Kultuvė (laikraštis)

Kultuvė – visų be politikos mėnraštis – satyros ir humoro laikraštis, leistas 19221924 m., 19311942 m. Kaune, 1940 m. Vilniuje.

Istorija

redaguoti

Ėjo kartą per metus balandžio 1-ąją. Leido ir redagavo Mikas Bagdonas, Alfonsas Vytautas Braziulis, Juozas Pajaujis-Javis, Petras Tarulis, Jonas Strazdas. Išėjo įvairiais pavadinimais: „Krizės kultuvė“ (1932 m.) „Kultuvės aidas“ (19331934 m.) „Kultuvė iš Vilniaus“ (1940 m.) „Į Kultuvę“ (1942 m.). Spausdino Valstybės spaustuvė, Varpo, Spindulio, V. Atkočiūno, M. Adomavičiaus, Rašto spaustuvė, „Žaibo“ spaustuvė Kaune bei Švyturio spaustuvė Vilniuje. [1]

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 251-252 psl.