Konstitucija

pagrindinis šalies įstatymas

Konstitucija – pagrindinis įstatymas, įtvirtinantis piliečių laisves ir teises bei nustatantis valdžios šakų tarpusavio santykius ir ryšius. Terminas kilęs iš lotyniško žodžio constitutio, reiškiančio bet kokį ypač svarbų įstatymą.

Pirmoji rašytinė Konstitucija Europoje – ATR Gegužės 3 d. konstitucija (išversta į lietuvių k.)

Konstituciją gali turėti regionas, valstybė ar valstybių sąjunga, taip pat prekybos organizacijos, politinės partijos, įmonės.

FormosKeisti

Konstitucija gali būti:

  • Rašytinė – vienas aktas, arba kelių konstitucinių įstatymų visuma.
  • Nerašytinė – susideda iš daugelio įstatymų, konstitucinių papročių (ir) ar precedentų.

IstorijaKeisti

1787 m. buvo priimta pirmoji rašytinė konstitucija pasaulyje. Tai buvo JAV Konstitucija (JAV).

1791 m. gegužės 3 d. buvo priimta pirmoji rašytinė Konstitucija Europoje. Tai vad. Gegužės 3 Konstitucija (priimta Abiejų Tautų Respublikoje).

1791 m. rugsėjo 3 d. buvo priimta trečioji Konstitucija pasaulyje (Prancūzijoje, Prancūzijos Konstitucija).

Lietuvos KonstitucijosKeisti

Lietuvoje galiojo šios laikinosios Konstitucijos:

Lietuvoje galiojo šios nuolatinės Konstitucijos:

  • 1922 m. – įstatymų leidžiamoji valdžia priklausė Seimui, įstatymų vykdomoji valdžia – Prezidentui ir ministrams. Steigiamajam Seimui buvo leista rinkti Prezidentą. Seimas ir Prezidentas buvo renkami 3 metams. Lietuva – demokratinė respublika, minima valstybinė atributika, valstybinė kalba – lietuvių;
  • 1928 m. – Prezidentą rinko patikimi asmenys 7 metams;
  • 1938 m. – buvo įtvirtinta prezidento institucija. Prezidentas renkamas 7 metams. Prezidentas niekam neprivalo atsiskaityti už savo galios veiksmus.

Šiuo metu galiojanti LR Konstitucija priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume.

Konstituciniai teismaiKeisti

Pagrindinis straipsnis – Konstitucinis teismas.

Paprastai valstybėse Konstituciją aiškina, taiko ir gina specialus teismas – vad. Konstitucinis teismas (pvz., Prancūzijoje Administracinė Taryba). Dažniausiai konstitucinis teismas yra aukščiausias teisingumo organas, jo sprendimai yra galutiniai ir neapskundžiami. Jis užtikrina konstitucionalizmo kontrolę – t. y., kad visi kiti teisės aktai atitiktų Konstitucijoje esantiems principams ir normoms.

LiteratūraKeisti

ŠaltiniaiKeisti

NuorodosKeisti