Žurnalistikos enciklopedija

Žurnalistikos enciklopedija – pirmoji specializuota žiniasklaidos enciklopedija lietuvių kalba, kurioje aprašomi Lietuvoje ir užsienio lietuvių leisti laikraščiai ir žurnalai, jų leidėjų, redaktorių ir bendradarbių biogramos, pateikiami žiniasklaidos ir leidybos terminai.

Istorija redaguoti

Žurnalistikos enciklopedija parengta Lietuvos žurnalistų sąjungos iniciatyva. Leidėjai Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institutas ir Lietuvos žurnalistikos centras. Rėmėjai Šiaurės žurnalistikos centras, Atviros Lietuvos fondas, Lietuvos kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, dienraštis „Lietuvos rytas“, radijo stotis „M-1“. Leidykla „Pradai“, spaudė AB „Vilspa“ spaustuvė.

Apimtis redaguoti

Žurnalistikos enciklopedijos apimtis - 606 psl., iš jų 587 psl. enciklopedinio teksto, apimančio apie 6000 straipsnių. Tiražas 3000 egz.

Redakcija redaguoti

Redakcinė kolegija redaguoti

Laimonas Tapinas (pirmininkas), Juozas Baušys, Jonas Bulota, Pranas Damijonaitis, Rimgaudas Eilunavičius, Gediminas Ilgūnas, Virgilijus Juodakis, Edmundas Juškys, Bronius Raguotis, Domijonas Šniukas, Skirmantas Valiulis.

Sudarytojai redaguoti

Straipsnių autoriai redaguoti

Valdas Bartasevičius, vyresn. asistentas, Juozas Baušys, žurnalistas, Laura Buivydaitė, žurnalistė, Genovaitė Burneikienė, mokslo darbuotoja, Dalia Dirvonaitė, mokslo asistentė, Rimgaudas Eilunavičius, žurnalistas, Danutė Jonušienė, mokslo asistentė, Virgilijus Juodakis, docentas, Rytis Juozapavičius, asistentas, Virginija Krivickienė, asistentė, Gediminas Kulikauskas, inžinierius, Gitana Lapinskaitė, žurnalistė, Marius Lukošiūnas, docentas, Aleksandras Matonis, žurnalistas, Algimantas Mockus, kino opcratorius, Audronė Nugaraitė, docentė, Džiugas Paršonis, asistentas, Žygintas Pečiulis, docentas, Genovaitė Raguotienė, docentė, Bronius Raguotis, docentas, Danguolė Skarbalienė, asistentė, Domijonas Šniukas, žurnalistas, Stasys Štikelis, žurnalistas, Laimonas Tapinas, docentas, Juozapas Vytas Urbonas, docentas, Andrius Vaišnys, vyresn. asistentas, Skirmantas Valiulis, vyresn. asistentas, Liubomiras Viktoras Žeimantas, docentas, Stasys Žvirgždas, fotomenininkas. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 2 psl.