Naujas žodis (žurnalas)

Naujas žodis – kultūros-visuomenės paveiksluotas laikraštis (žurnalas), leistas 19251933 m. Kaune, Rygoje (19251926 m. Nr. 16).

Istorija

redaguoti

Leido lietuvių jaunimo organizacija „Rūta“, Justas Paleckis (1926 m. Nr. 17/18 – 1927 m. Nr. 10/11; 1930 m. Nr. 18 – 1931 m. Nr. 10), bendrovė „Naujas žodis“ (1927 m. Nr. 12/13 – 1930 m. Nr. 17; 1931 m. Nr. 11 – 1932 m. Nr. 21), bendrovė „Žodis“ (1932 m. Nr. 22 – 1933 m. Nr. 33).[1]Ėjo kartą per mėnesį, nuo 1926 m. – dukart per mėnesį, o 1933 m. Nr. 4-23 – kaip „Dienos“ priedas. Spausdino K. Narkevičiaus spaustuvė Rygoje, spaustuvės „Menas“, „Spindulys“, „Varpas“ Kaune.

Nagrinėjo Lietuvos, Latvijos kultūros, meno, istorijos klausimus, spausdino žymiausių lietuvių ir užsienio šalių menininkų kūrybą.

Bendradarbiavo Vytautas Pranas Bičiūnas, Mykolas Biržiška, Juozapas Albinas Herbačiauskas, Tadas Ivanauskas, Liūnė Janušytė, Steponas Kolupaila, Pranas Mataitis, Antanas Miškinis, Bronys Raila, Stasys Santvaras, Teofilis Tilvytis, Petras Vaičiūnas, Jonas Vileišis, Antanas Vienuolis, Juozas Žlabys-Žengė ir kt. [2]

„Naujas žodis“ buvo liberalios krypties, nepartinis, bulvarinis geraja šio žodžio prasme žurnalas. Iki 1927 m. redaktoriumi ir leidėju buvo Justas Paleckis, faktiškai pats vienas organizavęs žurnalo leidybą. Persikėlus į Kauną žurnalas buvo leidžiamas operatyviau, nuo 1929 m. iš mėnesinio tapo dvisavaitiniu, darėsi įvairesnis turiniu ir forma. Tačiau, tobulinant žurnalą, išaugo ir jo leidybos kaštai bei poreikiai, reikėjo daugiau bendradarbių, geresnės technikos, savos spaustuvės ir cinkografijos. 1927 m. birželio 17 d. įsteigta „Naujo žodžio“ bendrovė nuo 1927 m. liepos 27 d. (Nr. 12/13) ėmėsi „Naujo žodžio“ žurnalo leidybos, po to ir kitų bendrovei priklausiusių leidinių. „Naujo žodžio“ bendrovę įsteigė Justas Paleckis, Vytautas Bičiūnas bei „Taikomojo Meno“ bendrovės atstovai: dailininkas Vilius Jomantas ir inžinierius, pašto valdybos viršininkas Adolfas Sruoga.

Žurnalo „Naujas žodis“ redakcija ir administracija Kaune iš pradžių buvo Laisvės al. 60, 1927 m. Nr. 10-11 nurodoma Nepriklausomybės a. 7 (ten pat buvo „Mokslo“ bendrovė bei knygynas), o nuo Nr. 12-13 redakcijos adresas Daukanto g. 12-10 (šiuo adresu gyveno žurnalo redaktorius J. Paleckis), administracijos ir bendrovės adresas Nepriklausomybės a. 7. Nuo 1928 m. Nr. 2 „Naujo žodžio“ administracijos adresas Laisvės al. 9 (kampas Laisvės al. ir Nepriklausomybės a. prie Įgulos bažnyčios, ten buvo ir „Tulpės“ bendrovės, kuri priklausė A. Sruogai, knygynas), redakcijos adresas Daukanto g. 12-10. Nuo 1928 m. Nr. 22 (gruodžio mėn.) redakcija ir administracija Maironio g. 6, o 1929 m. susiformavus spaudos koncernui, jo rūmai buvo Laisvės al. 70, priešais Valstybės teatrą (pastatas iki šių dienų neišliko).[3]

Redaktoriai

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti

Nuorodos

redaguoti