Socialistinis moterų internacionalas

Socialistinis Moterų Internacionalas (SIW, angl. Socialist International Women:, pranc.: L'Internationale socialiste des Femmes, isp. La Internacional Socialista de Mujeres:) – tarptautinė moterų organizacija.

Įkurtas 1978 m. vietoje 19481954 m. veikusio Tarptautinio moterų socialisčių komiteto ir 19551978 m. veikusios Tarptautinės moterų socialdemokračių tarybos. Jungia 69 partijas, Socialistų Internacionalo (SI) nares.

Struktūra atitinka SI struktūrą, suvažiavimai vyksta ten pat ir tuo pačiu metu, kaip ir SI kongresai. Be to, reguliariai, 2 kartus per metus vyksta SIW Biuro posėdžiai. Biuro narėmis be pirmininkės ir Generalinės sekretorės yra 13 partijų atstovės, renkamos suvažiavime. SIW aktyviai bendradarbiauja su Jungtinėmis Tautomis ir UNESCO.

Pagrindiniai siekiai išdėstyti 1983 m. ir 1986 m. „Veiksmų programose“. Siekia lygių galimybių ir lygių teisių visose sferose, moterų užimtumo padidinimo, lygaus atlyginimo, moterų padėties šeimose padidinimo. Kontroliuoja, kaip laikomasi tarptautinių sutarčių ir koncepcijų moterų klausimu. Rengia SI dokumentus apie moterų problemas, siekia didesnio moterų dalyvavimo visose politinėse institucijose. SIW iniciatyva 19761985 metai buvo paskelbti „moterų dešimtmečiu“.

Iki 1986 m. SIW leido specialų biuletenį „Socialistinis moterų internacionalas“, vėliau jis buvo prijungtas prie SI žurnalo „Socialist affaires“. Adresas: Socialist International Women, Maritime House, Old Town, London SW4 0JW, Great Britain.

SIW narė yra ir Lietuvos socialdemokračių moterų sąjunga.

SIW pirmininkės redaguoti

Nuorodos redaguoti