Aleksandras Stulginskis

antrasis Lietuvos prezidentas, signataras
Aleksandras Stulginskis
Gimė 1885 m. vasario 26 d.
Kutaliai, Kaltinėnų valsčius, Raseinių apskritis, Rusijos imperija
Mirė 1969 m. rugsėjo 22 d. (84 metai)
Kaunas
Palaidotas (-a) Panemunės kapinėse
Tėvai Dominykas Stulginskis
Marijona Stulginskienė
2-asis Lietuvos Respublikos Prezidentas
Ėjo pareigas 1920 m. birželio 19 d. – 1926 m. birželio 7 d.
Pirmtakas Antanas Smetona
Įpėdinis Kazys Grinius
Trečiojo Seimo Pirmininkas ir de jure laikinasis Lietuvos Respublikos Prezidentas
Ėjo pareigas 1926 m. gruodžio 19 d. – 1926 m. gruodžio 19 d.
Pirmtakas Jonas Staugaitis
Įpėdinis Antanas Smetona
Veikla Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas
Partija Lietuvos krikščionių demokratų partija
Alma mater Halės universitetas
Vikiteka Aleksandras Stulginskis

Aleksandras Stulginskis (1885 m. vasario 26 d. Kutaliuose, Raseinių apskr. – 1969 m. rugsėjo 22 d. Kaune) – antrasis Lietuvos prezidentas, signataras, vienas Lietuvos krikščionių demokratų partijos steigėjų, agronomas, Ūkininkų sąjungos steigėjas ir pirmininkas.

Biografija redaguoti

 
A. Stulginskio paminklo Jokūbave portretinis bareljefas (skulpt. M. Narbutas, 1991 m.)
 
Ketvirtasis ministrų kabinetas. Iš kairės, sėdi: Justinas Zubrickas, Juozas Paknys, Mykolas Sleževičius, Antanas Merkys, Steponas Kairys, Jonas Vileišis. Stovi, iš kairės: Aleksandras Stulginskis, Jokūbas Šernas, Voldemaras Vytautas Čarneckis, Ministrų kabineto reikalų vedėjas Tadas Petkevičius.
 
A. Stulginskio paminklas Jokūbave (archit. E. Giedrimas, skulpt. M. Narbutas, 1991 m.)
 
A. Stulginskio paminklas prie Kaltinėnų gimnazijos (aut. Osvaldas Neniškis, 2019 m.)

Aleksandras buvo jauniausias – 12-tas vaikas bežemių valstiečių Marijonos ir Dominyko Stulginskių šeimoje. Mokėsi Kaltinėnų liaudies mokykloje, metus dirbo Kaltinėnų valsčiaus raštininko padėjėju.

1904 m. baigė Liepojos gimnazijos 5 klases, 1908 m. – Žemaičių kunigų seminariją Kaune. Metus tobulinosi Insbruko universiteto (Austrija) Teologijos filosofijos fakultete. Atsisakė įšventinimo į kunigus. 1913 m. baigė Halės universiteto (Vokietija) Žemės ūkio institutą. Grįžęs į Lietuvą paskirtas Trakų apskrities Alytaus rajoniniu agronomu.

Pirmojo pasaulinio karo pradžioje atsidūrė Vilniuje, Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti vienas vadovų Vilniuje. Dėstė gamtos mokslus lietuvių gimnazijoje, vadovavo Lietuvių pedagoginiams kursams, buvo Vilniaus daržų steigėjas.

1917 m. rugsėjo 1822 d. dalyvavo lietuvių konferencijoje Vilniuje. Išrinktas į Lietuvos Tarybą (vėliau Valstybės Taryba). 1918 m. vasario 16 d. pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės aktą. Valstybės Tarybos Tremtinių ir belaisvių grąžinimo komisijos narys ir vadovas.

