Jaunųjų pasaulis

Jaunųjų pasaulis – iliustruotas jaunuomenės žurnalas, ėjęs 19301934 m. Kaune.

Istorija

redaguoti

Leido ir redagavo Juozas Kazys Beleckas. Pirmieji numeriai ėjo kas dvi savaitės, vėliau – nereguliariai. Spausdino Varpo spaustuvė, vėliau Raidės spaustuvė, „Žaibo“ spaustuvė, M. Kuktos spaustuvė ir Meno spaustuvė. Tiražas 1931 m. – 15 000 egz. Bandyta platinti Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje ir JAV. Išleisti 25 numeriai.

Liberalios orientacijos leidinys bandė atskleisti įvairias skirtingų socialinių grupių reikmes, nušvietė jaunimo organizacijų veiklą, jaunųjų socializacijos problemas, nagrinėjo jaunimo indėlį į šalies kultūrą, sportą, meną. Spausdinti kelionių reportažai, populiarių knygų ištraukos, pažintinio pobūdžio publikacijos.

Bendradarbiavo N. Andriusevičius, S. Bakšys, Julius Būtėnas, Petras Cvirka, Ignas Dambrauskas, Liudas Dovydėnas, Pranas Geniušas, Kazys Grinius, Pranas Gudaitis, Rimtas Kalpokas, Pranas Kasperaitis, V. Kropas, Jonas Marcinkevičius, Stasys Pilka, Stasys Santvaras, Antanas Skripkauskas, Antanas Steponaitis, A. Šepetys, Eugenijus Škliaras, Liudas Truikys, Vydūnas. [1]

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 188 psl.