Egidijus Šileikis

Egidijus Šileikis (1967 m. gegužės 8 d. Zarasų raj.) – teisėtyrininkas konstitucionalistas, VU teisės profesorius, LR KT teisėjas.

Išsilavinimas

redaguoti

1990 m. Egidijus Šileikis baigė teisės studijas Vilniaus universiteto Teisės fakultete, įgijo teisininko kvalifikaciją. Taip pat podiplomines teisės magistro (LL.M.) studijas Gėtės Frankfurto universiteto Teisės fakultete (1991 m.), jame apgynė teisės mokslų disertaciją vokiečių kalba tema „Laisvoji demokratinė santvarka: terminas VFR Pagrindiniame Įstatyme ir demokratinės teisinės valstybės principai Lietuvos Respublikos Konstitucijoje“ (1994 m.).

Vėliau Egidijus Šileikis stažavosi Frankfurto prie Maino (1997–1998 m.), Berlyno Humboldtų universitete (3 mėnesius 2004 m.). 2005 metais apgynė teisės habilitaciją tema „Lietuvos valstybingumo konstitucinės konstrukcijos pagrindų teoriniai ir praktiniai klausimai“.

Alexander von Humboldt Stiftung fondo stipendiatas.

Profesinė veikla

redaguoti

Egidijus Šileikis buvo Seimo kanceliarijos (tuometinio Juridinio skyriaus) patarėjas, teisininkas (1995–1997, 1998–2000 m.), Vyriausybės kanceliarijos patarėjas teisės klausimais (2002–2005 m.), LR KT teisėjas (2008–2017 m.).

Pedagoginė veikla

redaguoti

Egidijus Šileikis buvo asistentas, vyr. asistentas, docentas; profesorius (nuo 2005 m.). VU Teisės fakultete dėsto kursus Konstitucinė teisė, savivaldybių teisė. Mokslinių interesų kryptys – konstitucinė justicija, parlamento teisė, politinių partijų statusas.

  • Dr. Egidijus Sileikis. Verfassungsrechtliche und einfachgesetzliche Ausgestaltung des Minderheitenschutzes in Litauen. Minderheitenschutz in Mittel – und Osteuropa, S. 101. Gerrit Manssen/Bogustaw Banaszak (Hrsg.).
  • Egidijus Šileikis: Das Anklageverfahren gegen den Staatspräsidenten Litauens Rolandas Paksas. In: WGO. Monatshefte für Osteuropäisches Recht. Bd. 46 (2004), 4, S. [266] – 278.
  • Egidijus Šileikis. Das kommunale Selbstverwaltungsrecht: aktuelle Fragen der Auslegung und der Verwirklichung. Teisė. Mokslo darbai. 2002, 42.
  • Egidijus Sileikis: Die Religionsfreiheit aus der Sicht des Gesetzgebers und des Verfassungsgerichts der Republik Litauen. Religionsfreiheit in Mittel – und Osteuropa zwischen Tradition und Europäisierung. Reihe: Regensburger Beiträge zum Staats – und Verwaltungsrecht Band 4. Erscheinungsjahr: 2006. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2006. 218 S. ISBN 3-631-55276-9 br.
  • Associate Prof. Dr. Egidijus Šileikis. Zehn Jahren der Verfassungsgerichtsbarkeit in Litauen[neveikianti nuoroda].
  • Egidijus Šileikis. Konstitucinės atsakomybės buvimo („pripažinimo“) ir sampratos klausimas. Justitia 2006 m. Nr. 2.
  • Egidijus Šileikis. Aukščiausiasis Teismas prieš Konstitucinį Teismą? Galvosūkis dėl juridinio fakto

Justitia 2006 m. Nr. 1.

Nuorodos

redaguoti

VU TF Konstitucinės ir administracinės teisės katedros informacija