Tomas Berkmanas (g. 1976 m. Kaune) – teisės filosofas, teisėtyrininkas, VDU profesorius.

Išsilavinimas, veikla redaguoti

1994 m. Tomas Berkmanas baigė Klaipėdos K. Donelaičio vidurinę mokyklą, įstojo į VDU Humanitarinių mokslų fakultetą, pradėjo studijuoti ir baigė filosofijos bakalauro (1998 m.), nuo 1998 iki 2001 m. – VDU TI teisės magistro studijas, nuo 2001 iki 2005 m. – VDU HMF filosofijos doktorantūrą, apgynė humanitarinių mokslų srities (filosofijos krypties) daktaro disertaciją „Teismo sprendimo legalumas ir kalbos ribos (postmodernistinis požiūris)“ (2005 m. gruodžio 13 d.), humanitarinių mokslų srities filosofijos krypties daktaras. Nuo 2006 m. docentas.

Nuo 2006 m. VDU Teisės instituto (dabar – VDU Teisės fakultetas) lektorius. Taip pat VDU Politologijos, Regionistikos katedrų dėstytojas, VDU ir Florida Coastal School of Law (JAV) bendrai leidžiamo tarptautinio mokslinio žurnalo International Journal of Baltic Law vyriausiasis redaktorius (nuo 2007 m.), VDU Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros vedėjas (2008-2011 m.). Nuo 2011 m. VDU Teisės fakulteto prodekanas.

VDU dėsto kursus kaip Teisės teorija, Teisės diskursas, Viešoji teisė, Aktualioji politinė ir socialinė filosofija. Mokslinių interesų kryptys – Teisės filosofija, Šiuolaikinė politinė filosofija.

Darbai redaguoti

  • Berkmanas T. Ar lingvistinis neapibrėžtumas užkerta kelią teisės viešpatavimo (rule of law) įsigalėjimui? // International Journal of Baltic Law (Jacksonville, USA). No. 1, Vol. 1 (2002). P. 26-56.
  • Berkmanas T. Teismo aktyvumo kuriant ir aiškinant teisę plėtros tendencija, motyvai ir problemos // Teisės problemos. Nr. 2 (44) (2004). P. 30-47.

Pranešimai redaguoti

  • „Giorgio Agambeno išimtinės padėties teorija: apie grynąją teisę ir jos grynąjį užribį“. Mokslinė konferencija: „Ribų problema šiuolaikinėje filosofijoje“. Rengėjas – Kultūros, filosofijos ir meno fakultetas. Vilnius, 2005.
  • „Teisės samprata G. Agambeno išimtinės padėties teorijoje: tarp aporiškumo ir grynumo“. Mokslinė konferencija „Teisinis diskursas: filosofiniai, loginiai ir lingvistiniai aspektai“. MRU. Vilnius, 2005.

Šaltiniai redaguoti