Sąrašas:Popiežiai

Popiežių sąrašas Šventojo Petro bazilikoje, Vatikane, kurie čia palaidoti.

Popiežiai renkami iki gyvos galvos konklavoje tik iš kardinolų tarpo.[1][2][3] 15231978 m. visi popiežiai buvo italai.

Chronologinis popiežių sąrašas

redaguoti

I–V a.

redaguoti

I amžius

redaguoti
Pontifikato laikotarpis Portretas Vardas Regalinis vardas Tikrasis vardas Gimimo vieta Išrinkimo amžius / Mirtis arba atsistatydinimas Valdymo laikas Pastabos
3067 m.   Petras
Apaštalas Petras
Petrus, Episcopus Romanus Simonas
שמעון בן יונה
Betsaida, Galilėja Mirė kankinio mirtimi; Romos katalikų bažnyčios laikomas pirmuoju popiežiumi. Katalikai ir stačiatikiai laiko apaštalą Petrą šventuoju. Atminimo diena – birželio 29 d. – šventųjų Petro ir Povilo šventė.
64/67(?)–76/79(?) m.   Linas
Šventasis Linas
Linus, Episcopus Romanus Linus Toskana (Šiaurės Lacijus) Mirė kankinio mirtimi; Atminimo diena – rugsėjo 23 d.
76/79(?)–88 m.   Anakletas
(Kletas)
Šventasis Anakletas
Anacletus, Episcopus Romanus Anacletus Manoma, kad Graikija Mirė kankinio mirtimi; Atminimo diena – balandžio 26 d.
88/9297/101 m.   Klemensas I
Šventasis Klemensas
Clemens, Episcopus Romanus Roma Mirė kankinio mirtimi; Atminimo diena – lapkričio 23 d.
97/99105/107 m.   Evaristas
(Aristus)
Šventasis Evaristas
Evaristus, Episcopus Romanus Aristus Betliejus

Judėja

Mirė kankinio mirtimi; Atminimo diena – spalio 26 d.

II amžius

redaguoti
Pontifikato laikotarpis Portretas Vardas Regalinis vardas Tikrasis vardas Gimimo vieta Išrinkimo amžius / Mirtis arba atsistatydinimas Valdymo laikas Pastabos
105/107115/116   Aleksandras I
Šventasis Aleksandras
Alexander, Episcopus Romanus Alexander Roma
115/116125 m.   Sikstas I
Šventasis Sikstas
Xystus, Episcopus Romanus Roma arba Graikija Taip pat vadintas Ksistas I
125136/138 m.   Telesforas
Šventasis Telesforas
Telesphorus, Episcopus Romanus Graikija
136/138140/142 m.   Higinas
Šventasis Higinas
Hyginus, Episcopus Romanus Graikija
140/142155 m.   Pijus I
Šventasis Pijus
Pius, Episcopus Romanus Akvilėja, Friuli, Italija Mirė kankinio mirtimi.
155166 m.   Anicetas
Šventasis Anicetas
Anicetus, Episcopus Romanus Emesa, Sirija Mirė kankinio mirtimi.
maždaug 166174/175 m.   Soteras
Šventasis Soteras
Soterius, Episcopus Romanus Fondis, Lacijus, Italija Mirė kankinio mirtimi; Atminimo diena – balandžio 22 d.
174/175189 m.   Eleuterijus
Šventasis Eleuterijus
Eleutherius, Episcopus Romanus Nikopolis Mirė kankinio mirtimi; Atminimo diena – gegužės 6 d.
189198/199 m.   Viktoras I
Šventasis Viktoras
Victor, Episcopus Romanus Šiaurės Afrika
199217 m.   Zefyrinas
Šventasis Zefyrinas
Zephyrinus, Episcopus Romanus Roma

III amžius

redaguoti
Pontifikato laikotarpis Portretas Vardas Regalinis vardas Tikrasis vardas Gimimo vieta Išrinkimo amžius / Mirtis arba atsistatydinimas Valdymo laikas Pastabos
maždaug 217222/223 m.   Kalikstas I
Šventasis Kalikstas I
Callistus, Episcopus Romanus Roma Mirė kankinio mirtimi; Atminimo diena – spalio 14 d.
222/223230 m.   Urbonas I
Šventasis Urbonas
Urbanus, Episcopus Romanus Roma
230 m. liepos 21 d. –
235 m. rugsėjo 28 d.
  Poncijonas
Šventasis Poncijonas
Pontianus, Episcopus Romanus Roma 5
235 m. lapkričio 21 d. –
236 m. sausio 3 d.
  Anteras
Šventasis Anteras
Anterus, Episcopus Romanus Graikija <1
236 m. sausio 10 d. –
250 m. sausio 20 d.
  Fabijonas
Šventasis Fabijonas
Fabianus, Episcopus Romanus Roma 14 Atminimo diena – sausio 20 d.
251 m. kovo 6/11 d. –
253 m. birželis
  Kornelijus
Šventasis Kornelijus
Cornelius, Episcopus Romanus Roma 2 Atminimo diena – rugsėjo 16 d.
253 m. birželio 25 d. –
254 m. kovo 5 d.
  Liucijus I
Šventasis Liucijus I
Lucius, Episcopus Romanus Roma <1 Atminimo diena – kovo 4 d.
254 m. gegužės 12 d. –
257 m. rugpjūčio 2 d.
  Steponas I
Šventasis Steponas
Stephanus, Episcopus Romanus Roma 3 Mirė kankinio mirtimi; Atminimo diena – rugpjūčio 2 d.
257 m. rugpjūčio 30 d. –
258 m. rugpjūčio 6 d.
  Sikstas II
Šventasis Sikstas
Xystus Secundus, Episcopus Romanus Graikija <1 Mirė kankinio mirtimi.
259 m. liepos 22 d. –
268 m. gruodžio 26 d.
  Dionyzas
Šventasis Dionyzas
Dionysius, Episcopus Romanus Graikija 9 Atminimo diena – gruodžio 26 d.
269 m. sausio 5 d. –
274 m. gruodžio 30 d.
  Feliksas I
Šventasis Feliksas
Felix, Episcopus Romanus Roma 5
275 m. sausio 4 d. –
283 m. gruodžio 7 d.
  Eutichijonas
Šventasis Eutichijonas
Eutychianus, Episcopus Romanus Luna

Italija

8
283 m. gruodžio 17 d. –
296 m. balandžio 22 d.
  Kajus
Šventasis Kajus
Caius, Episcopus Romanus Salonia, Dalmatia 12 Atminimo diena – balandžio 22 d.
296 m. birželio 30 d. –
304 m. balandžio 1 d.
  Marcelinas
Šventasis Marcelinas
Marcellinus, Episcopus Romanus Roma 7 Atminimo diena – balandžio 26 d.

IV amžius

redaguoti
Pontifikato laikotarpis Portretas Vardas Regalinis vardas Tikrasis vardas Gimimo vieta Išrinkimo amžius / Mirtis arba atsistatydinimas Valdymo laikas Pastabos
maždaug 308309 m.   Marcelis I
Šventasis Marcelis
Marcellus, Episcopus Romanus Roma
maždaug 309310 m.   Euzebijus
Šventasis Euzebijus
Eusebius, Episcopus Romanus Sardinija
311 m. liepos 2 d. –
314 m. sausio 11 d.
  Miltiadas
Šventasis Miltiadas
Miltiades, Episcopus Romanus Afrika 2
314 m. sausio 31 d. –
335 m. gruodžio 31 d.
  Silvestras I
Šventasis Silvestras
Silvester, Episcopus Romanus Italija 21 Atminimo diena – gruodžio 31 d.
336 m. sausio 18 d. –
336 m. spalio 7 d.
  Morkus
Šventasis Morkus
Marcus, Episcopus Romanus Roma <1 Atminimo diena – spalio 7 d.
337 m. vasario 6 d. –
352 m. balandžio 12 d.
  Julijus I
Šventasis Julijus
Iulius, Episcopus Romanus Roma 15
352 m. gegužės 17 d. –
366 m. rugsėjo 24 d.
Liberijus Liberius, Episcopus Romanus Roma 14 Ankstyviausias nekanonizuotas Romos katalikų popiežius
366 m. spalio 1 d. –
384 m. gruodžio 11 d.
  Damazas I
Šventasis Damazas
Damasus, Episcopus Romanus Idanha-à-Velha, Portugalija 18
384 m. gruodžio 11 d. –
399 m. lapkričio 26 d.
  Siricijus
Šventasis Siricijus
Papa Siricius, Episcopus Romanus Roma 14 Pirmasis popiežius, kuriuo titule panaudotas žodis „Papa“ (Tėvas)
399 m. lapkričio 27 d. –
401 m. gruodžio 19 d.
  Anastazas I
Šventasis Anastazas
Papa Anastasius, Episcopus Romanus Roma 2

