Draugas – Lietuvos socialistinės darbo jaunuomenės mėnesinis laikraštis, leistas 19221924 m. Kaune.

Istorija

redaguoti

Leido Lietuvos socialistinės darbo jaunuomenės sąjunga „Draugas“. Pirmasis numeris išėjo 1922 m. sausio mėn. Leidinys skirtas miesto ir kaimo darbo jaunimui. Spausdino Š. Levi spaustuvė, Raidės spaustuvė (nuo Nr. 3) Varpo spaustuvė (Nr. 5). Nuo 1924 m. vietoj „Draugo“ leistas „Jaunimo draugas“.

Bendradarbiavo Kazys Binkis, Butkų Juzė, Albinas Iešmanta, Mykolas Januškevičius, A. Navickas ir kt.

Redagavo redakcinė komisija, Zigmas Buračas (nuo Nr. 2). [1]

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 112 psl.