Lietuvos Respublikos darbo kodekso komentaras

Lietuvos Respublikos darbo kodekso komentaras – Lietuvos Respublikos darbo kodekso – pagrindinio Lietuvos darbo teisės šaltinio – komentaras. Parengtas turint tikslą, kad įgyvendinant darbo teisės normas būtų išvengta neaiškumų, dviprasmybių, Kodekso nuostatų neteisingo aiškinimo. Darbo kodekso komentaras yra Lietuvos teisės doktrinos dalis ir vienas iš Lietuvos darbo teisės šaltinių.

Išleido leidykla „Justitia“.

  • I tomas: I dalis. Bendrosios nuostatos, II dalis. Kolektyviniai darbo santykiai, 2003 m.[1]
  • II tomas: III dalis. Individualūs darbo santykiai, 2004 m.[2]

Autoriai

redaguoti

Mokslinį praktinį Darbo kodekso komentarą parengė autorių kolektyvas, kurio daugumą sudaro Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Darbo teisės katedros nariai – mokslininkai ir praktikai, rengę Kodekso projektą:

Šaltiniai

redaguoti