Skaitymai – mėnesinis literatūros ir kritikos žurnalas, ėjęs 19201923 m. Kaune.

Istorija redaguoti

Leido Lietuvos švietimo ministerija. Ėjo kartą per mėnesį, nuo 1922 m. – kartą per du mėnesius. Spausdino Varpo spaustuvė ir Valstybės spaustuvė Kaune. Išėjo 24 knygos.

Spausdino įvairių krypčių rašytojų kūrinius, kritikos straipsnius, mokslines studijas apie lietuvių literatūrą, atskirų autorių kūrybą, skelbė užsienio rašytojų kūrinius.

Bendradarbiavo Vytautas Bičiūnas, Bronė Buivydaitė, Kazys Binkis, Sofija Čiurlionienė, Faustas Kirša, Pranas Mašiotas, Lazdynų Pelėda, Kazys Puida, Balys Sruoga, Jurgis Savickis, Juozas Balčiūnas-Švaistas, Petras Tarulis, Petras Vaičiūnas, Ona Pleirytė-Puidienė, Antanas Vienuolis ir kt.

Redagavo Vincas Krėvė, 1923 m. – Liudas Gira. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 451 psl.

Nuorodos redaguoti