Mokykla ir gyvenimas

„Mokykla ir gyvenimas“ – Lietuvos mėnesinis pedagogikos laikraštis, ėjęs 1920 m. Šiauliuose, 19211941 m. Kaune.

Mokykla ir gyvenimas, 1932 m. Nr. 1

IstorijaKeisti

Leistas vietoj „Beraščio“, ėjusio 19191920 m. (leido Suvalkijos mokytojų profsąjunga; red. komisijos nariai: Adomas Lastas, P. Natkevičius, Jonas Valaitis). Iki 1940 m. leido Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga, 19401941 m. – LTSR švietimo ir meno darbuotojų profsąjunga. Spausdino Savičio spaustuvė ir Šumausko spaustuvė Šiauliuose, Varpo spaustuvė Kaune. Tiražas 600 egz. (1935 m.). [1]

Rašė pedagogikos mokslo, mokymo metodikos, moksleivių ugdymo, pedagogų profesinio rengimo ir tobulinimo, mokytojų teisių ir atsakomybės klausimais. Vienas ryškiausių opozicinių laikraščių, kritikavo mokyklų sistemos ir programų reformą dėl biurokratiškų švietimo vadovų santykių su mokytojais ir netinkamo kultūros reikalų tvarkymo.

Bendradarbiavo Petras Avižonis, Mykolas Biržiška, Vincas Čepinskis, Vaclovas Čižiūnas, Vytautas Didžiulis, Tadas Ivanauskas, Augustinas Jakučionis, Kazys Kupčiūnas, Jurgis Kutra, Pranas Mašiotas, Vladas Lašas, Juozas Lazauskas, Vladimiras Lazersonas, Jonas Murka, Vincas Petronis, Jonas Puzinas, Vincas Ruzgas, Vladimiras Sezemanas, Paulius Slavėnas, Peliksas Šinkūnas, Jonas Šliūpas, Antanas Tamošaitis, Jonas Vabalas-Gudaitis, Mečislovas Vasiliauskas ir kiti.

RedaktoriaiKeisti

ŠaltiniaiKeisti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 334 psl.
  2. Domas KaunasMokykla ir gyvenimas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XV (Mezas-Nagurskiai). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009. 324 psl.