Lietuvos darbininkas (1929)

Lietuvos darbininkas – darbo žmonių laikraštis, leistas 1929 m. balandžio 17 d. – lapkričio 23 d. Kaune.

Istorija redaguoti

Leistas vietoje uždaryto savaitraščio „Darbininkas“. Leido Lietuvos darbo federacija. Spausdino „Varpo“ spaustuvė Kaune. Išėjus 33 numeriams, „Lietuvos darbininkas“ karo komendanto buvo uždarytas, o atsakingasis redaktorius Pranas Dovydaitis nubaustas pinigine bauda. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 282 psl.