Varpas (bendrovė)

Varpas – akcinė bendrovė knygoms ir laikraščiams leisti, įsteigta 1920 m. balandžio 21 d. Kaune.

Istorija

redaguoti

Steigėjai: Kazys Grinius, Felicija Bortkevičienė, Jonas Šimkus, Mykolas Sleževičius, Justinas Staugaitis, Vaclovas Vaidotas. Iki 1924 m. išleido 52 pavadinimų knygų, politinių brošiūnį, ūkininkams skirtų knygelių. Tuo metu bendrovė įsigijo 2 linotipus, 4 plokščias mašinas, knygrišyklą. Su laikraščių „Lietuvos žinios“ ir „Lietuvos ūkininkas“ bendradarbiais dirbo apie 65 žmonės. 1927 m. kovo 11 d. spaustuvė buvo susprogdinta, nes nepritarė tautininkų perversmui. 1931 m. bendrovė įsigijo dviejų spalvų rotacinę mašiną laikraščiams spausdinti.

Pasirodė per 100 įvairių knygų, daugiausia kooperacijos, žemės ūkio, socialiniais klausimais. 1931 m. spaustuvė laimėjo Lietuviškosios enciklopedijos ir Vytauto Didžiojo universiteto leidinių spausdinimo konkursą. Aktyviausi valdybos nariai Kazys Grinius, Felicija Bortkevičienė, Jonas Vileišis, Vladas Lašas, Juozas Audėnas. 1940 m. bendrovė nacionalizuota. [1] 1977 m. prijungta prie „Raidės“ spaustuvės.

Spaudiniai

redaguoti

Laikraščiai:

Žurnalai:

Leidiniai:

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 548 psl.