V amžius

redaguoti
Pontifikato laikotarpis Portretas Vardas Regalinis vardas Tikrasis vardas Gimimo vieta Išrinkimo amžius / Mirtis arba atsistatydinimas Valdymo laikas Pastabos
401 m. gruodžio 22 d. –
417 m. kovo 12 d.
  Inocentas I
Šventasis Inocentas
Papa Innocentius, Episcopus Romanus Albano Lacialė

Italija

15
417 m. kovo 18 d. –
418 m. gruodžio 26 d.
  Zosimas
Šventasis Zosimas
Papa Zosimus, Episcopus Romanus Kalabrija

Italija

1
418 m. gruodžio 29 d. –
422 m. rugsėjo 4 d.
  Bonifacas I
Šventasis Bonifacas
Papa Bonifacius, Episcopus Romanus Roma 3
422 m. rugsėjo 10 d. –
432 m. liepos 27 d.
  Celestinas I
Šventasis Celestinas
Papa Coelestinus, Episcopus Romanus Kampanija

Italija

9
432 m. liepos 31 d. –
440 m. kovas/rugpjūtis
  Sikstas III
Šventasis Sikstas
Papa Xystus Tertius, Episcopus Romanus Roma 8
440 m. rugsėjo 29 d. –
461 m. lapkričio 10 d.
  Šventasis Leonas I
Šventasis Leonas
Leonas Didysis
Papa Leo Magnus, Episcopus Romanus Roma 21 Atminimo diena – lapkričio 10 d.
461 m. lapkričio 19 d. –
468 m. vasario 29 d.
  Hilarijus
Šventasis Hilarijus
Papa Hilarius, Episcopus Romanus Sardinija

Italija

6
468 m. kovo 3 d. –
483 m. kovo 10 d.
  Simplicijus
Šventasis Simplicijus
Papa Simplicius, Episcopus Romanus Tivolis, Italija 15
483 m. kovo 13 d. –
492 m. kovo 1 d.
  Feliksas III (Feliksas II)
Šventasis Feliksas
Papa Felix Tertius (Secundus), Episcopus Romanus Roma 8 Kartais vadinamas Feliksu II
492 m. kovo 1 d. –
496 m. lapkričio 21 d.
  Gelazijus I
Šventasis Gelazijus I
Papa Gelasius, Episcopus Romanus Kabilija

Afrika

4
496 m. lapkričio 24 d. –
498 m. lapkričio 19 d.
  Anastazas II Papa Anastasius Secundus, Episcopus Romanus Roma 1
498 m. lapkričio 22 d. –
514 m. liepos 19 d.
  Simonas
Šventasis Simonas
Papa Symmachus, Episcopus Romanus Sardinija 15

VI–X a.

redaguoti

VI amžius

redaguoti
Pontifikato laikotarpis Portretas Vardas Regalinis vardas Tikrasis vardas Gimimo vieta Išrinkimo amžius / Mirtis arba atsistatydinimas Valdymo laikas Pastabos
514 m. liepos 20 d. –
523 m. liepos 19 d.
  Hormizdas
Šventasis Hormizdas
Papa Hormisdas, Episcopus Romanus Frosinonė, Pietų Lacijus, Italija 8 Popiežiaus Silverijaus tėvas
523 m. rugpjūčio 13 d. –
526 m. gegužės 18 d.
  Jonas I
Šventasis Jonas
Papa Ioannes, Episcopus Romanus Toskana 2
526 m. liepos 13 d. –
530 m. rugsėjo 22 d.
  Feliksas IV (Feliksas III)
Šventasis Feliksas
Papa Felix Quartus(Tertius), Episcopus Romanus Samnijus 4 Kartais vadinamas Feliksu III
530 m. rugsėjo 22 d. –
532 m. spalio 17 d.
  Bonifacas II Papa Bonifacius Secundus, Episcopus Romanus Roma 2
533 m. sausio 2 d. –
535 m. gegužės 8 d.
  Jonas II Papa Ioannes Secundus, Episcopus Romanus Mercurius Roma 2 Pirmasis popiežius, kuris nepasirinko tikrojo vardo.
535 m. gegužės 13 d. –
536 m. balandžio 22 d.
  Agapetas I
Agapitus
Šventasis Agapetas
Papa Agapetus, Episcopus Romanus Roma <1 Taip pat vadintas Agapitas I. Atminimo diena – balandžio 22 d., rugsėjo 20 d.
536 m. birželio 1 d. –
537 m. lapkričio 11 d.
  Silverijus
Šventasis Silverijus
Papa Silverius, Episcopus Romanus Italija 1 Ištremtas; Atminimo diena – birželio 20 d., popiežiaus Hormizdo sūnus
537 m. kovo 29 d. –
555 m. birželio 7 d.
  Vigilijus Papa Vigilius, Episcopus Romanus Roma 18
556 m. balandžio 16 d. –
561 m. kovo 4 d.
  Pelagijus I Papa Pelagius, Episcopus Romanus Roma 5
561 m. liepos 17 d. –
574 m. liepos 13 d.
  Jonas III Papa Ioannes Tertius, Episcopus Romanus Catelinus Roma 12
575 m. birželio 2 d. –
579 m. liepos 30 d.
  Benediktas I Papa Benedictus, Episcopus Romanus Roma 4
579 m. lapkričio 26 d. –
590 m. vasario 7 d.
  Pelagijus II Papa Pelagius Secundus, Episcopus Romanus Roma 10
590 m. rugsėjo 3 d. –
604 m. kovo 12 d.
  Grigalius I, O.S.B.
Šventasis Grigalius
Grigalius Didysis
Papa Gregorius Magnus, Episcopus Romanus Roma 13 Pirmas prie titulo panaudojo Servus servorum Dei ir Pontifex Maximus. Atminimo diena – rugsėjo 3 d.

VII amžius

redaguoti
Pontifikato laikotarpis Portretas Vardas Regalinis vardas Tikrasis vardas Gimimo vieta Išrinkimo amžius / Mirtis arba atsistatydinimas Valdymo laikas Pastabos
604 m. rugsėjo 13 d. –
606 m. vasario 22 d.
  Sabinijonas
Šventasis Sabinijonas
Papa Sabinianus, Episcopus Romanus Blera 1
607 m. vasario 19 d. –
607 m. lapkričio 12 d.
  Bonifacas III Papa Bonifacius Tertius, Episcopus Romanus Roma <1
608 m. rugpjūčio 25 d. –
615 m. gegužės 8 d.
  Bonifacas IV, O.S.B.
Šventasis Bonifacas
Papa Bonifacius Quartus, Episcopus Romanus Marsi 6 Pirmasis popiežius, kuris pasirinko prieš tai buvusio popiežiaus vardą.
615 m. spalio 19 d. –
618 m. lapkričio 8 d.
  Adeodatas I Papa Adeodatus,
arba Papa Deusdedit Episcopus Romanus
Roma 3
619 m. gruodžio 23 d. –
625 m. spalio 25 d.
  Bonifacas V Papa Bonifacius Quintus, Episcopus Romanus Neapolis 5
625 m. spalio 27 d. –
638 m. spalio 12 d.
  Honorijus I Papa Honorius, Episcopus Romanus Frozinonės provincija

