Gintaras Goda

Gintaras Goda (g. 1965 m. birželio 13 d. Švenčionių rajonas) – teisininkas, teisėtyrininkas penalprocesualistas komparatyvistas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentas, Konstitucinio Teismo teisėjas.

BiografijaKeisti

1990 m. su pagyrimu baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, nuo 1990 m. iki 1991 m. (kartu su Egidiju Šileikiu) studijavo J. V. Gėtės Frankfurto prie Maino universiteto Teisės fakultete, kur baigė podiplomines teisės studijas, teisės magistras (LL.M.). Nuo 1992 m. iki 1995 m. mokėsi VU Teisės fakulteto doktorantūroje, 1995 m. lapkričio 10 d. apgynė disertaciją tema „Kardomasis kalinimas ir žmogaus teisių apsauga (lyginamoji teisinė analizė)“, socialinių mokslų (teisės krypties) daktaras[1]. Stažavosi Heidelberge (1995 m.), Berlyne (1993 m.).

Nuo 1995 m. iki 2002 m. Teisės instituto mokslinis bendradarbis, Lietuvos apeliacinio teismo konsultantas, LR teisingumo ministerijos tarnautojas (patarėjas baudžiamosios teisės ir proceso klausimais) LR Seimo kanceliarijos Teisės departamento tarnautojas, nuo 1996 m. iki 2002 m. Vyriausiosios rinkimų komisijos narys, 2002 m. iki 2005 m. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas, nuo 2005 m. liepos mėn. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas[2].

Nuo 1990 m. VU Teisės fakulteto Kriminalistikos ir baudžiamojo proceso katedros asistentas, nuo 1995 m. vyr. asistentas, dėstytojas, nuo 1998 m. docentas, nuo 2000 m. iki 2008 metų rugsėjo mėnesio katedros vedėjas[3]. Mokslinių interesų sritys – baudžiamasis procesas, dėstomi dalykai – Baudžiamojo proceso teisė, Užsienio šalių baudžiamojo proceso pagrindai[4].

Buvo naujojo LR baudžiamojo proceso kodekso rengimo darbo grupės narys; įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių turto arešto tvarką, nuostatoms išnagrinėti ir reikiamų teisės aktų (jų pakeitimų) projektams parengti darbo grupės narys nuo 1998 m. lapkričio 16 d.[5] Dalyvavo rengiant kitų LR įstatymų projektus. Paskelbė mokslinių straipsnių, parengė mokymo priemonę; baudžiamojo proceso vadovėlių, LR BPK komentaro bendraautoris, BPK komentaro II dalies mokslinis redaktorius.

BibliografijaKeisti

  • Goda G. Užsienio šalių baudžiamojo proceso pagrindai.- Mokymo priemonė. Vilnius, 1997.
  • Goda, G., Kazlauskas, M., Kuconis, P. ir kt, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso komentaras I knyga: I–IV dalys. Vilnius. 2003.
  • Baudžiamojo proceso teisė / Gintaras Goda, Marcelis Kazlauskas, Pranas Kuconis. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2005.
  • Autorių kolektyvas (mokslinis redaktorius: Gintaras Goda). Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso komentaras. (II dalis).
  • Goda, G. Baudžiamojo proceso raidos tendencijos Europoje. // Teisės problemos: mokslinis-praktinis žurnalas, 1999, nr. 3, p. 5-18.
  • Goda, G. Nekaltumo prezumpcija: įtvirtinimas Lietuvos teisėje ir kai kurie turinio aspektai. // Teisė: mokslo darbai, 2002, t. 44, p. 42-53.
  • Goda, G., Kazlauskas, M. Naujo Baudžiamojo proceso kodekso projektas: kūrimo prielaidos, struktūra, naujovės. // Teisės problemos: mokslinis-praktinis žurnalas, 1999, nr. 3, p. 5-18.

ŠaltiniaiKeisti