1918 m. gruodžio 26 d. – 1919 m. kovo 12 d. II Mykolo Sleževičiaus Ministrų kabinete – ministras be portfelio. 1919 m. kovo 12 d. – 1919 m. balandžio 12 d. III Prano Dovydaičio Ministrų kabinete – ministro pirmininko pavaduotojas, vidaus reikalų, maitinimo ir viešųjų darbų ministras. 1919 m. balandžio 12 d. – spalio 7 d. IV Mykolo Sleževičiaus Ministrų kabinete – žemės ūkio ir valstybės turtų ministras. 1919 m. – vienas Ūkio banko steigėjų. Vienas Lietuvių krikščionių demokratų partijos steigėjų, Centro Komiteto pirmininkas, Lietuvos ūkininkų sąjungos steigėjas, pirmasis jos pirmininkas.

1920 m. gegužės 15 d. – 1922 m. lapkričio 13 d. Steigiamojo Seimo atstovas, išrinktas I (Marijampolės) rinkimų apygardoje. Priklausė Lietuvos ūkininkų sąjungos frakcijai, įėjusiai į Lietuvos krikščionių demokratų partijos bloką. 1920 m. gegužės 15 d. I posėdyje išrinktas Steigiamojo Seimo Pirmininku, nuo 1920 m. birželio 19 d. ėjo Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas. 1922 m. lapkričio 13 d. – 1923 m. kovo 13 d. Pirmojo Seimo, 1923 m. birželio 5 d. – 1926 m. birželio 2 d. Antrojo Seimo, 1926 m. birželio 2 d. – 1927 m. balandžio 12 d. Trečiojo Seimo atstovas. 1922 m. išrinktas Lietuvos Respublikos prezidentu, perrinktas 1923 m. birželio mėn., pareigas ėjo iki 1926 m. birželio mėn.

1927 m. pasitraukė iš politinio gyvenimo, tvarkė savo ūkį Kretingos valsčiuje Jokūbavo dvare, 1926–1941 m. buvo Pauliaus Dogelio gamybinio ūkio vedėjas, kooperatyvų „Lietūkis“, „Linas“ tarybų narys.

1941 m. birželio 13 d. TSRS okupacinės valdžios suimtas ir ištremtas į Krasnojarsko krašto Rešiotų stotį. 1952 m. nuteistas kalėti 25 metus, bet po 2 metų paleistas, dirbo Komijos autonominėje respublikoje sandėlininku ir komendantu Kvitkevoso miškų pramonės ūkyje, agronomu Pezmago tarybiniame ūkyje. 1956 m. grįžo į Lietuvą. 19571959 m. buvo Vytėnų sodininkystės daržininkystės bandymų stoties, įsikūrusios nacionalizuotame Vytėnų dvare (prie Kauno), vyresnysis mokslinis bendradarbis.[1]

Palaidotas Kaune, Panemunės kapinėse.

Įamžinimas redaguoti

  • 1995 m. įsteigta kasmetinė A. Stulginskio vardinė stipendija, skiriama žemės ūkio moksluose pasižymėjusiems magistrams ir bakalaurams.[2]
  • 2012 m. Šilalės rajone, Kutaliuose, įkurtas A. Stulginskio gimtinės parkas.

Literatūra redaguoti

  • Alfonsas Eidintas. Aleksandras Stulginskis: Lietuvos Prezidentas – Gulago kalinys, Vilnius, 1995.
  • Stulginskis Aleksandras, Trumpos Steigiamojo Seimo narių biografijos su atvaizdais, Klaipėda, 1924, p. 56.
  • Blažytė-Baužienė D., Stulginskis Aleksandras, Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920–1922 metų) narių biografinis žodynas, sud. A. Ragauskas, M. Tamošaitis, Vilnius, 2006, p. 366–369.
  • Blažytė-Baužienė D., Stulginskis Aleksandras, Lietuvos Respublikos Seimų I (1922–1923), II (1923–1926), III (1926–1927), IV (1936–1940) narių biografinis žodynas, sud. Aivas Ragauskas, Mindaugas Tamošaitis, Vilnius, 2007, p. 494–496.

Šaltiniai redaguoti

Nuorodos redaguoti


Politinis postas
Prieš tai:
Antanas Smetona
Lietuvos prezidentas
19221926
Po to:
Kazys Grinius


  Šis straipsnis yra tapęs savaitės straipsniu.