Varpas (žurnalas)

Varpas – politikos, mokslo ir kultūros žurnalas, leistas 1918 m. sausio mėn. Voroneže, 19201921 m., 1924 m., 1926 m., 19311932 m. Kaune.

Istorija

redaguoti

1918 m. išleistas vienas numeris, 1920 m. ėjo kartą, 1921 m. – dukart per mėnesį, 19311932 m. – kas trys mėnesiai. Leido Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partija, nuo 1920 m. – „Varpo“ bendrovė. Spausdino M. Sokolovskio spaustuvė bei „Varpo“ bendrovės spaustuvė Kaune.

Leido specialius numerius. 1924 m. išleistas V. Kudirkos mirties 25-osioms metinėms skirtas numeris, 1926 m. – K. Griniaus 60-čiui paminėti skirtas numeris.

Propagavo liaudininkų idėjas, demokratinės ideologijos principus, skatino lietuvių visuomenės aktyvumą, siekiant dvasinio tobulėjimo ir materialinės gerovės, svarstė šalies ekonomikos, politikos, kultūros ir socialinio gyvenimo klausimus, rašė apie pasaulio ekonomikos, politikos ir visuomeninio gyvenimo reiškinius, paskelbė literatūrologijos straipsnių, lietuvių ir užsienio rašytojų kūrinių.

Bendradarbiavo Julius Būtėnas, Vincas Čepinskis, Juozas Geniušas, Kazys Grinius, J. Jasinevičius, F. Kaupas, Adolfas Klimas, Vincas Krėvė, Jurgis Krikščiūnas, Vincas Kvieska, Petras Leonas, Balys Matulionis, Petras Ruseckas, V. Ruzgas, Vytautas Steponaitis, Kazys Strimaitis ir kt.

Redagavo Albinas Rimka, oficiali redaktorė Felicija Bortkevičienė. [1]

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 549 psl.

Nuorodos

redaguoti