Italija

2
638 m. spalis
640 m. rugpjūčio 2 d.
  Severinas Papa Severinus, Episcopus Romanus Roma 1
640 m. gruodžio 24 d. –
642 m. spalio 12 d.
  Jonas IV Papa Ioannes Quartus, Episcopus Romanus Zadaras, Dalmatija, dabartinė Kroatija 1
642 m. lapkričio 24 d. –
649 m. gegužės 14 d.
  Teodoras I Papa Theodorus, Episcopus Romanus Palestina 6
649 m. liepa
655 m. rugsėjo 16 d.
  Martynas I
Šventasis Martynas
Papa Martinus, Episcopus Romanus Umbrija

Italija

6 Atminimo diena – lapkričio 12 d.
654 m. rugpjūčio 10 d. –
657 m. birželio 2 d.
  Eugenijus I
Šventasis Eugenijus
Papa Eugenius, Episcopus Romanus Roma 2
657 m. liepos 30 d. –
672 m. sausio 27 d.
  Vitalijus
Šventasis Vitalijus
Papa Vitalianus, Episcopus Romanus Lacijus

Italija

14
672 m. balandžio 11 d. –
676 m. birželio 17 d.
  Adeodatas II, O.S.B. Papa Adeodatus Secundus, Episcopus Romanus Roma 4
676 m. lapkričio 2 d. –
678 m. balandžio 11 d.
  Donas Papa Donus, Episcopus Romanus Roma 1
678 m. birželio 27 d. –
681 m. sausio 10 d.
  Agatonas
Šventasis Agatonas
Papa Agatho, Episcopus Romanus Sicilija 2
681 m. gruodis
683 m. liepos 3 d.
  Leonas II
Šventasis Leonas
Papa Leo Secundus, Episcopus Romanus Sicilija 1 Atminimo diena – liepos 3 d.
683/684 m. birželio 26 d. –
685 m. gegužės 8 d.
  Benediktas II
Šventasis Benediktas
Papa Benedictus Secundus, Episcopus Romanus Roma <1 Atminimo diena – gegužės 7 d.
685 m. liepos 12 d. –
686 m. rugpjūčio 2 d.
  Jonas V Papa Ioannes Quintus, Episcopus Romanus Sirija 1
686 m. spalio 21 d. –
687 m. rugsėjo 22 d.
  Kononas Papa Conon, Episcopus Romanus Trakija <1
687 m. gruodžio 15 d. –
701 m. rugsėjo 8 d.
  Sergijus I
Šventasis Sergijus
Papa Sergius, Episcopus Romanus Sicilija 13

VIII amžius

redaguoti
Pontifikato laikotarpis Portretas Vardas Regalinis vardas Tikrasis vardas Gimimo vieta Išrinkimo amžius / Mirtis arba atsistatydinimas Valdymo laikas Pastabos
701 m. spalio 30 d. –
705 m. sausio 11 d.
  Jonas VI Papa Ioannes Sextus, Episcopus Romanus Graikija 3
705 m. kovo 1 d. –
707 m. spalio 18 d.
  Jonas VII Papa Ioannes Septumus, Episcopus Romanus Graikija 2
708 m. sausio 15 d. –
708 m. vasario 4 d.
  Sizinijus Papa Sisinnius, Episcopus Romanus Sirija <1
708 m. kovo 25 d. –
715 m. balandžio 9 d.
  Konstantinas Papa Constantinus, Episcopus Romanus Sirija 7 Iki pat 2001 m. buvo paskutinis popiežius apsilankęs Graikijoje.
715 m. gegužės 19 d. –
731 m. vasario 11 d.
  Grigalius II
Šventasis Grigalius
Papa Gregorius Secundus, Episcopus Romanus Roma 15 Atminimo diena – vasario 11 d.
731 m. kovo 18 d. –
741 m. lapkričio 28 d.
  Grigalius III Papa Gregorius Tertius, Episcopus Romanus Sirija 10
741 m. gruodžio 3 d. –
752 m. kovo 14/22 d.
  Zacharijas
Šventasis Zacharijas
Papa Zacharias, Episcopus Romanus Graikija 10 Atminimo diena – kovo 15 d.
752 m. kovo 26 d. –
757 m. balandžio 26 d.
  Steponas II (III) Papa Stephanus Secundus, Episcopus Romanus Roma 5 752 metais buvo tinkamai išrinktas Steponas II, tačiau jis mirė nesulaukęs karūnavimo, 1961 metais iš Vatikano popiežiškojo metraščio buvo išbrauktas ir Steponų numeracija sumažinta.
757 m. gegužės 29 d. –
767 m. birželio 28 d.
  Paulius I
Šventasis Paulius
Papa Paulus, Episcopus Romanus Roma 10
767 m. rugpjūčio 1/7 d. –
772 m. sausio 24 d.
  Steponas III (IV) Papa Stephanus Tertius, Episcopus Romanus Sicilija

Italija

4 Dažnai vadinamas Steponu III
772 m. vasario 1 d. –
795 m. gruodžio 26 d.
  Adrijonas I Papa Hadrianus, Episcopus Romanus Roma 23
795 m. gruodžio 26 d. –
816 m. birželio 12 d.
  Leonas III
Šventasis Leonas
Papa Leo Tertius, Episcopus Romanus Roma 20

IX amžius

redaguoti
Pontifikato laikotarpis Portretas Vardas Regalinis vardas Tikrasis vardas Gimimo vieta Išrinkimo amžius / Mirtis arba atsistatydinimas Valdymo laikas Pastabos
816 m. birželio 12 d. –
817 m. sausio 24 d.
  Steponas IV (V) Papa Stephanus Quartus, Episcopus Romanus Roma <1 Dažnai vadinamas Steponu IV
817 m. sausio 25 d. –
824 m. vasario 11 d.
  Paskalis I
Šventasis Paskalis
Papa Paschalis, Episcopus Romanus Roma 7
824 m. gegužės 8 d. –
827 m. rugpjūtis
  Eugenijus II Papa Eugenius Secundus, Episcopus Romanus Roma 3
827 m. rugpjūtis
827 m. rugsėjis
  Valentinas Papa Valentinus, Episcopus Romanus Roma <1
827 m. –
844 m. sausis
  Grigalius IV Papa Gregorius Quartus, Episcopus Romanus Roma 17
844 m. sausis
847 m. sausio 7 d.
  Sergijus II Papa Sergius Secundus, Episcopus Romanus Roma 3
847 m. sausis
855 m. liepos 17 d.
  Leonas IV, O.S.B.
Šventasis Leonas
Papa Leo Quartus, Episcopus Romanus Roma 8
855 m. –
858 m. balandžio 7 d.
  Benediktas III Papa Benedictus Tertius, Episcopus Romanus Roma
858 m. balandžio 24 d. –
867 m. lapkričio 13 d.
  Mikalojus I
Šventasis Mikalojus
Mikalojus Didysis
Papa Nicolaus Magnus Episcopus Romanus Roma 9
867 m. gruodžio 14 d. –
872 m. gruodžio 14 d.
  Adrijonas II Papa Hadrianus Secundus, Episcopus Romanus Roma 5
872 m. gruodžio 14 d. –
882 m. gruodžio 16 d.
  Jonas VIII Papa Ioannes Octavus, Episcopus Romanus Roma 10
882 m. gruodžio 16 d. –
884 m. gegužės 15 d.
  Marinas I Papa Marinus, Episcopus Romanus Viterbo provincija

Italija

1
884 m. gegužės 17 d. –
maždaug 885 m. rugsėjis
  Adrijonas III
Šventasis Adrijonas
Papa Hadrianus Tertius, Episcopus Romanus Roma
885 m. –
891 m. rugsėjo 14 d.
  Steponas V (VI) Papa Stephanus Quintus, Episcopus Romanus Roma Dažnai vadinamas Steponu V
891 m. rugsėjo 19 d. –
896 m. balandžio 4 d.
  Formozas Papa Formosus, Episcopus Romanus Ostija 4 Po mirties popiežiaus kūnas buvo viešai išniekintas
896 m. balandžio 4 d. –
896 m. balandžio 19 d.
  Bonifacas VI Papa Bonifacius Sextus, Episcopus Romanus Roma <1
896 m. gegužės 22 d. –
897 m. rugpjūtis
  Steponas VI (VII) Papa Stephanus Sextus, Episcopus Romanus Roma 1 Dažnai vadinamas Steponu VI
897 m. rugpjūtis
897 m. lapkritis
  Romanas Papa Romanus, Episcopus Romanus Viterbo provincija

