Laterano I susirinkimas

Laterano I susirinkimas – devintasis Visuotinis Bažnyčios susirinkimas, įvykęs 1123 m. Romoje. Tai – pirmasis visuotinis Bažnyčios susirinkimas, įvykęs Vakarų Europoje.

Piešinys, vaizduojantis Kalikstą II, iš „Liber ad honorem Augusti“ (1196 m.)

Susirinkimą sušaukė popiežius Kalikstas II 1122 m. gruodį. Susirinkimas prasidėjo 1123 m. kovo 18 d. šv. Jono Laterano bazilikoje. Nėra žinoma ar įvyko du, ar trys posėdžiai. Manoma, kad Susirinkimas baigėsi kovo 27 arba balandžio 6 d. Dalyvavo bent 300 vyskupų ir abatų. Pirmininkavo pats popiežius. Susitikimo tikslu buvo siekis panaikinti investitūrą ir simoniją. Doktrinos klausimai nebuvo svarstyti.[1]

Susirinkimas patvirtino Vormso konkordatą ir priėmė 22 kanonus.

  • Pirmasis kanonas: smerkė simoniją.
  • Trečiasis ir vienuoliktasis kanonai: draudė kunigams, diakonams ir vienuoliams vesti ir turėti sugulovių; taip pat uždrausta savo namuose laikyti bet kokias moteris, išskyrus tas kurias leido senieji kanonai. Bažnyčios tarnų vedybos paskelbtos negaliojančiomis.
  • Trečiasis kanonas: draudė konsekruoti vyskupu ką nors, kas nėra kanoniškai išrinktas. Faktiškai tai reiškė draudimą pasauliečiams kištis į Bažnyčios sielovadą.
  • Ketvirtas kanonas: draudė pasauliečiams naudotis Bažnyčios turtu kaip savo.
  • Tryliktasis kanonas: skelbė ekskomuniką pinigų padirbinėtojams.

Šaltiniai redaguoti

  1. Algirdas Jurevičius. Laterano I susirinkimas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XI (Kremacija-Lenzo taisyklė). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007. 560 psl.
  • Philip Hughes „The Church in Crisis: The History of the General Councils: 325–1870“, Notre Dame du Lac, 1960 [1] Archyvuota kopija 2007-10-08 iš Wayback Machine projekto.
  • Josef Lenzenweger, Peter Stockmeier, Karl Amon, Rudolf Zinnhobler „Katalikų Bažnyčios istorija“, „Katalikų pasaulis“, Vilnius, 1996, ISBN 9986-04-054-X
  • „Catholic Encyclopedia“, 1917, straipsniai „First Lateran Council (1123)“ [2] ir „Lateran Councils“ [3]
  • EWTN internetinė biblioteka, „First Lateran Council (1123)“ [4] Archyvuota kopija 2007-06-09 iš Wayback Machine projekto., paimta iš „Decrees of the Ecumenical Councils“, red. Norman P. Tanner