Justinas Zubrickas

Justinas Zubrickas
Gimė 1868 m. sausio 8 d.
Rusija Turčinai, Būblelių valsčius, Rusijos imperija
Mirė 1925 m. rugsėjo 13 d. (57 metai)
Lietuva Klaipėda
Palaidotas (-a) Meištų kapinėse
Veikla Lietuvos literatas, teisininkas, politinis bei visuomenės veikėjas
Alma mater Peterburgo universitetas
Vikiteka Justinas Zubrickas

Justinas Zubrickas (Zubrickis, 1868 m. sausio 20 d. [pagal J.K.: sausio 8 d.] Turčinuose, Būblelių valsčius, Rusijos imperija – 1925 m. Klaipėdoje. Palaidotas Meištų kapinėse.) – Lietuvos literatas, teisininkas, politinis bei visuomenės veikėjas.

Biografija redaguoti

Mokėsi Naumiesčio dviklasėje mokykloje, tris klases baigė Marijampolės gimnazijoje, uždarbiaudamas toliau mokėsi Kauno gimnazijoje; pašalintas už jaunesnių gimnazistų nuvedimą caro šventės dieną ne cerkvėn, o katalikų bažnyčion [1]. 1891 m. buvo leista grįžti į Marijampolės gimnaziją, kurią baigęs įstojo į Peterburgo universiteto Matematikos fakultetą, bet 1896 m. Peterburgo universitete baigė Teisės fakultetą.

 
Ketvirtasis ministrų kabinetas. Iš kairės, sėdi: Justinas Zubrickas, Juozas Paknys, Mykolas Sleževičius, Antanas Merkys, Steponas Kairys, Jonas Vileišis. Stovi, iš kairės: Aleksandras Stulginskis, Jokūbas Šernas, Voldemaras Vytautas Čarneckis, Ministrų kabineto reikalų vedėjas Tadas Petkevičius.

Kartu su kitais 1893 m. įsteigė Peterburgo lietuvių studentų savitarpio šalpos draugiją, pirmininkavo jos mokslo rateliui, sekretoriavo Peterburgo lietuvių ir žemaičių labdaros draugijoje, padėjo rengti lietuvių vakarus, skaitė paskaitas kursuose. 1894 m. policija jo kambaryje padarė kratą, visus rastus rankraščius bei lietuviškas knygas atėmė ir sunaikino, o jį patį pasodino į kalėjimą. Po 3 mėn. išleistas ir atiduotas policijos priežiūrai.[2]

1896-1917 m. tarnavo Rusijos valstybiniame banke Peterburge. Valdžią užgrobus bolševikams grįžo į Lietuvą, nuo 1918 m. Prekybos ir pramonės banko direktorius Kaune, 1919 m. vasario 23 d. – 1924 m. vasario 25 d. Lietuvos valstybės kontrolierius.[3] Pasitraukęs iš šios tarnybos kurį laiką dirbo Lietuvos banko Kretingos skyriaus direktoriumi. Mirė tarnybos reikalais nuvykęs į Klaipėdą.

Kūryba redaguoti

Rašyti eilėraščius pradėjo dar spaudos draudimo metais. J. Turčiniškio slapyvardžiu eilėraščius skelbė leidiniuose „Varpas“, „Vilniaus žinios“, „Šaltinis“, „Lietuvos žinios“, „Trimitas“, kalendoriuose, almanache „Gabija“ (1907 m.) paskelbė patriotinės tematikos poezijos kūrinių. Spausdino jų „Apžvalgoj“, JAV leistuose laikraščiuose, bet atskiro rinkinio neišleido.

J. Zubricko eilėraščiai daugiausia proginiai, racionalistinio pobūdžio.[4]

Šaltiniai redaguoti

  1. Lietuvių enciklopedija. T. XXXV. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1966, p. 127–128.
  2. KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; ir MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864–1904 m. Vilnius: Diemedis, 2004, p. 539. ISBN 9986-23-117-5
  3. Lietuvos albumas. Janina Markevičaitė, Liudas Gira, Adomas Kliučinskis – Kaunas / Otto Elsner, Berlin, 1921 m. p. 427.
  4. Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, p. 554. ISBN 9986-513-95-2.