Lietuvos socialdemokračių moterų sąjunga

Lietuvos socialdemokračių moterų sąjunga (LSDMS) – Lietuvos moterų visuomeninė ir politinė organizacija.

IstorijaKeisti

Įkurta 1991 m. spalio 19 d. konferencijoje Kaune. Sudėtinė Lietuvos socialdemokratų partijos dalis, turinti tam tikrą autonomiją. Vienija LSDP nares ir rėmėjas, nesančias kitų partijų narėmis.

StruktūraKeisti

Struktūra klubinė – vietos narės ir rėmėjos buriasi į LSDMS klubus, su kuriais taryba palaiko nuolatinį ryšį. Klubai veikia pagal savo nustatytą ir klubo taryboje patvirtintą reglamentą. Šiuo metu Lietuvoje veikia 47 klubai, vienijantys 1300 moterų.

Aukščiausias sprendžiamasis organas yra ne rečiau, kaip kas dvejus metus tarybos šaukiama Konferencija, kurioje renkama LSDMS pirmininkė ir taryba, priimama programa ir dokumentai, keičiami įstatai.

LSDMS Tarybą sudaro pirmininkė, penkios pirmininkės pavaduotojos, Seimo narės (LSDMS), apskričių koordinatorės, atsakingoji koordinatorė ir iždininkė. Taryba vykdydama priimtą programą, vadovauja kasdienei sąjungos veiklai tarp konferencijų.

LSDMS pirmininkė pagal LSDP statutą yra LSDP Tarybos narė. Toks pat ir klubų, veikiančių LSDP skyriuose, pirmininkių statusas.

1999 m. konferencijoje LSDMS pirmininke buvo išrinkta Birutė Vėsaitė, pavaduotojomis Regina Lopienė, ir Giedrė Purvaneckienė. 2001 m. po LSDP ir LDDP susijungimo LSDMS pirmininke liko B. Vėsaitė, pavaduotojomis G. Purvaneckienė, Irena Šiaulienė ir Janina Puidienė.

2017 m. konferencijoje LSDMS pirmininke buvo išrinkta Orinta Leiputė, pavaduotojomis Vilma Bartašienė, Margarita Jankauskaitė, Indrė Kižienė, Auksė Kontrimienė, Modesta Petrauskaitė, Milda Petrauskienė ir Birutė Vėsaitė.

VeiklaKeisti

LSDMS propaguoja socialdemokratines idėjas. Siekia, kad Konstitucijos ir įstatymų deklaruojamas moterų ir vyrų lygiateisiškumas taptų kasdienine norma, siekia lygių galimybių realizavimo darbo rinkoje bei versle, lyčių balanso partijos rinkimų sąrašuose.

LSDMS gina moterų teises, kai kuriuose miestuose yra įsteigusi moters arba moters ir vaiko centrus, moterų prieglaudas. Sąjunga rengia mokymo kursus moterims, siekiančioms tapti politikėmis.

Bendradarbiaujama su daugelio šalių panašiomis moterų organizacijomis. Socialistinio Moterų Internacionalo (SIW) narė, Europos socialistų partijos Moterų grupės narė.

NuorodosKeisti