 12. Ąžuolinis skylenisInonotus dryophilus (Berk.) Murrill
 13. Didysis kukurdvelkisLangermannia gigantea (Batsch) Rostk.
 14. Puslaisvis briedžiukasMorchella semilibera DC.
 15. Vientisasis skylutisPerenniporia medulla – panis (Jacq.) Donk
 16. Plunksninis raukšliagrybisPhlebia centrifuga P. Karst
 17. Skaisčioji raudonpintėPycnoporellus fulgens (Fr.) Donk
 18. Auksaviršė ūmėdėRussula aurata (With.) Fr.
 19. Raukšlius kopūstgalvisSparassis crispa (Wulfen) Fr.
 20. Putlioji odapintėSpongipellis spumeus (Sowerby) Pat.
 21. Karpotoji kempėTrametes gibbosa (Pers.) Fr.
 22. Kvapnioji kempėTrametes suaveolens (L.) Fr.
 23. Krateriškasis taurūnisUrnula craterium (Schwein.) Fr.
 24. Bohemiškasis aukšliavarpisVerpa bohemica (Krombh.) J. Schröt.
 25. Pirštuotasis aukšliavarpisVerpa conica (O. F. Müll.) Sw.
 26. Raudonkepuris aksombaravykisXerocomus rubellus (Krombh.) Quél.
 27. Kurapkinis storplutisXylobolus frustulatus (Pers.) Boidin

4(I) kategorija

 1. Gelsvarudis pievagrybisAgaricus augustus Fr.
 2. Didysis pievagrybisAgaricus langei (F.H.Møller et Jul. Schäff.) Maire
 3. Suaugtinė dirvapintėAlbatrellus confluens (Alb. et Schwein.) Kotl. et Pouzar
 4. Keturskiautis žvaigždulisGeastrum quadrifidum DC.
 5. Didysis žvaigždulisGeastrum triplex Jungh.
 6. Stambioji karteklėGymnopilus spectabilis sensu A. H. Smith
 7. Tiulianių hidnotrijaHydnotrya tulasnei Berk. et Broome
 8. Mėsingasis dyglutisHydnum rufescens Pers.
 9. Juosvoji guotėHygrophorus atramentosus Secr. ex H. Haas et Haller
 10. Purpurinė guotėHygrophorus erubescens (Fr.) Fr.
 11. Kislusis piengrybisLactarius repraesentaneus Britzelm.
 12. Gelsvasis piengrybisLactarius resimus (Fr.) Fr.
 13. Geltonasis piengrybisLactarius scrobiculatus (Scop.) Fr.
 14. Piengrybis jautakisLactarius volemus (Fr.) Fr.
 15. Atskiroji lentarijaLentaria byssiseda Corner
 16. Meškinis dantūnėlisLentinellus ursinus (Fr.) Kühner
 17. Lapinis dantūnėlisLentinellus vulpinus (Sowerby) Kühner et Maire
 18. Baltoji žvynabudėlėLepiota alba (Bres.) Sacc.
 19. Kiunerio žvynabudėlėLepiota kuehneri Huijsman
 20. Pilkšvarudė stirnabudėLepista luscina (Fr.) Singer
 21. Melsvakotė stirnabudėLepista personata (Fr.) Cooke
 22. Gumbuotasis baltnuosėdisLeucocortinarius bulbiger (Alb. et Schwein.) Singer
 23. Juodkotis mažūnisMarasmius alliaceus (Jacq.) Fr.
 24. Kvapusis skiautenisPanus suavissimus (Fr.) Singer
 25. Švytruojančioji minkštapintėPhysisporinus vitreus (Pers.) P. Karst.
 26. Baltoji skydabudėPluteus pellitus (Pers.) P. Kumm.
 27. Raukšlėtasis trimitėlisPseudocraterellus sinuosus (Fr.) Corner
 28. Tikroji raudonpintėPycnoporus cinnabarinus (Jacq.) Fr.
 29. Kvapioji ūmėdėRussula grata Britzelm.
 30. Plaušabudinis baltikasTricholoma inocyboides Corner
 31. Kislusis elniagrybisXylaria polymorpha (Pers.) Grev.

0(Ex) kategorija

 1. Rudoji blakstienėAnaptychia runcinata (With.) J. R. Laundon
 2. Išcentrinis kežasArctoparmelia centrifuga (L.) Hale
 3. Šeriuotoji žiovenėChaenotheca hispidula (Ach.) Zahlbr.
 4. Putlioji šiurėCladonia turgida Hoffm.
 5. Juostinis plynkežisHypogymnia vittata (Ach.) Parrique
 6. Užlinkusioji nefromaNephroma resupinatum (L.) Ach.
 7. Karpuotoji meškapėdėPeltigera aphthosa (L.) Willd.
 8. Gyslotoji meškapėdėPeltigera venosa (L.) Hoffm.
 9. Baltagyslė meškapėdėPeltigera degenii Gyeln.
 10. Standusis taškuotkežisPunctelia subrudecta (Nyl.) Krog
 11. Akytoji solorinaSolorina spongiosa (Ach.) Anzi
 12. Glotnioji kedenėUsnea glabrata (Ach.) Vain.