Italija

<1
897 m. gruodis   Teodoras II Papa Theodorus Secundus, Episcopus Romanus Roma <1
898 m. sausis
900 m. sausis
  Jonas IX, O.S.B. Papa Ioannes Nonus, Episcopus Romanus Tivolis

Italija

900903 m.   Benediktas IV Papa Benedictus Quartus, Episcopus Romanus Roma

X amžius

redaguoti
Pontifikato laikotarpis Portretas Vardas Regalinis vardas Tikrasis vardas Gimimo vieta Išrinkimo amžius / Mirtis arba atsistatydinimas Valdymo laikas Pastabos
903 m. liepa
903 m. rugsėjis
  Leonas V Papa Leo Quintus, Episcopus Romanus Ardėja <1
904 m. sausio 29 d. –
911 m. balandžio 14 d.
  Sergijus III Papa Sergius Tertius, Episcopus Romanus Roma 7 Pornokratijos pradžia
911 m. balandis
913 m. birželis
  Anastazas III Papa Anastasius Tertius, Episcopus Romanus Roma 2
913 m. liepa/rugpjūtis
914 m. vasaris/kovas
  Landonas Papa Lando, Episcopus Romanus Sabina, Italija <1
914 m. kovas
928 m. gegužė
  Jonas X Papa Ioannes Decimus, Episcopus Romanus Bolonijos provincija

Italija

14
928 m. gegužė
928 m. gruodis
  Leonas VI Papa Leo Sextus, Episcopus Romanus Roma <1
928 m. gruodis
931 m. vasaris
  Steponas VII (VIII) Papa Stephanus Septimus, Episcopus Romanus Roma 2 Dažnai vadinamas Steponu VII
931 m. vasaris/kovas
935 m. gruodis
  Jonas XI Papa Ioannes Undecimus, Episcopus Romanus Roma 4
936 m. sausio 3 d. –
939 m. liepos 13 d.
  Leonas VII, O.S.B. Papa Leo Septimus, Episcopus Romanus Roma 3
939 m. liepos 14 d. –
942 m. spalis
  Steponas VIII (IX) Papa Stephanus Octavus, Episcopus Romanus Roma 3 Dažnai vadinamas Steponu VIII
942 m. spalio 30 d. –
946 m. gegužė
  Marinas II Papa Marinus Secundus, Episcopus Romanus Roma 3
946 m. gegužės 10 d. –
955 m. gruodis
  Agapetas II Papa Agapetus Secundus, Episcopus Romanus Roma 9
955 m. gruodžio 16 d. –
964 m. gegužės 14 d.
  Jonas XII Papa Ioannes Duodecimus, Episcopus Romanus Octavian Roma 8 963 m. nuverstas imperatoriaus Otto; Pornokratijos pabaiga
964 m. gegužės 22 d. –
964 m. birželio 23 d.
  Benediktas V Papa Benedictus Quintus, Episcopus Romanus Roma <1 Išrinktas Romos žmonių po Jono XII mirties kaip atsvara antipopiežiui Leonui VIII; 964 m. Benediktas pripažino Leono valdžią.
964 m. liepa
965 m. kovo 1 d.
  Leonas VIII Papa Leo Octavus, Episcopus Romanus Roma <1 Buvo antipopiežiumi.
965 m. spalio 1 d. –
972 m. rugsėjo 6 d.
  Jonas XIII Papa Ioannes Tertius Decimus, Episcopus Romanus Roma 6
973 m. sausio 19 d. –
974 m. birželis
  Benediktas VI Papa Benedictus Sextus, Episcopus Romanus Roma 1 Nuverstas ir nužudytas
974 m. spalis
983 m. liepos 10 d.
  Benediktas VII Papa Benedictus Septimus, Episcopus Romanus Roma 8
983 m. gruodis
984 m. rugpjūčio 20 d.
  Jonas XIV Papa Ioannes Quartus Decimus, Episcopus Romanus Pietro Campanora Pavija <1
985 m. rugpjūtis
996 m. kovas
  Jonas XV Papa Ioannes Quintus Decimus, Episcopus Romanus Roma 10
996 m. gegužės 3 d. –
999 m. vasario 18 d.
  Grigalius V Papa Gregorius Quintus, Episcopus Romanus Bruno iš Karintijos Vokietija 2 Pirmasis popiežius iš Vokietijos
999 m. balandžio 2 d. –
1003 m. gegužės 12 d.
  Silvestras II Papa Silvester Secundus, Episcopus Romanus Gerbert d’Aurillac Auvergne regionas, Prancūzija 4 Pirmasis popiežius iš Prancūzijos

XI–XV a.

redaguoti

XI amžius

redaguoti
Pontifikato laikotarpis Portretas Vardas Regalinis vardas Tikrasis vardas Gimimo vieta Išrinkimo amžius / Mirtis arba atsistatydinimas Valdymo laikas Pastabos
1003 m. birželis
1003 m. gruodis
  Jonas XVII Papa Ioannes Septimus Decimus, Episcopus Romanus Siccone Roma <1
1003 m. gruodžio 25 d. –
1009 m. liepa
  Jonas XVIII Papa Ioannes Duodevicesimus, Episcopus Romanus Giovanni Fasano; Phasianus Roma 5
1009 m. liepos 31 d. –
1012 m. gegužės 12 d.
  Sergijus IV Papa Sergius Quartus, Episcopus Romanus Pietro Boccapecora Roma 2
1012 m. gegužės 18 d. –
1024 m. balandžio 9 d.
  Benediktas VIII Papa Benedictus Octavus, Episcopus Romanus Theophylactus II, Conti di Tusculum Roma 11
1024 m. balandis/gegužė
1032 m. spalio 20 d.
  Jonas XIX Papa Ioannes Undevicesimus, Episcopus Romanus Romanus, Conti di Tusculum Roma 8
10321044 m.   Benediktas IX Papa Benedictus Nonus, Episcopus Romanus Theophylactus III, Conti di Tusculum Roma 1 kadencija
1045 m.   Silvestras III Papa Silvester Tertius, Episcopus Romanus Jonas, Sabinos vyskupas Roma Abejotinas rinkimų teisingumas; laikomas antipopiežiumi; nuverstas per Sutri susirinkimą.
10451046 m.   Benediktas IX Papa Benedictus Nonus, Episcopus Romanus Theophylactus III, Conti di Tusculum Roma 2 kadencija; nuverstas per Sutri susirinkimą.
1045 m. balandis/gegužė – 1046 m. gruodžio 20 d.   Grigalius VI Papa Gregorius Sextus, Episcopus Romanus Johannes Gratianus Roma 1 Nuverstas per Sutri susirinkimą.
1046 m. gruodžio 24 d. –
1047 m. spalio 9 d.
  Klemensas II Papa Clemens Secundus, Episcopus Romanus Suidger Saksonija <1
1047 m. lapkritis
1048 m.
  Benediktas IX Papa Benedictus Nonus, Episcopus Romanus Theophylactus III, Conti di Tusculum Roma 3 kadencija; nuverstas ir nušalintas nuo bažnyčios
1048 m. liepos 17 d. –
1048 m. rugpjūčio 9 d.
  Damazas II Papa Damasus Secundus, Episcopus Romanus Poppo Tirolis <1
1049 m. vasario 12 d. –
1054 m. balandžio 19 d.
  Leonas IX
Šventasis Leonas
Papa Leo Nonus, Episcopus Romanus Bruno, Count of Dagsbourg Elzasas 5 Vakarų ir Rytų krikščionių bažnyčių schizma.
1055 m. balandžio 13 d. –
1057 m. liepos 28 d.
  Viktoras II Papa Victor Secundus, Episcopus Romanus Gebhard, Count of Calw, Tollenstein, and Hirschberg Vokietija 2
1057 m. rugpjūčio 2 d. –
1058 m. kovo 29 d.
  Steponas IX (X), O.S.B. Papa Stephanus Nonus, Episcopus Romanus Frederic de Lorraine; Frederick of Lorraine Lotaringija, Prancūzija <1 Dažnai vadinamas Steponu IX.
1058 m. gruodžio 6 d. –
1061 m. liepos 27 d.
  Mikalojus II Papa Nicolaus Secundus, Episcopus Romanus Gérard de Bourgogne; Gerard of Burgundy Burgundija

