Gintautas Sakalauskas

Gintautas Sakalauskas (g. 1974 m. birželio 29 d. Vilniuje) – teisininkas, kriminologas, Teisės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, Vilniaus universiteto (VU) docentas, buvęs žurnalo „Teisės problemos“ vyriausiasis redaktorius.

Biografija redaguoti

1996-1997 m. stažavosi Drezdeno aukštojoje socialinio darbo mokykloje (Saksonija, Vokietija). 1998 m. baigė VU Teisės fakultetą. Specializacija – Baudžiamoji teisė. 2000 m. balandžio-rugpjūčio mėn. stažavosi Greifsvaldo universitete, vėliau Nyderlanduose, Austrijoje, Kanadoje. 2003 m. Greifsvaldo universiteto Teisės ir valstybės mokslų fakultete baigė podiplominių (LL.M.) studijų programą „Kriminologija ir baudžiamoji teisėsauga“ (vok. Kriminologie und Strafrechtspflege)[1], teisės magistras.

Gavęs Romano Hercogo (Humboldto paramos fondo) stipendiją[2], Greifsvaldo universitete baigė teisės doktorantūros studijas, dalyvavo bausmių vykdymo teisės srities projektuose („Mare Balticum“ bei „Frauenvollzug“)[3]. 2005 m. gegužės 27 d. Greifsvaldo universiteto Teisės fakultete apgynė disertaciją vokiečių kalba tema „Laisvės atėmimo bausmės vykdymas Lietuvoje. Baudžiamieji politiniai aspektai, teisinės nuostatos, reformos, praktika ir perspektyvos“[4] (vok. Strafvollzug in Litauen: kriminalpolitische Hintergründe, rechtliche Regelungen, Reformen, Praxis und Perspektiven)[5], teisės mokslų daktaras (Dr. jur.)[6]. Vadovas prof. Frieder Dünkel (g. 1950 m.).

Nuo 1997 m. Lietuvos teisės instituto specialistas, nuo 2001 m. iki 2002 m. Kriminologinių tyrimų skyriaus vedėjas – Vaikų ir jaunimo teisės sektoriaus vadovas[7], Nuo 2007 m. iki 2011 m. ketvirtinio mokslo žurnalo „Teisės problemos“ vyriausiasis redaktorius. Nuo 1999 m. spalio 1 d. VPU socialinės pedagogikos magistrantams dėstė kursą „Vaiko teisių apsauga“[8]. VU Teisės fakulteto lektorius, VU TF Baudžiamosios teisės Studentų mokslinės draugijos skyriaus prie Baudžiamosios justicijos katedros (anksčiau – prie Baudžiamosios teisės katedros) kuratorius.

Įvairių darbo grupių įvairioms kriminologinėms programoms, strategijoms, įstatymų projektams parengti, narys. Nuo 1999 m. Tarpžinybinės komisijos prie vietimo ir mokslo ministerijos Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos nacionalinei programai ir vaikų poilsiui organizuoti narys. Nuo 2001 m. Valstybinės jaunimo reikalų tarybos prie LRV narys.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys: Kriminologija, Vaiko teisės, Baudžiamoji teisė, Nepilnamečių justicija, Socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių (vaikų, žmonių su negalia, kalinių, nusikaltimų aukų) teisės[9].

Moka vokiečių, anglų bei rusų kalbas.

Vedęs.

Bibliografija redaguoti

 • Smurtą patyrusių vaikų reabilitacijos teisiniai aspektai. Antanas Dapšys, Gintautas Sakalauskas. 2005, 145 psl.
 • Vaiko teisių apsauga Lietuvoje. Vilnius: Vaiko teisių informacijos centras, 2000. – P. 159 [ISBN 9986-656-22-2].
 • Strafvollzug in Litauen. Kriminalpolitische Hintergründe, rechtliche Regelungen, Reformen, Praxis und Perspektiven. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2006, 403 pp.
 • G. Sakalauskas, L. Ūselė. Smurto prieš vaikus draudimo socialiniai ir teisiniai aspektai // Teisės problemos. 2007, Nr. 2, p. 7-54.
 • Socialinės ir ekonominės naujų laisvės atėmimo bausmės atlikimo formų taikymo prielaidos Lietuvoje // Teisės problemos. 2006, nr. 4, p. 5-49.
 • Sakalauskas G., Dobrynina M., Justickaja S. [et al]. Registruotas ir latentinis nusikalstamumas Lietuvoje: tendencijos, lyginamieji aspektai ir aplinkos veiksniai. Teisės instituto mokslo tyrimai. 7 tomas. Vilnius: Eugrimas, 2011, – 328 p. [ISBN 978-609-437-072-4].
 • Sakalauskas G. Verfassungsrechtliche Aspekte des Strafvollzuges. In:.Šileikis E. (Hrsg.). Verfassungsentwicklung in Litauen und Polen im Kontext der Europäisierung // Development of Public Law, 2010 (1), p.136-144. [ISSN 978-0-313-35142-6].
 • Čepas A., Sakalauskas G. Lithuania. In: Newman R. G. (gen. ed.), Aebi M. F., Jaquier V. (vol. ed.). Crime and punishment around the world. Europe. Volume 4. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2010, p. 197–207. [ISBN 978-0-313-35142-6].
 • Įkalinimo tikslų labirintuose. Knygoje: Bausmių vykdymo sistemos teisinis reguliavimas ir perspektyvos Lietuvos Respublikoje. Vilnius, 2010, p.133–153. [ISBN 978-9955-862-34-5].
 • Strafrecht. Strafvollzugsrecht. In: Galginaitis J., Himmelreich A., Vrubliauskaitė R. (Hrsg.) Einführung in das litauische Recht. – Berlin: Berliner Wissenschaftsverlag, 2010. P. 270–275, 281–286. [ISBN 978-3-8305-1776-4].
 • Litauen. In: Dünkel F., Lappi-Sepälä T., Morgenstern Ch., van Zyl Smit D. Kriminalität, Kriminalpolitik, strafrechtliche Sanktionspraxis und Gefangenenraten im europäischen Vergleich. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie. Band 37/2. – Mönchengladbach; Forum Verlag Godesberg, 2010. P. 561–520 [ISBN 978-3-936999-77-8].
 • Lithuania. In: Dünkel F., Grzywa J., Horsfield Ph., Pruin I. Juvenile Justice Systems in Europe. Current situation, reform developments and good practices. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie. Band 36/2. – Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010. P. 871–909. [ISBN 978-

3-936999-54-9].

Šaltiniai redaguoti