Lietuvos Respublikos Prezidentas

Lietuvos Respublikos valstybės vadovas
 Crystal Clear action decrypted.png  Šis straipsnis dėl savo svarbos ar dažnų atakų yra iš dalies užrakintas.
Jo negali redaguoti neregistruoti ir neseniai registruoti dalyviai; gali redaguoti automatiškai patvirtinti naudotojai.
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Coat of arms of the President of Lithuania (2).svg
Lietuvos Respublikos Prezidento herbas
Flag of the President of Lithuania.svg
Lietuvos Respublikos Prezidento vėliava
Gitanas Nauseda crop.png
Dabartinis Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda
Įkurta1919 m. balandžio 4 d. (1919-04-04)
StatusasValstybės vadovas
RezidencijaLietuvos Respublikos prezidentūra, Vilnius
Kadencija5 metai (su perrinkimu vieną kartą)
Pirmas ėjęs pareigasAntanas Smetona
Atlyginimas70 000 € per metus[1][2]
Oficiali svetainėwww.lrp.lt

Lietuvos Respublikos Prezidentas (LRP) – Lietuvos Respublikos valstybės vadovas (prezidentas).

Istorija

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba Vilniuje paskelbė Lietuvos nepriklausomybę. Vėliau ši institucija pasivadino Valstybės Taryba ir nuo 1918 m. pabaigos pradėjo valdyti nepriklausomybę atkūrusią Lietuvą. Tuo metu jauna valstybė patyrė nemenką sukrėtimą.

Bolševikams okupavus Vilnių, 1919 m. sausio mėnesį į Kauną buvo priversta persikelti Vyriausybė ir ministerijos. Jau laikinojoje sostinėje 1919 m. balandžio 4 d. Valstybės Taryba įsteigė Prezidento instituciją ir išrinko Antaną Smetoną pirmuoju Lietuvos Prezidentu. Prezidentas ir jo kanceliarija į dabartinį Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros Kaune pastatą (buvusius gubernatoriaus rūmus) įsikėlė 1919 m. rugsėjo 1 d.

 
Atminimo lenta apie A. Smetonos priesaiką Kaune, Maironio g. 27

1920 m. gegužės 15 d. Steigiamasis Seimas paskelbė Lietuvą demokratine Respublika. 1920 m. birželio 10 d. paskelbta Laikinoji Konstitucija, kurioje įtvirtinta nuostata, jog Respublikos Prezidentą renka Seimas. Kol buvo išrinktas Prezidentas, jo pareigas ėjo Seimo Pirmininkas Aleksandras Stulginskis.

1922 m. rugpjūčio 1 d. priimta Konstitucija ir paskelbti rinkimai į Pirmąjį Seimą. Tais pačiais metais lapkričio 13 d. Pirmasis Seimas išrinko Aleksandrą Stulginskį Lietuvos Respublikos Prezidentu.

1923 m. vyko rinkimai į Antrąjį Seimą, kuris A. Stulginskį vėl išrinko valstybės vadovu.

1926 m. birželio 7 d. Lietuvos Respublikos Trečiasis Seimas Prezidentu išrinko Kazį Grinių. Trečiojo Seimo dauguma – kairiosios partijos – valstiečiai liaudininkai ir socialdemokratai bei jų suformuota Vyriausybė vykdė liberalias reformas. Buvo panaikinta cenzūra, siūloma sumažinti algas kunigams, priimtas Amnestijos įstatymas, o numatomas kariuomenės mažinimas būtų palietęs daugelio karininkų interesus. Pastarųjų nepasitenkinimu ir pasinaudojo tautininkai ir krikščioniškosios partijos, kurios, remiamos karininkijos, 1926 m. gruodžio 17 d. K. Grinių privertė atsistatydinti. Netrukus, gruodžio 19 d. Antanas Smetona antrą kartą išrenkamas Respublikos Prezidentu.

Lietuvoje įsivyravo autoritarinis valdymas. A. Smetona, remdamasis Tautininkų sąjunga ir iš jos gavęs Tautos vado titulą, išlaikė valdžią 14 metų.

1940 m., Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai, Prezidento institucija buvo panaikinta.

Po nepriklausomybės atkūrimo, 1990 m. kovo 11 d. Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo pirmininku ir faktiniu pirmuoju nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos vadovu išrinktas Vytautas Landsbergis, rinkimuose nugalėjęs Algirdą Mykolą Brazauską (balsavimo rezultatai – Algirdas Brazauskas – už 38, prieš – 95, Vytautas Landsbergis – už 91, prieš – 42).

 
Vytautas Landsbergis 1990 m. kovo 11 d. paskelbus aktą (viduryje)

1992 m. spalio 25 d., kartu su Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų pirmuoju turu, įvyko ir konstitucinis referendumas. Buvo priimta Konstitucija, kuri atkūrė ir įteisino valstybės vadovo – Prezidento instituciją.

