Justitia (lot. Justitia – Justicija, teisingumo deivė) – specializuota teisinės literatūros leidykla Lietuvoje (savo veiklą pradėjo 1989 m.); dalykinis teisės mokslo bei praktikos žurnalas. Leidiniai – mokslo ir praktikos darbai, skirti esamiems ir būsimiems teisininkams. Auditorija – teisėjai, advokatai, valstybės tarnautojai ir pareigūnai, įmonių teisininkai, teisės studentai. Pagrindiniai leidiniai yra vadovėliai, monografijos, mokomosios priemonės, LR kodeksų komentarai ir teisės periodika (teisės mokslo ir praktikos žurnalas „Justitia“, žurnalas „Arbitražas. Teorija ir praktika). Jais, pasak leidyklos, siekiama „atverti kelius į teisės mokslo ir praktikos pasaulio pažinimą“, kurti Lietuvos teisės doktriną[1].

Išleisti tokie Kodeksų komentarai kaip:

Leidyklos direktorius Remigijus Jokubauskas (Lietuvos leidėjų asociacijos prezidentas nuo 2012 m.)[2].

Buveinės adresas: Tilto g. 17/Radvilų g. 4, LT-01101, Vilnius.

Autoriai Keisti

Leidinių autoriai ir bendraautoriai – žymūs Lietuvos teisės mokslininkai ir praktikai:

Žurnalas „Justitia“ Keisti

1989 m. Lietuvos teisininkų draugija (LTD) įsteigė ir pradėjo leisti laikraštį „Justitia“.

1996 m. vietoj laikraščio pradėtas leisti to paties pavadinimo žurnalas. Jame publikuojami straipsniai aktualiomis civilinės teisės, civilinio proceso, konstitucinės teisės, Europos Sąjungos teisės ir kitomis temomis; pateikiama Lietuvos teismų, Europos Teisingumo Teismo ir Europos žmogaus Teisių Teismo praktika. Leidžia leidykla „Justitia“.

Nuo 2003 m. teisės mokslo ir praktikos žurnalas „Justitia“ leistas kartu su priedu „Teisės žinios“, kuriame buvo apžvelgiamos teisinio gyvenimo aktualijos ir įvykiai. Leidžiamas 4 kartus per metus. Leidinį rėmė Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.

Redaktorių kolegijos nariai – Valentinas Mikelėnas (pirmininkas), Vytautas Nekrošius, Vytautas Mizaras, Tomas Davulis, Gintaras Goda, Danutė Jočienė, Egidijus Vidmantas Kurapka, Stasys Šedbaras, E. Šileikis, Gintaras Švedas, V. Valančius; iki 2007 m. spalio 23 d. – advokatas Algimantas Dziegoraitis (1939–2007)[3].

Laikraščio „Justitia“ leidėjas ir vyriausiasis redaktorius buvo teisininkas Arvydas Jokubauskas (1991 m. lapkričio–1992 m. gegužės mėn. jį pavadavo Arūnas Valinskas[4]), žurnalo „Justitia“ leidėjas – Remigijus Jokubauskas, atsakingaisiais redaktoriais dirbo teisininkai Darius Sauliūnas[5], Eglė Samuchovaitė. Žurnalo priedas „Teisės žinios“ leistas nuo 2003 iki 2007 m. (vyr. redaktorius Remigijus Jokubauskas, redaktoriai Jonas Sakalauskas, Vilma Gečaitė).

Šaltiniai Keisti

  1. Leidyklos „Justitia“ tinklavietė Archyvuota kopija 2014-03-19 iš Wayback Machine projekto.
  2. UAB „Justitia“ duomenys
  3. „Justitia“, 2007 m. Nr. 1 (63)
  4. Arūnas Valinskas: aš esu Valinskas, pirmiausia – Valinskienės vyras (Laisvė Radzevičienė, žurnalas „Žmonės“, 2009 m. lapkričio 27 d. 11:39)
  5. Baigiamoji TeDi 2002 dalis (ELSA Vilnius, teisės portalo „Infolex“ informacija, 2002.04.26)