Prancūzija

2
1061 m. rugsėjo 30 d. –
1073 m. balandžio 21 d.
  Aleksandras II Papa Alexander Secundus, Episcopus Romanus Anselmo da Baggio Baggio, Milanas, Italija 11
1073 m. balandžio 22 d. –
1085 m. gegužės 25 d.
  Grigalius VII, O.S.B.
Šventasis Grigalius
Papa Gregorius Septimus, Episcopus Romanus Hildebrand Soana, Toskana, Italija 12 Titule vietoje „Papa“ pradėta naudoti Romos vyskupas.
1086 m. gegužės 24 d. –
1087 m. rugsėjo 16 d.
  Viktoras III, O.S.B.
Palaimintasis Viktoras
Papa Victor Tertius, Episcopus Romanus Desiderio; Desiderius; Dauferius Pietų Italija 1
1088 m. kovo 12 d. –
1099 m. liepos 29 d.
  Urbonas II, O.S.B.
Palaimintasis Urbonas
Papa Urbanus Secundus, Episcopus Romanus Odo of Lagery Prancūzija 11 Pradėjo Pirmąjį kryžiaus žygį.
1099 m. rugpjūčio 13 d. –
1118 m. sausio 21 d.
  Paskalis II, O.S.B. Papa Paschalis Secundus, Episcopus Romanus Raniero Romanija, Italija 18

XII amžius

redaguoti
Pontifikato laikotarpis Portretas Vardas Regalinis vardas Tikrasis vardas Gimimo vieta Išrinkimo amžius / Mirtis arba atsistatydinimas Valdymo laikas Pastabos
1118 m. sausio 24 d. –
1119 m. sausio 28 d.
  Gelazijus II, O.S.B. Papa Gelasius Secundus, Episcopus Romanus Giovanni Coniulo Gaeta, Lacijus, Italija 1
1119 m. vasario 2 d. –
1124 m. gruodžio 13 d.
  Kalikstas II Papa Callistus Secundus, Episcopus Romanus Guido, Comte de Bourgogne Prancūzija 5 Atidarė Laterano I susirinkimą.
1124 m. gruodžio 15 d. –
1130 m. vasario 13 d.
  Honorijus II, Can. Reg. Papa Honorius Secundus, Episcopus Romanus Lamberto Bolonija, Italija 5
1130 m. vasario 14 d. –
1143 m. rugsėjo 24 d.
  Inocentas II, Can. Reg. Papa Innocentius Secundus, Episcopus Romanus Gregorio Papareschi Roma, Italija 13 Sukviestas Laterano II susirinkimas.
1143 m. rugsėjo 26 d. –
1144 m. kovo 8 d.
  Celestinas II Papa Coelestinus Secundus, Episcopus Romanus Guido Città di Castello, Umbrija, Italija <1
1144 m. kovo 12 d. –
1145 m. vasario 15 d.
  Liucijus II, Can. Reg. Papa Lucius Secundus, Episcopus Romanus Gerardo Caccianemici dal Orso Bolonija, Italija 1
1145 m. vasario 15 d. –
1153 m. liepos 8 d.
  Eugenijus III, O.Cist.
Palaimintasis Eugenijus
Papa Eugenius Tertius, Episcopus Romanus Bernardo da Pisa Piza, Toskana, Italija 8
1153 m. liepos 8 d. –
1154 m. gruodžio 3 d.
  Anastazas IV Papa Anastasius Quartus, Episcopus Romanus Corrado Demetri della Suburra Roma 1
1154 m. gruodžio 4 d. –
1159 m. rugsėjo 1 d.
  Adrijonas IV, Can. Reg. Papa Hadrianus Quartus, Episcopus Romanus Nicholas Breakspear Anglija 4 Vienintelis popiežius iš Anglijos.
1159 m. rugsėjo 7 d. –
1181 m. rugpjūčio 30 d.
  Aleksandras III Papa Alexander Tertius, Episcopus Romanus Rolando Siena, Toskana, Italija 21 Sukviestas Laterano III susirinkimas.
1181 m. rugsėjo 1 d. –
1185 m. lapkričio 25 d.
  Liucijus III Papa Lucius Tertius, Episcopus Romanus Ubaldo Luka, Toskana, Italija 4
1185 m. lapkričio 25 d. –
1187 m. spalio 19 d.
  Urbonas III Papa Urbanus Tertius, Episcopus Romanus Uberto Crivelli Milanas, Italija 1
1187 m. spalio 21 d. –
1187 m. gruodžio 17 d.
  Grigalius VIII, Can. Reg. Papa Gregorius Octavus, Episcopus Romanus Alberto di Morra Beneventas, Kampanija, Italija <1 Pasiūlytas Trečiasis kryžiaus žygis.
1187 m. gruodžio 19 d. –
1191 m. kovo 27 d.
  Klemensas III Papa Clemens Tertius, Episcopus Romanus Paolo Scolari Roma 3
1191 m. kovo 30 d. –
1198 m. sausio 8 d.
  Celestinas III Papa Coelestinus Tertius, Episcopus Romanus Giacinto Bobone Roma 6
1198 m. sausio 8 d. –
1216 m. liepos 16 d.
  Inocentas III Papa Innocentius Tertius, Episcopus Romanus Lothario dei Conti di Segni Gavignano, Lacijus, Italija 18 Sukviestas Laterano IV susirinkimas.

XIII amžius

redaguoti
Pontifikato laikotarpis Portretas Vardas Regalinis vardas Tikrasis vardas Gimimo vieta Išrinkimo amžius / Mirtis arba atsistatydinimas Valdymo laikas Pastabos
1216 m. liepos 18 d. –
1227 m. kovo 18 d.
  Honorijus III Papa Honorius Tertius, Episcopus Romanus Cencio Roma 10
1227 m. kovo 19 d. –
1241 m. rugpjūčio 22 d.
  Grigalius IX Papa Gregorius Nonus, Episcopus Romanus Ugolino dei Conti di Segni Anagni, Lacijus, Italija 14 Kanonizuota Šv. Elžbieta Vengrė.
1241 m. spalio 25 d. –
1241 m. lapkričio 10 d.
  Celestinas IV Papa Coelestinus Quartus, Episcopus Romanus Goffredo Castiglioni Milanas, Italija <1 Mirė prieš koronaciją.
1243 m. birželio 25 d. –
1254 m. gruodžio 7 d.
  Inocentas IV Papa Innocentius Quartus, Episcopus Romanus Sinibaldo Fieschi Genuja, Italija 11 Sukviestas Liono I susirinkimas.
1254 m. gruodžio 12 d. –
1261 m. gegužės 25 d.
  Aleksandras IV Papa Alexander Quartus, Episcopus Romanus Rinaldo dei Conti di Jenne Anagni, Italija 6
1261 m. rugpjūčio 29 d. –
1264 m. spalio 2 d.
  Urbonas IV Papa Urbanus Quartus, Episcopus Romanus Jacques Pantaléon Troyes, Prancūzija 3
1265 m. vasario 5 d. –
1268 m. lapkričio 29 d.
  Klemensas IV Papa Clemens Quartus, Episcopus Romanus Gui Faucoi le Gros (angl: Guy Foulques the Fat) Saint-Gilles, Prancūzija 3
1268 m. lapkričio 29 d. –
1271 m. rugsėjo 1 d.
  Tarpuvaldis Beveik 3 m. laikotarpis iki naujojo Katalikų Bažnyčios vadovo išrinkimo – buvo tarpuvaldis, kai to vadovo nėra ir jo pareigas vykdo Kardinolų kolegija.
1271 m. rugsėjo 1 d. –
1276 m. sausio 10 d.
  Grigalius X
Palaimintasis Grigalius
Papa Gregorius Decimus, Episcopus Romanus Tebaldo Visconti Piacenza, Italija 4 Sukviestas Liono II susirinkimas.
1276 m. sausio 21 d. –
1276 m. birželio 22 d.
  Inocentas V, O.P.
Palaimintasis Inocentas
Papa Innocentius Quintus, Episcopus Romanus Pierre de Tarentaise Savojus, Prancūzija <1
1276 m. liepos 11 d. –
1276 m. rugpjūčio 18 d.
  Adrijonas V Papa Hadrianus Quintus, Episcopus Romanus Ottobuono Fieschi Genuja, Italija <1
1276 m. rugsėjo 8 d. –
1277 m. gegužės 20 d.
  Jonas XXI Papa Ioannes Vicesimus Primus, Episcopus Romanus Pedro Hispano Lisabona, Portugalija <1 Mirė per sprogimą savo mokslinėje laboratorijoje.
1277 m. lapkričio 25 d. –
1280 m. rugpjūčio 22 d.
  Popiežius Mikalojus III Papa Nicolaus Tertius, Episcopus Romanus Giovanni Gaetano Orsini Roma, Italija 2
1281 m. vasario 22 d. –
1285 m. kovo 28 d.
  Martynas IV Papa Martinus Quartus, Episcopus Romanus Simon de Brion; Simon de Brie Touraine, Prancūzija 4
1285 m. balandžio 2 d. –
1287 m. balandžio 3 d.
  Honorijus IV Papa Honorius Quartus, Episcopus Romanus Giacomo Savelli Roma, Italija 2
1288 m. vasario 22 d. –
1292 m. balandžio 4 d.
  Popiežius Mikalojus IV, O.F.M. Papa Nicolaus Quartus, Episcopus Romanus Girolamo Masci Ascoli, Italija 4
1292 m. balandžio 4 d. –
1294 m. liepos 5 d.
  Tarpuvaldis Beveik 2 m. laikotarpis iki naujojo Katalikų Bažnyčios vadovo išrinkimo – buvo tarpuvaldis, kai to vadovo nėra ir jo pareigas vykdo Kardinolų kolegija.
1294 m. liepos 5 d. –
1294 m. gruodžio 13 d.
  Celestinas V, O.S.B.
Šventasis Celestinas
Papa Coelestinus Quintus, Episcopus Romanus Pietro da Morrone Moline, Italija <1 Vienas iš 2 popiežių, kurie atsisakė titulo.
1294 m. gruodžio 24 d. –
1303 m. spalio 11 d.
  Bonifacas VIII Papa Bonifacius Octavus, Episcopus Romanus Benedetto Caetani Anagni, Italija 8

