Darbas (laikraštis)

Darbas – Lietuvos darbo žmonių laikraštis, leistas 19361940 m. Kaune.

Istorija

redaguoti

Leido Darbo rūmai. Pirmasis numeris išėjo 1936 m. sausio 4 d. (spalvotas, iliustruotas, didelio formato, 8 p. apimties) vietoj leidinių „Darbo Lietuva“ ir „Darbo žinios“. Leistas triskart per savaitę, nuo 1940 m. – kartą per savaitę. Spausdino „Varpo“ spaustuvė. Leido priedus „Darbininkė“, „Darbo praktika“, „LDDSS darbo sportas“. 1940 m. birželio 23 d. išėjo paskutinis numeris.

Informavo apie svarbiausius Lietuvos įvykius, Darbo rūmų veiklą, svarstė darbo žmonių gyvenimo, darbo, švietimo, kultūros klausimus, nagrinėjo šalies ekonominio, socialinio gyvenimo problemas, spausdino literatūros kūrinius.

Bendradarbiavo B. Būčienė, Pranas Būdvytis, J. Daugirdas, K. Jankauskas, J. Kairys, Vincas Kemežys, Jonas Marcinkevičius, Aleksandras Matekūnas, L. Rasčius, E. Šandrys ir kt.

Redaktoriai

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 96 psl.