Lietuvos dirva – dvisavaitis žemės ūkio žurnalas, ėjęs 19231925 m. Kaune.

Istorija

redaguoti

Leido Lietuvos žemės ūkio draugija, 1925 m. – Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjunga, „Lietūkis“. Spausdino Varpo spaustuvė Kaune. Išėjo 53 numeriai. 1925 m. liepos mėn. vietoje jo pradėtas leisti kooperacijos žurnalas „Talka“.

Rašė žemdirbystės, gyvulininkystės, žemės ūkio ekonomikos, teisės, melioracijos, veterinarijos ir kt. temomis.

Bendradarbiavo Konradas Aleksa, Petras Kregždė, Jonas Kriščiūnas, Povilas Matulionis, Kazimieras Oleka, Antanas Rukuiža, Jonas Smilgevičius, Jonas Vileišis ir kt. [1]

Redagavo Vladas Kriaučiūnas, Juozas Tūbelis.

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 282 psl.