XIV amžius

redaguoti
Pontifikato laikotarpis Portretas Vardas Regalinis vardas Tikrasis vardas Gimimo vieta Išrinkimo amžius / Mirtis arba atsistatydinimas Valdymo laikas Pastabos
1303 m. spalio 22 d. –
1304 m. liepos 7 d.
  Benediktas XI, O.P.
Palaimintasis Benediktas
Papa Benedictus Undecimus, Episcopus Romanus Niccolò Boccasini Trevizas, Italija <1 Sukviestas Vienos susirinkimas.
1305 m. birželio 5 d. –
1314 m. balandžio 20 d.
  Klemensas V Papa Clemens Quintus, Episcopus Romanus Bertrand de Got Bordo, Prancūzija 8 Avinjono popiežius. Nuverstas per Vienos susirinkimą.
1314 m. balandžio 20 d. –
1316 m. rugpjūčio 7 d.
  Tarpuvaldis Beveik 2 m. laikotarpis iki naujojo Katalikų Bažnyčios vadovo išrinkimo – buvo tarpuvaldis, kai to vadovo nėra ir jo pareigas vykdo Kardinolų kolegija.
1316 m. rugpjūčio 7 d. –
1334 m. gruodžio 4 d.
  Jonas XXII Papa Ioannes Vicesimus Secundus, Episcopus Romanus Jacques d’Euse; Jacques Duèse Cahors, Prancūzija 18 Avinjono popiežius
1334 m. gruodžio 20 d. –
1342 m. balandžio 25 d.
  Benediktas XII, O.Cist. Papa Benedictus Duodecimus, Episcopus Romanus Jacques Fournier Saverdun, Prancūzija 7 Avinjono popiežius.
1342 m. gegužės 7 d. –
1352 m. gruodžio 6 d.
  Klemensas VI, O.S.B. Papa Clemens Sextus, Episcopus Romanus Pierre Roger Limoges, Prancūzija 10 Avinjono popiežius
1352 m. gruodžio 18 d. –
1362 m. rugsėjo 12 d.
  Inocentas VI Papa Innocentius Sextus, Episcopus Romanus Étienne Aubert; Stephen Aubert Beyssac, Prancūzija 9 Avinjono popiežius
1362 m. rugsėjo 28 d. –
1370 m. gruodžio 19 d.
  Urbonas V, O.S.B.
Palaimintasis Urbonas
Papa Urbanus Quintus, Episcopus Guillaume Grimoard; Guillaume de Grimoard Languedoc, Prancūzija 8 Avinjono popiežius.
1370 m. gruodžio 30 d. –
1378 m. kovo 26 d.
  Grigalius XI Papa Gregorius Undecimus, Episcopus Romanus Pierre Roger de Beaufort Limoges, Prancūzija 7 Avinjono popiežius; sugrįžo į Romą; paskutinis popiežius iš Prancūzijos
1378 m. balandžio 8 d. –
1389 m. spalio 15 d.
  Urbonas VI Papa Urbanus Sextus, Episcopus Romanus Bartolomeo Prignano Neapolis, Italija 11 Vakarų krikščionių (Romos katalikų) bažnyčios schizma.
1389 m. lapkričio 2 d. –
1404 m. spalio 1 d.
  Bonifacas IX Papa Bonifacius Nonus, Episcopus Romanus Pietro Tomacelli Neapolis, Italija 14 Vakarų krikščionių (Romos katalikų) bažnyčios schizma.

XV amžius

redaguoti
  • R  Šis popiežius atsisakė posto.
  • B  Tiksli Inocento VII ir kitų popiežių iki Eugenijaus IV gimimo data yra nežinoma.
Pontifikato laikotarpis Portretas Vardas Regalinis vardas Tikrasis vardas Gimimo vieta Išrinkimo amžius / Mirtis arba atsistatydinimas Valdymo laikas Pastabos
1404 m. spalio 17 d. –
1406 m. lapkričio 6 d.
  Inocentas VII Papa Innocentius Septimus, Episcopus Romanus Cosimo Gentile Migliorati Abruzzi, Italija 67 / 69 [B] 2 Vakarų krikščionių (Romos katalikų) bažnyčios schizma.
1406 m. lapkričio 30 d. –
1415 m. liepos 4 d.
  Grigalius XII Papa Gregorius Duodecimus, Episcopus Romanus Angelo Correr Venecija, Italija 60 / 69 [R][B] 8 Vakarų krikščionių (Romos katalikų) bažnyčios schizma; Konstanco susirinkimo metų atsisakė titulo.
1415 m. liepos 4 d. –
1417 m. lapkričio 11 d.
  Tarpuvaldis 2 m. tarpuvaldis. Antipopiežiai Aleksandras V ir Jonas XXIII valdė kartu.
1417 m. lapkričio 11 d. –
1431 m. vasario 20 d.
  Martynas V Papa Martinus Quintus, Episcopus Romanus Oddone Colonna Roma, Italija 48 / 62 [B] 13 Bazelio susirinkimas.
1431 m. kovo 3 d. –
1447 m. vasario 23 d.
  Eugenijus IV, O.S.A. Papa Eugenius Quartus, Episcopus Romanus Gabriele Condulmer Venecija, Italija 47 / 63 [B] 15
1447 m. kovo 6 d. –
1455 m. kovo 24 d.
  Popiežius Mikalojus V Papa Nicolaus Quintus, Episcopus Romanus Tommaso Parentucelli Sarzana, Ligurija, Italija 49 / 57 8
1455 m. balandžio 8 d. –
1458 m. rugpjūčio 6 d.
  Kalikstas III Papa Callistus Tertius, Episcopus Romanus Alfonso de Borgia Xàtiva, Valensija, Ispanija 76 / 79 3 Pirmasis Ispanijos popiežius.
1458 m. rugpjūčio 19 d. –
1464 m. rugpjūčio 15 d.
  Pijus II Papa Pius Secundus, Episcopus Romanus Enea Silvio Piccolomini Siena, Italija 52 / 58 5
1464 m. rugpjūčio 30 d. –
1471 m. liepos 26 d.
  Paulius II Papa Paulus Secundus, Episcopus Romanus Pietro Barbo Venecija, Italija 47 / 54 6
1471 m. rugpjūčio 9 d. –
1484 m. rugpjūčio 12 d.
  Sikstas IV, O.F.M. Papa Xystus Quartus, Episcopus Romanus Francesco della Rovere Savona, Italija 57 / 70 13 Užsakė Siksto koplyčią.
1484 m. rugpjūčio 29 d. –
1492 m. liepos 25 d.
  Inocentas VIII Papa Innocentius Octavus, Episcopus Romanus Giovanni Battista Cybo Genuja, Italija 51 / 59 [B] 7 Paskyrė Tomą de Torquemadą
1492 m. rugpjūčio 11 d. –
1503 m. rugpjūčio 18 d.
  Aleksandras VI Papa Alexander Sextus, Episcopus Romanus Rodrigo de Lanzòl-Borgia Xàtiva, Valensija, Ispanija 61 / 72 11

