Gintaras Švedas
Gimė 1964 m. vasario 8 d. (60 metų)
Vilniuje
Veikla teisininkas, teisės pedagogas, VU Teisės f. profesorius, Baudžiamosios teisės katedros vedėjas, teisėtyrininkas penalistas, buvęs politikas, Lietuvos teisingumo viceministras
Alma mater 1987 m. Vilniaus valstybinis universitetas

Gintaras Švedas (g. 1964 m. vasario 8 d. Vilniuje) – teisininkas, teisės pedagogas, VU Teisės fakulteto profesorius, Baudžiamosios justicijos katedros vedėjas, teisėtyrininkas penalistas, buvęs politikas, Lietuvos teisingumo viceministras. Vienas pagrindinių Lietuvos baudžiamosios justicijos sistemos, baudžiamųjų įstatymų kūrėjų, naujųjų LR baudžiamojo kodekso ir Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso rengėjas.

Išsilavinimas, pedagoginė veikla redaguoti

Gintaras Švedas mokėsi ir baigė Vilniaus 15-ąją vidurinę mokyklą, 1987 m. – teisės studijas VU Teisės fakultete, įgijo teisininko kvalifikaciją. studijavo ir baigė doktorantūrą, apgynė socialinių mokslų (teisės krypties) daktaro disertaciją „Laisvės atėmimo ir jo vykdymo teorinės problemos" 1993 m. Nuo 1989 m. iki 1993 m. – VU Teisės fakulteto asistentas, nuo 1993 m. – vyresnysis asistentas, vėliau – docentas, katedros vedėjas.

Stažavosi užsienyje, baigė 3 savaičių kursus Sautamptono universiteto Teisės mokykloje (Sautamptonas, Anglija) 1993 m.[1].

Mokslinė veikla redaguoti

Paskelbė virš 30 mokslinių straipsnių iš įvairių teisės sričių (baudžiamoji teisė, kriminologija, žmogaus teisės ir laisvės, bausmių vykdymas). Baudžiamosios teisės vadovėlių bendraautorius, keleto monografijų autorius, bendraautoris. Švedo mokslinių interesų kryptys – Baudžiamoji teisė, Bausmių vykdymas, Žmogaus teisės. Dėstomi dalykai – Baudžiamoji teisė, Bausmių vykdymas[2].

LR baudžiamojo kodekso komentaro Bendrosios dalies (1-98 straipsniai) mokslinis redaktorius (sudarytojas – Jonas Prapiestis), 2004 m. Taip pat leidinių „Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai bylose prieš Lietuvos Respubliką“ antros knygos (2001 01–2002 01), trečios knygos (2002 01–2003 01) sudarytojas (kartu su V. Milašiūte).

Praktinė veikla, politika redaguoti

19901993 m. Aukščiausiosios Tarybos, o vėliau – Seimo Teisinės sistemos komisijos bei Valstybės ir teisės komiteto patarėjas. Nuo 1993 m. LR teisingumo ministerijos sekretorius, nuo 1995 m. iki 2003 m. LRV atstovas EŽTT (Strasbūras, Prancūzija).

Nuo 2003 m. LR teisingumo viceministras (iki 2006 m. gegužės 15 d.), iš pareigų atsistatydinęs savo noru, tačiau tikrosios priežastys nebuvo paviešintos. Pasak dienraščio „Kauno diena“, tuometinis teisingumo ministras įkalbinėjęs pasilikti ir tęsti veiklą, viceministrą. Gintautas Bužinskas po asmeninio pokalbio su G. Švedu teigė, kad jo pasitraukimo priežastys „nebuvo suformuluotos visiškai tiksliai“. Nepavykus perkalbėti ir pasilikti ministerijoje, Teisingumo ministerijos išplatintame pranešime buvo konstatuota, kad “viceministro kompetencija didžiulė, todėl nebus lengva rasti tinkamą pamainą ilgus metus ministerijoje dirbusiam G. Švedui“[3].

Kai iš Prezidento Valdo Adamkaus patarėjo teisės klausimais posto pasitraukė į konfliktą su Aukščiausiojo Teismo pirmininku įsivėlęs Haroldas Šinkūnas, Gintaras Švedas buvo kviečiamas užimti jo vietą, tačiau pasiūlymo nepriėmė[4].

Veikla darbo grupėse redaguoti

Gintaras Švedas dirbo Pilietybės komisijoje prie Prezidento, buvo asmeninis Ministro Pirmininko atstovas Baltijos jūros valstybių regiono specialiojoje darbo grupėje organizuoto nusikalstamumo kontrolės klausimais. Darbo grupės pasiruošimui ratifikuoti Europos Tarybos Žmogaus laisvių ir teisių apsaugos konvenciją narys nuo 1994 m. vasario 11 d., darbo grupės pasiruošimui ratifikuoti Jungtinių Tautų konvenciją dėl vaiko teisių narys nuo 1995 gegužės 25 d., darbo grupės LR policijos įstatymo pakeitimams ir Vidaus reikalų ministerijos sistemos reformos metmenims bei jų įgyvendinimo tvarkai parengti sudarymo narys nuo 1996 m. gegužės 2 d., darbo grupės Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos veiklai išanalizuoti ir išvadoms parengti narys nuo 2002 m. liepos 1 d., darbo grupės Užsienio slaptųjų tarnybų priedangos įmonių, įstaigų, organizacijų veiklos nutraukimo įstatymo projektui tobulinti narys, darbo grupės Vyriausybės įstatymo pakeitimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų projektams parengti narys nuo 2004 m. vasario 2 d., tarpžinybinės Lietuvos pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungoje darbo grupės narys nuo 2005 m. spalio 3 d., darbo grupės pateikti pasiūlymams dėl teisės aktų, reglamentuojančių pretendentų į teisėjus atranką, teisėjų skyrimą ir jų karjerą bei kitus su teismais susijusius klausimus, tobulinimo, narys nuo 2005 m. liepos 20 d., darbo grupės Baudžiamojo proceso kodekso problemoms nagrinėti narys nuo 2007 m. vasario 7 d.

Bibliografija redaguoti

  • Gintaras Švedas. Laisvės atėmimo bausmė: baudžiamosios politikos, baudžiamieji teisiniai ir vykdymo aspektai. Teisinės informacijos centras: 2003, 168 p. (kompleksinė griežčiausios nusikalstamumo kontrolės priemonės – laisvės atėmimo bausmės – analizė);
  • Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas ir jį įgyvendinantys teisės aktai. Antroji laida. TIC: 2007, 1008 psl;
  • Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso komentaras. Bendroji dalis (1-98 straipsniai). TIC: 2004, 568. Sudarytojas: Jonas Prapiestis, Mokslinis redaktorius: Gintaras Švedas. ISBN – 9955-557-52-4;
  • Gintaras Švedas. Tarptautinė teisinė pagalba baudžiamosiose bylose. Nuteistųjų laisvės atėmimu perdavimas tolesniam bausmės atlikimui. Teisinės informacijos centras: 2007, 200 psl. ISBN 978-9955-30-013-7.

Šaltiniai redaguoti

Nuorodos redaguoti