Darbai ir dienos
TipasMokslinis žurnalas
LeidėjasVytauto Didžiojo universiteto leidykla
Vyr. redaktoriusRūta Petrauskaitė
Įsteigta1930 m.
BūstinėPutvinskio g. 23-217, 44243 Kaunas, Lietuva
ISSN1392-0588
Svetainėhttps://ejournals.vdu.lt/index.php/DiD

Darbai ir dienos – Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto mokslo žurnalas, gavęs pavadinimą iš senovės graikų poeto Hesiodo poemos, pradėtas leisti 1930 m. ir ėjęs iki 1940 m., atkurtas 1995 m. ir leidžiamas iki šiol Kaune.[1]

Istorija redaguoti

Pirmasis žurnalo redaktorius buvo Vincas Krėvė 19221940 m. dirbęs Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Literatūros skyriaus ordinariniu profesoriumi. Per dešimt metų (19321933 m. žurnalas neišėjo) buvo išleisti devyni numeriai, kurių apimtis svyravo nuo 200 iki 450 puslapių (priklausomai nuo numeryje skelbiamų tekstų, kurių skaičius galėjo būti 1–3). Žurnalas buvo skirtas išimtinai literatūrologijai, jame didelės apimties tekstus, net disertacijas, publikavo įvairūs autoriai, iš kurių žinomiausi Balys Sruoga, Vincas Mykolaitis, Vladas Dubas. Senuosius leidinius galima rasti elektroninio paveldo sistemos svetainėje.

Atnaujinta leidyba redaguoti

1989 m. atkūrus Vytauto Didžiojo universitetą, 1995 m. pasirodė ir naujas „Darbų ir dienų“ tomas. Po ilgos pertraukos žurnalas buvo atkurtas literatūrologo prof. Leono Gudaičio pastangomis. Jis išlaikė literatūrologinę pakraipą ir numeraciją, tačiau gerokai praplėtė „Darbų ir dienų“ tematiką, įtraukdamas ir kitas humanitarinių mokslų kryptis – filosofiją, lingvistiką, istoriją, taip pat žurnalistiką, menotyrą ir pan. Pirmieji atnaujintų „Darbų ir dienų“ tomai pradedant 1 (10) ir baigiant 11 (20) buvo dvigubos – senosios ir naujosios – numeracijos, vėliau palikta ir tęsiama 1930 m. pradėta numeracija. Žurnalas įgijo tarpdisciplininį pobūdį. Tai matyti iš Leono Gudaičio parengtų dviejų „Darbų ir dienų“ sisteminių rodyklių, kurių pirmoji apima 19301999 metais išleistus 1–20 tomus[2], o antroji – 2000–2004 metais išleistus 21–40 tomus[3].

XXI a. redaguoti

Leonas Gudaitis „Darbus ir dienas“ redagavo iki 2006 m. vidurio, per tą laiką parengė 37 tomus. Jo redaguojamo leidinio periodiškumas keitėsi: iš pradžių (19961997 m.) per metus išeidavo po du tomus, o 19992005 m. parengdavo net po keturis, tik 2006-aisiais buvo išleistas vienas, 45-asis, tomas. Paskutinių dvejų Leono Gudaičio redaktoriavimo metų parengtų tomų turiniai, paskelbti rodyklėje[4]. Joje nurodyti visi žurnale publikuojami darbai, ne tik moksliniai straipsniai, bet ir kitų žanrų tekstai. Dažniausios leidinio rubrikos buvo Iš archyvų, Recenzijos, Humanitarų dienos.

Struktūra ir leidyba redaguoti

20062018 m. žurnalo redagavimą perėmė istorikas prof. Egidijus Aleksandravičius, jam vadovaujant buvo parengti ir išleisti 46–70 numeriai[5]. Jam tapus vyriausiuoju redaktoriumi pasikeitė žurnalo mokslinių interesų spektras – greta humanitarinių mokslų jau publikuojami ir socialinių, ypač politikos, mokslų tekstai. Pasirinkta kiek kitokia, trinarė, žurnalo struktūra: a) straipsniai įvairiomis temomis, b) monografinė dalis, sudaryta iš mokslinių straipsnių, nagrinėjančių vieną temą skirtingais aspektais, c) apžvalginė dalis, apimanti kitus akademinius žanrus: archyvinių šaltinių publikacijas, apžvalgas, atsiminimus, esė, interviu, polemiką, recenzijas ir kitus tekstus, susijusius su humanitariniais ar socialiniais mokslais, ypač su lituanistiniais tyrimais.

2017 m. žurnalas pradėtas leisti ir skelbti naudojant kompiuterinę atvirosios prieigos žurnalų sistemos Open Journal Systems leidybinę platformą[6], be to jis, kaip ir anksčiau, spausdinamas nedideliu 50–100 egz. tiražu. Nuo 2006 m. mokslo žurnalas „Darbai ir dienos“ leidžiamas du kartus per metus. Dažniausiai tekstai buvo publikuoti lietuvių ir anglų kalbomis, pasitaikė publikacijų ir prancūzų, lenkų, vokiečių kalbomis. Nuo 2019 m. žurnalas yra archyvuojamas ir atveriamas skaitytojams VDU CRIS saugykloje.

2019 m. vyriausiąja redaktore tapo lingvistė prof. Rūta Petrauskaitė, kuri tęsia ankstesnių vyriausiųjų redaktorių žurnalo leidybos darbus ir tradicijas. „Darbai ir dienos“ skelbia originalius, niekur nepublikuotus Lietuvos ir užsienio autorių straipsnius, ypač lituanistinius.

Redaktoriai redaguoti

Vincas Krėvė-Mickevičius – 19301940 m.

Leonas Gudaitis – 19952006 m.

Egidijus Aleksandravičius – 20062019 m.

Rūta Petrauskaitė – nuo 2019 m.

Šaltiniai redaguoti

Nuorodos redaguoti