XVI–XX a.

redaguoti

XVI amžius

redaguoti
Pontifikato laikotarpis Portretas Vardas Regalinis vardas Tikrasis vardas Gimimo vieta Išrinkimo amžius / Mirtis arba atsistatydinimas Valdymo laikas Pastabos
1503 m. rugsėjo 22 d. –
1503 m. spalio 18 d.
  Pijus III Papa Pius Tertius, Episcopus Romanus Francesco Todeschini Piccolomini Siena, Toskana, Italija 64 / 64 <1
1503 m. spalio 31 d. –
1513 m. vasario 21 d.
  Julijus II Papa Iulius Secundus, Episcopus Romanus Giuliano della Rovere Albisola, Savona, Italija 59 / 69 9
1513 m. kovo 9 d. –
1521 m. gruodžio 1 d.
  Leonas X Papa Leo Decimus, Episcopus Romanus Giovanni di Lorenzo de' Medici Florencija, Italija 37 / 45 8
1522 m. sausio 9 d. –
1523 m. rugsėjo 14 d.
  Adrijonas VI Papa Hadrianus Sextus, Episcopus Romanus Adriaan Floriszoon Boeyens Utrechtas 62 / 64 1
1523 m. lapkričio 26 d. –
1534 m. rugsėjo 25 d.
  Klemensas VII Papa Clemens Septimus, Episcopus Romanus Giulio di Giuliano de' Medici Florencija, Italija 45 / 56
1534 m. spalio 13 d. –
1549 m. lapkričio 10 d.
  Paulius III Papa Paulus Tertius, Episcopus Romanus Alessandro Farnese Canino, Viterbo, Italija 66 / 81 15 Tridento susirinkimas.
1550 m. vasario 7 d. –
1555 m. kovo 29 d.
  Julijus III Papa Iulius Tertius, Episcopus Romanus Giovanni Maria Ciocchi del Monte Roma, Italija 62 / 67 5
1555 m. balandžio 9 d. –
1555 m. balandžio 30 d. arba gegužės 1 d.
  Marcelis II Papa Marcellus Secundus, Episcopus Romanus Marcello Cervini Montefano, Macerata, Italija 53 / 53 <1 Paskutinis panaudojęs tikrąjį vardą.
1555 m. gegužės 23 d. –
1559 m. rugpjūčio 18 d.
  Paulius IV Papa Paulus Quartus, Episcopus Romanus Giovanni Pietro Carafa Capriglia, Kampanija, Italija 78 / 83 4
1559 m. gruodžio 26 d. –
1565 m. gruodžio 9 d.
  Pijus IV Papa Pius Quartus, Episcopus Romanus Giovanni Angelo Medici Milanas, Italija 59 / 66 6 Tridento susirinkimas.
1566 m. sausio 7 d. –
1572 m. gegužės 1 d.
  Pijus V, O.P.
Šventasis Pijus
Papa Pius Quintus, Episcopus Romanus Michele Ghislieri Bosco, Alessandria, Italija 61 / 68 6
1572 m. gegužės 13 d. –
1585 m. balandžio 10 d.
  Grigalius XIII Papa Gregorius Tertius Decimus, Episcopus Romanus Ugo Boncompagni Bolonija, Italija 70 / 83 12 1582 m. kalendoriaus reforma
1585 m. balandžio 24 d. –
1590 m. rugpjūčio 27 d.
  Sikstas V, O.F.M. Conv. Papa Xystus Quintus, Episcopus Romanus Felice Peretti Grottammare, Markė, Italija 63 / 68 5
1590 m. rugsėjo 15 d. –
1590 m. rugsėjo 27 d.
  Urbonas VII Papa Urbanus Septimus, Episcopus Romanus Giovanni Battista Castagna Roma, Italija 69 / 69 <1
1590 m. gruodžio 5 d. –
1591 m. spalio 15/16 d.
  Grigalius XIV Papa Gregorius Quartus Decimus, Episcopus Romanus Niccolò Sfondrati Kremona, Lombardija, Italija 55 / 56 <1
1591 m. spalio 29 d. –
1591 m. gruodžio 30 d.
  Inocentas IX Papa Innocentius Nonus, Episcopus Romanus Giovanni Antonio Facchinetti Bolonija, Italija 72 / 72 <1
1592 m. sausio 30 d. –
1605 m. kovo 3 d.
  Klemensas VIII Papa Clemens Octavus, Episcopus Romanus Ippolito Aldobrandini Fano, Markė, Italija 55 / 69 13

XVII amžius

redaguoti
Pontifikato laikotarpis Portretas Vardas Regalinis vardas Tikrasis vardas Gimimo vieta Išrinkimo amžius / Mirtis arba atsistatydinimas Valdymo laikas Pastabos
1605 m. balandžio 1 d. –
1605 m. balandžio 27 d.
  Leonas XI Papa Leo Undecimus, Episcopus Romanus Alessandro Ottaviano de' Medici Florencija, Italija 69 / 69 <1
1605 m. gegužės 16 d. –
1621 m. sausio 28 d.
  Paulius V Papa Paulus Quintus, Episcopus Romanus Camillo Borghese Roma, Italija 52 / 68 15
1621 m. vasario 9 d. –
1623 m. liepos 8 d.
  Grigalius XV Papa Gregorius Quintus Decimus, Episcopus Romanus Alessandro Ludovisi Bolonija, Italija 67 / 69 2
1623 m. rugpjūčio 6 d. –
1644 m. liepos 29 d.
  Urbonas VIII Papa Urbanus Octavus, Episcopus Romanus Maffeo Barberini Florencija, Italija 55 / 76 20 Galileo Galilei kankinimai.
1644 m. rugsėjo 15 d. –
1655 m. sausio 7 d.
  Inocentas X Papa Innocentius Decimus, Episcopus Romanus Giovanni Battista Pamphilj Roma, Italija 70 / 80 10
1655 m. balandžio 7 d. –
1667 m. gegužės 22 d.
  Aleksandras VII Papa Alexander Septimus, Episcopus Romanus Fabio Chigi Siena, Toskana, Italija 56 / 68 12
1667 m. birželio 20 d. –
1669 m. gruodžio 9 d.
  Klemensas IX Papa Clemens Nonus, Episcopus Romanus Giulio Rospigliosi Pistoia, Toskana, Italija 67 / 69 2
1670 m. balandžio 29 d. –
1676 m. liepos 22 d.
  Klemensas X Papa Clemens Decimus, Episcopus Romanus Emilio Altieri Roma, Italija 79 / 86 6
1676 m. rugsėjo 21 d. –
1689 m. rugpjūčio 11/12 d.
  Inocentas XI
Palaimintasis Inocentas
Papa Innocentius Undecimus, Episcopus Romanus Benedetto Odescalchi Komas, Lombardija, Italija 65 / 78 12
1689 m. spalio 6 d. –
1691 m. vasario 1 d.
  Aleksandras VIII Papa Alexander Octavus, Episcopus Romanus Pietro Vito Ottoboni Padova, Venetas, Italija 79 / 80 1
1691 m. liepos 12 d. –
1700 m. rugsėjo 27 d.
  Inocentas XII Papa Innocentius Duodecimus, Episcopus Romanus Antonio Pignatelli Spinazzola, Apulija, Italija 76 / 85 9
1700 m. lapkričio 23 d. –
1721 m. kovo 19 d.
  Klemensas XI Papa Clemens Undecimus, Episcopus Romanus Giovanni Francesco Albani Urbino, Markė, Italija 51 / 71 20