Šiuose rinkimuose laimėjus Demokratinei darbo partijai, jos lyderis Algirdas Mykolas Brazauskas buvo išrinktas Seimo pirmininku ir tą pačią dieną, vadovaujantis Respublikos Konstitucijos 89 straipsniu, pradėjo laikinai – iki Prezidento rinkimų, eiti Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas.

1993 m. sausio 25 d. Lietuvoje prasidėjo pirmoji šalies istorijoje Prezidento rinkimų kampanija, kuri tęsėsi iki vasario 14 dienos. Tą dieną į rinkimų apylinkes balsuoti atėjo 2 019 015 piliečių, iš kurių 1 212 075, arba 60,03 % savo balsus atidavė už A. Brazauską.

Baigiantis penkerių metų kadencijai, A. Brazauskas pareiškė nesieksiantis antros Prezidento kadencijos. Visuotiniuose rinkimuose 1998 m. sausio 5 d. penktuoju Respublikos Prezidentu išrinktas Valdas Adamkus. Šias pareigas jis pradėjo eiti 1998 m. vasario 26 d. Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus iškėlė spartaus šalies modernizavimo idėją ir nuosekliai rėmė jos įgyvendinimą.

 
Dalia Grybauskaitė – LR prezidentė 2009–2019 m.

2002 m. Valdas Adamkus iškėlė savo kandidatūrą antrai Prezidento kadencijai, tačiau antrajame rinkimų ture pralaimėjo Rolandui Paksui, kuris buvo inauguruotas Respublikos Prezidentu 2003 m. vasario 26 dieną.

2004 m. Lietuvos Respublikos Seimas pašalino Rolandą Paksą iš Prezidento pareigų už priesaikos sulaužymą. Iki bus išrinktas naujas Prezidentas laikinai Prezidento pareigas ėjo Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas.

2004 m. birželio 27 d. Lietuvos piliečiai Valdą Adamkų antrą kartą išrinko Respublikos Prezidentu penkerių metų kadencijai (2004–2009).

2009 m. gegužės 17 d. per pirmąjį rinkimų turą, Dalia Grybauskaitė buvo išrinkta Lietuvos Respublikos Prezidente.

2014 m. gegužės 11 d. Lietuvos piliečiai Dalią Grybauskaitę antrą kartą išrinko Respublikos Prezidente penkerių metų kadencijai (2014–2019).

2019 m. gegužės 26 d. Lietuvos piliečiai Gitaną Nausėdą išrinko Lietuvos Respublikos Prezidentu.

Funkcijos

 
Lietuvos Respublikos Prezidento vėliava virš Prezidentūros Vilniuje

Lietuvos prezidentas kaip valstybės vadovas:

 • Didžiausius įgaliojimus turi užsienio politikos srityje:
 • Sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus ir kartu su Vyriausybe vykdo užsienio politiką.
 • Pasirašo tarptautines sutartis ir teikia jas ratifikuoti Seimui.
 • Vyriausybės teikimu, skiria ir atšaukia Lietuvos diplomatinius atstovus užsienio valstybėse ir prie tarptautinių organizacijų.
 • Priima užsienio valstybių diplomatinių atstovų įgaliojimus ir atšaukiamuosius raštus, teikia aukščiausius diplomatinius rangus ir specialius vardus.
 • Svarbias funkcijas atlieka valstybės vidaus politikoje:
 • Prezidentas yra Vyriausiasis valstybės ginkluotųjų pajėgų vadas.
 • Jis vadovauja Valstybės gynybos tarybai. Suteikia aukščiausius karinius laipsnius.
 • Seimo pritarimu, skiria ir atleidžia kariuomenės vadą ir saugumo tarnybos vadovą.
 • Turi įstatymų leidybos Seime iniciatyvos teisę, taip pat teisę vetuoti Seimo priimtus įstatymus.
 • Seimo pritarimu, skiria ir atleidžia Ministrą Pirmininką. Paveda jam sudaryti Vyriausybę ir tvirtina jos sudėtį.
 • Gali kreiptis į Konstitucinį Teismą.
 • Konstitucijoje numatytais atvejais gali paleisti Seimą.
 • Yra svarbus veiksmingos teismų valdžios garantas:
 • Teikia Seimui Aukščiausiojo Teismo teisėjų kandidatūras ir Aukščiausiojo Teismo pirmininko kandidatūrą.
 • Skiria Apeliacinio teismo teisėjus bei Apeliacinio teismo pirmininką.
 • Skiria apygardų ir apylinkių teismų teisėjus bei pirmininkus.
 • Teikia Seimui trijų Konstitucinio Teismo teisėjų kandidatūras ir Konstitucinio Teismo pirmininko kandidatūrą.

Prezidentas turi teisę suteikti pilietybę, malonę nuteistiesiems, skirti valstybinius apdovanojimus.

Prezidentų sąrašas

Lietuvos Respublika (1918–1940 m.)

