Vladas Pavilonis (1932 m. sausio 16 d. Pakšteliuose2003 m. vasario 13 d. Vilniuje) – Lietuvos teisėtyrininkas penalistas, Vilniaus universiteto profesorius, LR Konstitucinio Teismo teisėjas, teismo pirmininkas (1999–2002 m.).

Vladas Pavilonis gimė valstiečių šeimoje. Motina – Jadvyga († 1953 m.; tėvas mirė 1965 m.).

Išsilavinimas, dalykinė veikla redaguoti

Mokėsi Užkapių pradinėje mokykloje, ją baigęs – Šėtos progimnazijoje. Mokydamasis Šėtoje, kartu su vyresniąja seserimi Jadvyga (Aldona) gyveno tėvų išnuomotame kambaryje. 1947–1948 m. šeimai patekus į buožinamųjų asmenų sąrašą, vengdama ištrėmimo, šeima persikėlė gyventi į Kaišiadorių rajoną; Vladas su močiute – į Jonavą, kur 1950 m. baigė Jonavos vidurinę mokyklą.

Nuo 1950 metų studijavo VU Teisės fakultete, tačiau po 2 semestrų (1951 m. spalį) buvo pašalintas dėl „socialinės kilmės“. 1951 m. dirbo Jonavos rajono Vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyriaus žemės tvarkytoju. Nuo 1952 m. iki 1955 m. įstojęs į II kursą, studijas tęsė Minsko Juridiniame institute, (prijungtame ir pervadintame nuo 1954 m.) Baltarusijos valstybinio universiteto Teisės fakultete, diplomuotas teisininkas (studijas baigė su pagyrimu)[1].

Nuo 1955 m. rugpjūčio mėn. dirbo Molodečno srities advokatų kolegijoje, lygiagrečiai paskirtas dirbo konsultacinį darbą, buvo Minsko srities Rudoškovičių juridinės konsultacijos vedėjas – advokatas (1955–1957 m.), Vilniaus universiteto juriskonsultas (nuo 1957 m.), nuo 1962 m. – VU Mokymo skyriaus gamybinės praktikos vadovas. VU TF Teisės teorijos ir istorijos katedros aspirantas (1962–1965 m.).

Mokslinė veikla redaguoti

Vladas Pavilonis apgynė teisės mokslų kandidato disertaciją „Valdančiosios politinės partijos ir jų vaidmuo buržuazinės Lietuvos valstybės mechanizme“ (1968 m. gruodžio 25 d.), vadovas – doc. Kęstutis Domaševičius (g. 1921 m.), oponentai – prof. P. Vichalem ir doc. Andrius Bulota (1907–1974); už mokslinio laipsnio suteikimą Paviloniui balsavo Dzidorius Budrys (1903–1971), Andrius Bulota, Petras Vladas Danisevičius, K. Domaševičius, Viktoras Galinaitis (1911–1982), Ipolitas Nekrošius, V. A. Riasencevas, Stasys Vansevičius, Jonas Žėruolis (1907–1986), Alfonsas Žiurlys (1911–1971) ir kiti. Pavilonis – teisės mokslų kandidatas; vėliau laipsnis nostrifikuotas į socialinių mokslų (teisės krypties) daktaro laipsnį.

Teismo ekspertizės mokslinio tyrimo instituto (TEMTI) Nusikalstamumo priežasčių tyrimo, prevencinių priemonių ruošimo ir tarybinių įstatymų tobulinimo skyriaus vyresnysis mokslinis bendradarbis (1965–1975 m.), TEMTI mokslinis sekretorius. Liaudies ūkio specialistų tobulinimosi instituto vyr. dėstytojas (1975–1976 m.). Paskelbė per 120 mokslo darbų – straipsnių, mokymo priemonių, vadovėlių, monografijų. Straipsniai paskelbti Liublino, Vroclavo, Rygos, Tartu, Maskvos ir kitų universitetų leidiniuose. Mokslinių interesų sritys – baudžiamoji teisė, baudžiamosios teisės teorija, nusikaltimų kvalifikavimas, baudžiamojo proceso teisė, baudžiamoji kanonų teisė.

Nuo 1976 m. VU TF Baudžiamosios teisės katedros vyresnysis dėstytojas, docentas (1981 m.), profesorius (nuo 2002 m. rugsėjo 1 d.) katedros vedėjas (1981–2003), Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas (1993–2002), LR KT pirmininkas (išrinktas 1999 m. rugsėjo 23 d. Seimo plenariniame posėdyje).

Šeima redaguoti

Vladas Pavilonis buvo vedęs, žmona Emilija († 1978 m.). Dukra Rasa – teisininkė; dukra Dalia – mokytoja.

Vlado Pavilonio stipendija redaguoti

Profesoriaus veiklai atminti VU Teisės fakulteto Alumni įsteigė stipendiją. Steigėjai – prof. Vytautas Nekrošius ir advokatai Pranas Makauskas, Laimontas Gasiūnas bei Gediminas Bulotas.

Darbai redaguoti

  • Pirmasis mokslinis straipsnis LTSR aukštųjų mokyklų mokslo darbų serijoje „Teisė“, 1965.
  • Baudžiamoji teisė: bendroji dalis (bendraautoris).

Apdovanojimai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Romualdas Drakšas. Profesoriaus Vlado Pavilonio gyvenimas ir mokslinė veikla // „Profesorius Vladas Pavilonis“. VU, VU TF, VU leidykla. 2005. 11-13 psl.