Tautos ūkis – ekonomikos žurnalas, leistas 19301940 m. Kaune.

Istorija

redaguoti

Leido Ekonomikos studijų draugija. Ėjo kartą per mėnesį, nuo 1937 m. – kas savaitę. Spausdino Spindulio spaustuvė, Varpo spaustuvė Kaune. Leido priedus „Pirmasis ekonominis studijų penkmetis“ (19291934 m.) „Volkswirtschaft“ (vokiečių kalba, 19381939 m.).

Svarstė Lietuvos ūkio funkcionavimo ir raidos problemas, rašė apie pasaulio ūkio atskirų šalių ekonomiką, Lietuvos rinkos pokyčius.

Bendradarbiavo Jurgis Baltrušaitis, P. Baltuška, J. Bučas, Leonardas Algirdas Dargis, Ernestas Galvanauskas, Gediminas Galva, B. Garšva, Valentinas Gustainis, Tadas Ivanauskas, Pranas Jodelė, V. Juodka, Jurgis Povilas Kairiūkštis, J. Krikščiūnas, Aleksandras Mačiūnas, Algirdas Leonas Nasvytis, Albinas Rimka, Petras Šalčius, V. Zakarevičius ir kt.

Redakcijos komisija: Vladas Juodeika, Stasys Kuzminskas, Vincas Kvieska, Juozas Purickis, Kazys Sruoga. [1]

Atsakingieji redaktoriai:

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 508 psl.

Nuorodos

redaguoti