Europos studentų teisininkų asociacija

(Nukreipta iš puslapio ELSA)
 Broom icon.svg  Šį puslapį ar jo dalį reikia sutvarkyti pagal Vikipedijos standartus – Neenciklopedinis stilius
Jei galite, sutvarkykite.

Europos studentų teisininkų asociacija (angl. The European Law Students' Association, ELSA) – nepriklausoma, nepolitinė, ne pelno siekianti Europos teisės studentų ir jaunųjų teisininkų organizacija. ELSA International buvo įkurta 1981 metais Vienoje. Steigėjais tapo Austrijos, Vengrijos, Lenkijos ir Vakarų Vokietijos studentai.

Organizacija veikia 200 universitetų, 35 Europos valstybėse ir vienija apie 25 000 narių. Asociacija aktyviai bendradarbiauja su Europos Sąjungos struktūromis, atskirų valstybių vyriausybėmis, palaiko ryšius su praktikuojančių teisininkų, teisėjų ir advokatų organizacijomis.

Įkurta 1981 m.

Veikla tarptautinėje srityjeKeisti

ELSA turi patarėjo statusą prie tokių tarptautinių organizacijų kaip Europos Taryba (2000), Jungtinės Tautos (nuo 1997 m.), UNESCO (C kategorija, 1994 m.), Europos Taryba (2000 m.). ELSA taip patbendradarbiauja su UNHCR.

ELSA tinklasKeisti

ELSA yra unikalus ir sparčiai didėjantis tinklas jungiantis, daugiau kaip 30 000 studentų (2008 m.) visoje Europoje. Šiuo metu ELSA nariais yra: Airija, Albanija, Austrija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Čekijos Respublika, Danija, Didžioji Britanija, Estija, Graikija, Gruzija, Islandija, Ispanija, Italija, Kroatija, Kazachija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Makedonijos Respublika, Malta, Moldavijos Respublika, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Rusijos Federacija, Serbija ir Juodkalnija, Slovakijos Respublika, Slovėnija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Ukraina, Vengrija ir Vokietija.

ELSA taip pat bendradarbiauja su kitomis pasaulio studentų teisininkų organizacijomis, tokiomis kaip ILSA (Šiaurės Amerika), ALSA (Japonija), ALSA (Australija), ALSA (Pietų Afrika) ir kt.

VeiklaKeisti

Seminarai ir konferencijos ilgą laiką nuo ELSA įkūrimo buvo pagrindinė veiklos sritis. Pirmuosius dvejus metus ši sritis buvo vadinama Moksliniais seminarais, bet, norint išplėsti srities apimtį, pavadinimas buvo pakeistas į dabartinį.

Seminarai yra gana trumpi renginiai. Pranešėjai skaito paskaitas temomis, kurios dažnai yra aktualios šiandien ir įdomios būtent šiuo metu. Seminarui surengti užtenka poros savaičių, todėl tai labai patogus būdas bei forma gvildenti ypatingai aktualius klausimus. Konferencijos yra didesnio masto renginys, kurio metu temos dažnai aptariamos ir mažesnėse darbo grupėse. Seminarai ir konferencijos rengiami siekiant gilintis į aktualias teisines problemas, išklausyti kompetentingų teisės teoretikų bei praktikų nuomonės vienu ar kitu klausimu, pagaliau – norint paskatinti domėjimąsi, diskusijas bei nuomonių kaitą pačių studentų tarpe. Gausių seminarų ir konferencijų metu jau nagrinėti informacinių technologijų teisiniai aspektai, aktualūs šeimos teisės klausimai, gilintasi į informacinės visuomenės iššūkius, nevyriausybinio sektoriaus padėti, svarbiausias žmogaus teises bei laisves ir kt.

Studentų stažuotojų mainų programa – viena iš labiausiai tarptautinę dimensiją atspindinčių ELSA programų, kurios pagrindinis tikslas – kokybiškos stažuotės užsienyje. Kiekvienais metais įvykdoma keli šimtai stažuočių.

Studentų stažuotojų mainų programą, įgyvendinamą 36–iose (ELSA narėse) Europos valstybėse. Šios programos esmė – teisinės stažuotės Europoje. Ši programa veikia jau 20 metų, o Lietuvoje - 7 m. ELSA veikla prasideda ten, kur baigiasi tradicinio mokymo samprata. Ugdomas darbas komandoje, atsakomybės prisiėmimas ir daugelis kitų savybių.

STEP programa siekiama skirtingų tautų ir kultūrų bendradarbiavimo bei tarpusavio supratimo, ugdyti praktikuojančių studentų atsakomybės jausmą bei jų bendruomenių ekonominį ir socialinį vystymąsi. Ši programa ne tik plėtoja studentų bendradarbiavimą visoje Europoje, bet ir prisideda prie jaunųjų teisininkų išsilavinimo tobulinimo, suteikiant galimybę pažinti kitos šalies kultūrą ir įgyti materialiosios bei procesinės teisės patirties. Kiekvienam stažuotę atliekančiam studentui ELSA lokalinis padalinys suranda gyvenamąją vietą, sutvarko jo atvykimo, išvykimo bei įsidarbinimo dokumentus. Studentų atranką atlieka siunčiantysis ELSA lokalinis padalinys, vėliau internetinė duomenų bazė ELSA ONLINE užtikrina tinkamiausių kandidatų konkrečiai stažuotei efektyvų suradimą. STEP stažuotės laikas gali trukti nuo 2 iki 78 savaičių.

NuorodosKeisti

Oficialus ELSA tinklalapis (angl.)