1(E) kategorija

 1. Ąžuolinė baktrosporaBactrospora dryina (Ach.) A. Massal.
 2. Žaliagalvė taurenėCalicium adspersum Pers.
 3. Ąžuolinė taurenėCalicium quercinum Pers.
 4. Melsvoji žiovenėChaenotheca cinerea (Pers.) Tibell
 5. Lieknoji žiovenėChaenotheca gracillima (Vain.) Tibell
 6. Kupstinė šiurėCladonia caespiticia (Pers.) Flörke
 7. Parazitinė šiurėCladonia parasitica (Hoffm.) Hoffm.
 8. Glebioji gleiviakerpėCollema flaccidum (Ach.) Ach.
 9. Pilkoji miltpuodėCyphelium inquinans (Sm.) Trevis.
 10. Geltonoji miltpuodėCyphelium tigillare (Ach.) Ach.
 11. Skėtrioji briedragėEvernia divaricata (L.) Ach.
 12. Kintančioji briedragėEvernia mesomorpha Nyl.
 13. Flotovo gijalektaGyalecta flotowii Körb.
 14. Guobinė gijalektaGyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr.
 15. Šilinė puvėseklėIcmadophila ericetorum (L.) Zahlbr.
 16. Latakinis gleivytisLeptogium corniculatum (Hoffm.) Minks
 17. Adatiškasis gleivytisLeptogium teretiusculum (Wallr.) Arnold
 18. Diskinė plokštkerpėLopadium disciforme (Flot.) Kullhem
 19. Smulkialakštis juodkežisMelanelia panniformis (Nyl.) Essl.
 20. Kraujaspalvis mikoblastasMycoblastus sanguinarius (L.) Norman
 21. Miltuotoji nefromaNephroma parile (Ach.) Ach.
 22. Gulsčioji meškapėdėPeltigera horizontalis (Huds.) Baumg.
 23. Ponašakė ramalinaRamalina thrausta (Ach.) Nyl.
 24. Tamsioji brylytėSclerophora coniophaea (Norman) J. Mattsson et Middelb.
 25. Miltuotoji brylytėSclerophora farinacea (Chevall.) Chevall.
 26. Šviesiagalvė brylytėSclerophora peronella (Ach.) Tibell
 27. Dantytoji telotremaThelotrema lepadinum (Ach.) Ach.
 28. Ruduojančioji kedenėUsnea fulvoreagens (Räsänen) Räsänen
 29. Šiurkščioji kedenėUsnea scabrata Nyl.
 30. Mužo auksakežisXanthoparmelia mougeotii (Schaer. ex D. Dietrich.) Hale

2(V) kategorija

 1. Dviguboji artonijaArthonia didyma Körb.
 2. Baltakraštė artonijaArthonia leucopellaea (Ach.) Almq.
 3. Vyninė artonijaArthonia vinosa Leight.
 4. Žalsvoji kežytėCetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. et C. F. Culb.
 5. Raukšlėtasis geltonkežisFlavoparmelia caperata (L.) Hale
 6. Gūbriuotoji pūsliakerpėLasallia pustulata (L.) Mérat
 7. Blyškioji lekanoraLecanora albella (Pers.) Ach.
 8. Kerpiškasis gleivytisLeptogium lichenoides (L.) Zahlbr.
 9. Plačioji platužėLobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
 10. Skylėtoji menegacijaMenegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal.
 11. Žvynuotoji meškapėdėPeltigera lepidophora (Nyl. ex Vain.)
 12. Raudonvidurė žiauberuotėPhaeophyscia endophoenicea (Harm.) Moberg
 13. Juodai žaliasis rizokarpasRhizocarpon viridiatrum (Wulfen) Körb.
 14. Suodinoji saitakerpėUmbilicaria deusta (L.) Baumg.
 15. Daugialakštė saitakerpėUmbilicaria polyphylla (L.) Baumg.

3(R) kategorija

 1. Žalsvoji žiovenėChaenotheca chlorella (Ach.) Müll. Arg.
 2. Lakštuotoji šiurėCladonia foliacea (Huds.) Willd.
 3. Samaninis diplošistisDiploschistes muscorum (Scop.) R. Sant.
 4. Alksninė hipotrachinaHypotrachyna revoluta (Flörke) Hale
 5. Skylėtoji spuoguotėPertusaria pertusa (Weigel) Tuck.
 6. Baltijinė ramalinaRamalina baltica Lettau

Šaltiniai

redaguoti

Nuorodos

redaguoti