Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso komentaras

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso komentaras – Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso – pagrindinio Lietuvos civilinio proceso teisės šaltinio – komentaras. Parengtas turint tikslą, kad įgyvendinant darbo teisės normas būtų išvengta neaiškumų, dviprasmybių, Kodekso nuostatų neteisingo aiškinimo. Civilinio proceso kodekso komentaras yra Lietuvos teisės doktrinos dalis ir vienas iš Lietuvos civilinio proceso teisės šaltinių.

Išleido leidykla „Justitia“.

TomaiKeisti

  • I tomas: I dalis. Bendrosios nuostatos, 2004 m.[1]
  • I tomas: II dalis. Procesas pirmosios instancijos teisme; III dalis. Teismų sprendimų ir nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formos bei nagrinėjimo ypatumai, 2005 m.[2]

AutoriaiKeisti

Komentarą parengė autorių kolektyvas. Jo dalį sudaro Vilniaus universiteto Teisės fakulteto nariai – mokslininkai ir praktikai (LAT ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėjai), rengę Kodekso projektą:

ŠaltiniaiKeisti