XVIII amžius

redaguoti
Pontifikato laikotarpis Portretas Vardas Regalinis vardas Tikrasis vardas Gimimo vieta Išrinkimo amžius / Mirtis arba atsistatydinimas Valdymo laikas Pastabos
1721 m. gegužės 8 d. –
1724 m. kovo 7 d.
  Inocentas XIII Papa Innocentius Tertius Decimus, Episcopus Romanus Michelangelo de ’Conti; Michael Angelo Conti Poli, Lacijus, Italija 65 / 68 3  
1724 m. gegužės 29 d. –
1730 m. vasario 21 d.
  Benediktas XIII, O.P. Papa Benedictus Tertius Decimus, Episcopus Romanus PierFrancesco Orsini Gravina, Apulija, Italija 75 / 81 5
1730 m. liepos 12 d. –
1740 m. vasario 6 d.
  Klemensas XII Papa Clemens Duodecimus, Episcopus Romanus Lorenzo Corsini Florencija, Italija 78 / 87 9
1740 m. rugpjūčio 17 d. –
1758 m. gegužės 3 d.
  Benediktas XIV Papa Benedictus Quartus Decimus, Episcopus Romanus Prospero Lorenzo Lambertini Bolonija, Italija 65 / 83 17
1758 m. liepos 6 d. –
1769 m. vasario 2 d.
  Klemensas XIII Papa Clemens Tertius Decimus, Episcopus Romanus Carlo della Torre Rezzonico Venecija, Venetas, Italija 65 / 75 10
1769 m. gegužės 19 d. –
1774 m. rugsėjo 22 d.
  Klemensas XIV, O.F.M. Conv. Papa Clemens Quartus Decimus, Episcopus Romanus Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli Sant’Arcangelo di Romanija, Italija 63 / 68 5 Įtakotas jėzuitų.
1775 m. vasario 15 d. –
1799 m. rugpjūčio 29 d.
  Pijus VI Papa Pius Sextus, Episcopus Romanus Count Giovanni Angelo Braschi Cesena, Italija 57 / 81 24
1800 m. kovo 14 d. –
1823 m. rugpjūčio 20 d.
  Pijus VII, O.S.B. Papa Pius Septimus, Episcopus Romanus Barnaba Chiaramonti Cesena, Italija 57 / 81 23

XIX amžius

redaguoti
Pontifikato laikotarpis Portretas Vardas Regalinis vardas Tikrasis vardas Gimimo vieta Išrinkimo amžius / Mirtis arba atsistatydinimas Valdymo laikas Pastabos
1823 m. rugsėjo 28 d. –
1829 m. vasario 10 d.
  Leonas XII Papa Leo Duodecimus, Episcopus Romanus Count Annibale Sermattei della Genga Fabriano, Markė, Italija 63 / 68 5
1829 m. kovo 31 d. –
1830 m. gruodžio 1 d.
  Pijus VIII Papa Pius Octavus, Episcopus Romanus Francesco Saverio Castiglioni Cingoli, Markė, Italija 67 / 69 1
1831 m. vasario 2 d. –
1846 m. birželio 1 d.
  Grigalius XVI, O.S.B. Cam. Papa Gregorius Sextus Decimus, Episcopus Romanus Bartolomeo Alberto Cappellari Belluno, Venetas, Italija 65 / 80 15 Paskutinis popiežius, kuris nebuvo vyskupu.
1846 m. birželio 16 d. –
1878 m. vasario 7 d.
  Pijus IX
Palaimintasis Pijus
Papa Pius Nonus, Episcopus Romanus Count Giovanni Maria Mastai-Ferretti Senigallia, Markė, Italija 54 / 85 31
1878 m. vasario 20 d. –
1903 m. liepos 20 d.
  Leonas XIII Papa Leo Tertius Decimus, Episcopus Romanus Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci Carpineto Romano, Lacijus, Italija 67 / 93 25

XX amžius

redaguoti
Pontifikato laikotarpis Portretas Vardas Regalinis vardas Tikrasis vardas Gimimo vieta Išrinkimo amžius / Mirtis arba atsistatydinimas Valdymo laikas Pastabos
1903 m. rugpjūčio 4 d. –
1914 m. rugpjūčio 20 d.
  Pijus X
Šventasis Pijus
Papa Pius Decimus, Episcopus Romanus Giuseppe Melchiorre Sarto Riese, Trevizas, Venetas, Italija 68 / 79 11
1914 m. rugsėjo 3 d. –
1922 m. sausio 22 d.
  Benediktas XV Papa Benedictus Quintus Decimus, Episcopus Romanus Giacomo Della Chiesa Genuja, Italija 59 / 67 7
1922 m. vasario 6 d. –
1939 m. vasario 10 d.
  Pijus XI Papa Pius Undecimus, Episcopus Romanus Achille Ambrogio Damiano Ratti Desio, Milanas, Italija 64 / 81 17 Pasirašė sutartį su Italija ir įkūrė nepriklausomą Vatikano valstybę.
1939 m. kovo 2 d. –
1958 m. spalio 9 d.
  Pijus XII Papa Pius Duodecimus, Episcopus Romanus Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli Roma, Italija 63 / 82 19
1958 m. spalio 28 d. –
1963 m. birželio 3 d.
  Jonas XXIII
Palaimintasis Jonas
Papa Ioannes Vicesimus Tertius, Episcopus Romanus Angelo Giuseppe Roncalli Sotto il Monte, Bergamo, Italija 76 / 81 4 II Vatikano susirinkimas; kartais vadinamas „Gerasis popiežius Jonas“
1963 m. birželio 21 d. –
1978 m. rugpjūčio 6 d.
  Paulius VI
Papa Paulus Sextus, Episcopus Romanus Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini Končezijus, Breša, Italija 65 / 80 15 Paskutinis popiežius karūnuotas su tiara.
1978 m. rugpjūčio 26 d. –
1978 m. rugsėjo 28 d.
  Jonas Paulius I
Papa Ioannes Paulus Primus, Episcopus Romanus Albino Luciani (Albinas Lučianis) Fornos di Kanale (dabar Kanale d'Agordo), Venetas, Italija 65 / 65 <1 Pirmasis popiežius su dvigubu vardu
1978 m. spalio 16 d. –
2005 m. balandžio 2 d.
  Jonas Paulius II
Papa Ioannes Paulus Secundus, Episcopus Romanus Karol Józef Wojtyła (Karolis Jozefas Vojtyla) Vadovicės, Lenkija 58 / 84 26 Pirmasis per 455 metus popiežius ne italas, taip pat pirmasis slaviškos kilmės popiežius ir antrasis pagal pontifikavimo ilgumą popiežius.

XXI amžius

redaguoti
Pontifikato laikotarpis Portretas Vardas Regalinis vardas Tikrasis vardas Gimimo vieta Išrinkimo amžius / Mirtis arba atsistatydinimas Valdymo laikas Pastabos
2005 m. balandžio 19 d. –
2013 m. vasario 28 d.
  Benediktas XVI Papa Benedictus Sextus Decimus, Episcopus Romanus Joseph Alois Ratzinger Marktlas, Bavarija, Vokietija 78 / 85 (†95) 7 Pirmasis popiežius iš Vokietijos nuo 1523 m., popiežiaus Adrijono VI laikų;
Seniausias nuo 1730 m., popiežiaus Klemenso XII laikų;
Pirmasis popiežius per 600 metų, kuris atsistatydino.
2013 m. kovo 13 d. –   Pranciškus Papa Franciscus Jorge Mario Bergoglio Buenos Aires, Argentina 76 Išrinktas antrąją konklavos dieną. Pirmasis popiežius pasirinkęs Pranciškaus vardą.

Kitos nuorodos

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti