Jaunimas (žurnalas)

Jaunimas – žurnalas jaunuomenei, leistas 19101914 m., 1918 m. Vilniuje, o 19211936 m. Kaune.

Istorija redaguoti

Leido Lietuvos jaunimo sąjunga kartą per mėnesį. 1910 m. rugpjūčio 18 d. – gruodžio 9 d. spausdintas „Lietuvos ūkininko“ puslapiuose su antrašte „Jaunimo skyrius“. Vėliau, 19101914 m., 1918 m., 19211925 m. bei 19321934 m. iki gegužės 24 d. ėjo kaip „Lietuvos ūkininko“ priedas. Nuo 1936 m. lapkričio vietoj „Jaunimo“ leistas „Mūsų jaunimas“. Bendradarbiavo rašytojai, Jaunimo sąjungos nariai. 1936 m. balandžio mėn. valdžios sustabdytas.

Svarstė įvairius jaunimo gyvenimo klausimus, nagrinėjo švietimo, kultūros problemas, spausdino populiarius mokslo straipsnius, grožinės literatūros kūrinius, analizavo šalies gyvenimo aktualijas.

Redaktoriai redaguoti

Juozas Kazys Beleckas, Julius Būtėnas, K. Kesiūnas, Petras Kežinaitis, Kazimieras Ralys, Petras Ruseckas, Albinas Rimka, Vincas Oškinis, Jonas Strimaitis,

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 185 psl.