„Mūsų senovė“medžiaga lietuvių tautinio atgimimo istorijai, Lietuvos tęstinis leidinys, ėjęs 19211922 m. ir 19371940 m. Kaune.

Pirmojo numerio viršelis (dailininkas Petras Kalpokas)

Leidinys

redaguoti

Leido Lietuvos Respublikos švietimo ministerija, Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka. Iniciatorius Juozas Tumas-Vaižgantas. Spausdino Varpo spaustuvė Kaune. Išėjo 10 numerių: 2 tomai ir 3 tomo 1 numeris. [1]

Leidinyje buvo skelbiama Lietuvos istorijos medžiaga – atsiminimai, dokumentai, knygnešių biografijos, taip pat tyrimai, daugiausia apie lietuvių spaudos draudimo laikotarpį 18641905 m.[2]

Bendradarbiavo Juozas Bagdonas, Julius Būtėnas, Marijona Čilvinaitė, Paulius Galaunė, Liudas Gira, Petras Jonikas, Petras Klimas, Vincas Maciūnas, Jurgis Šaulys.

Redaktoriai

redaguoti

Bibliografija

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 345 psl.
  2. Mūsų senovė. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XV (Mezas-Nagurskiai). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009. 624 psl.