Prezidentas Laikotarpis Pastabos
Nuo Iki
1   Antanas Smetona 1919 m. balandžio 4 d. 1920 m. birželio 4 d.
2   Aleksandras Stulginskis 1920 m. birželio 19 d. 1922 m. gruodžio 21 d.
1922 m. gruodžio 21 d. 1926 m. birželio 7 d.
3   Kazys Grinius 1926 m. birželio 7 d. 1926 m. gruodžio 17 d.
4   Jonas Staugaitis 1926 m. gruodžio 17 d. 1926 m. gruodžio 18 d. Prezidentas per Smetonos karinį perversmą.
5   Antanas Smetona 1926 m. gruodžio 19 d. 1940 m. birželio 15 d. Kariniu perversmu nuvertė Kazį Grinių.
6   Antanas Merkys 1940 m. birželio 15 d. 1940 m. birželio 17 d. Antano Smetonos paskirtas į Prezidento postą. Sovietų suimtas ir ištremtas.
7   Justas Paleckis 1940 m. birželio 17 d. 1940 m. birželio 24 d. Paskirtas sovietinio režimo.
8   Jonas Žemaitis-Vytautas 1949 m. vasario 16 d. 1954 m. lapkričio 26 d. 2009 m. kovą oficialiai įvardintas kaip laikinasis Prezidentas
9   Adolfas Ramanauskas-Vanagas 1954 m. lapkričio 26 d. 1957 m. lapkričio 29 d. 2018 m. lapkritį Seimo buvo oficialiai įvardintas kaip šalies vadovas

Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika (1940–1941 m. ir 1944–1990 m.)

Pirmasis sektretorius Laikotarpis Pastabos
Nuo Iki
1 Antanas Sniečkus 1940 m. liepos 21 d. 1941 m. birželio 24 d.
1944 m. liepos 13 d. 1974 m. sausio 22 d.
2 Petras Griškevičius 1974 m. vasario 18 d. 1987 m. lapkričio 14 d.
3 Ringaudas Bronislovas Songaila 1987 m. gruodžio 1 d. 1988 m. spalio 19 d. Pirmasis lyderis nušalintas nuo pareigų (Sniečkus ir Griškevičius mirė pareigose)
4 Algirdas Mykolas Brazauskas 1988 m. spalio 19 d. 1990 m. kovo 11 d. Prarado galią, kai Lietuva tapo nepriklausoma valstybė.

Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas nuo 1940 m. rugpjūčio 25 d. Iki 1990 m. kovo 11 d. veikė kaip kolektyvinis valdymo organas.

Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininkas Laikotarpis Pastabos
Nuo Iki
1 Justas Paleckis 1940 m. rugpjūčio 25 d. 1967 m. balandžio 14 d.
2 Motiejus Šumauskas 1967 m. balandžio 14 d. 1975 m. gruodžio 24 d.
3 Antanas Barkauskas 1975 m. gruodžio 24 d. 1985 m. lapkričio 18 d.
4 Ringaudas Songaila 1985 m. lapkričio 18 d. 1987 m. gruodžio 7 d.
5 Vytautas Astrauskas 1987 m. gruodžio 7 d. 1990 m. sausio 15 d.
6 Algirdas Mykolas Brazauskas 1990 m. sausio 15 d. 1990 m. kovo 11 d.

Atkurta Lietuvos Respublika (nuo 1990 m.)

Prezidentas Laikotarpis Pastabos
Nuo Iki
1   Algirdas Mykolas Brazauskas 1992 m. lapkričio 25 d. 1993 m. vasario 25 d. Tapo Seimo Pirmininku ir laikinai ėjo Prezidento pareigas.
1993 m. vasario 25 d. 1998 m. vasario 25 d. Pirmasis posovietinės Lietuvos Respublikos Prezidentas.
2   Valdas Adamkus 1998 m. vasario 26 d. 2003 m. vasario 26 d.
3   Rolandas Paksas 2003 m. vasario 26 d. 2004 m. balandžio 06 d. Konstitucijos pažeidimus bei priesaikos sulaužymą, pašalintas iš pareigų.
4   Artūras Paulauskas 2004 m. balandžio 06 d. 2004 m. liepos 12 d. Iki naujų rinkimų, laikinai ėjo Prezidento pareigas
5   Valdas Adamkus 2004 m. liepos 12 d. 2009 m. liepos 12 d.
6   Dalia Grybauskaitė 2009 m. liepos 12 d. 2014 m. liepos 12 d. Pirmoji moteris poste, pirmoji perrinkta antrąkart iš eilės.
2014 m. liepos 12 d. 2019 m. liepos 12 d.
7   Gitanas Nausėda 2019 m. liepos 12 d.

Rinkimai

 
Prezidentūra Vilniuje (vidinis Prezidentūros kiemas)

Literatūra

Išnašos

Nuorodos