Įstatymo komentaras

Įstatymo komentaras - norminio teisės akto rašytinis komentaras. Papildomas, tačiau neprivalomas teisės šaltinis. Komentarai paaiškina konkrečias nuostatas. Dažnai atsižvelgia į teismų praktiką, mokslinę literatūrą, kitus šaltinius. Autoriai - paprastai teisės mokslininkai, taip pat praktikai - teisėjai, advokatai, notarai, iš dalies ir valstybės tarnautojai. Autoritetingų teisės ekspertų komentarais remiamasi teisės taikymo veikloje. Taip pat teisėkūroje.

Lietuvos įstatymų komentaraiKeisti

Vokietijos įstatymų komentaraiKeisti