Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkursas

Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkursas (angl. European Union Contest for Young Scientists) – nuo 1988 metų kasmet rengiamas tarptautinis Europos Sąjungos šalių jaunųjų mokslininkų konkursas. Lietuva į šį konkursą pakviesta 1992 m. kartu su Baltarusija, Bulgarija, Estija, Gruzija, Latvija, Lenkija, Rusija, Slovakija, Slovėnija, Turkija ir Ukraina. Nacionalinį konkursą Lietuvoje organizuoja Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras (LJGC), Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras (LMITKC) ir apskričių viršininkų administracijos švietimo padaliniai.

Konkurso tikslaiKeisti

 1. Skatinti jaunimą kurti, padėti atskleisti prigimtines galias, stebėti jų raišką.
 2. Skleisti gamtos, technikos, humanitarinių ir socialinių mokslų žinias.
 3. Formuoti mokslinio mąstymo ir tiriamojo darbo įgūdžius.
 4. Atrinkti geriausius darbus Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkursui.

Darbų tematikaKeisti

Sekcija Sekcijai priklausančios mokslų šakos
Aplinka aplinkos chemija, aplinkos inžinerija, aplinkotyra, ekologija, ekosistemos
Biomedicina biochemija, biofizika, botanika, zoologija, biologija, medicina
Žemės mokslai geografija, geologija, klimatologija, meteorologija, paleontologija
Humanitariniai mokslai archeologija, etnologija, istorija, kalbotyra, menotyra
Socialiniai mokslai demografija, edukologija, ekonomika, psichologija, sociologija
Astronomija astrobiologija, astrofizika, kosmologija, kosmonautika, planetologija
Chemija fizikinė, neorganinė ir organinė chemija, medžiagų mokslas
Fizika medžiagų mokslas, telekomunikacijų ir lazerių fizika, teorinė ir taikomoji fizika
Kompiuterija dirbtinis intelektas, informatika, kompiuterių mokslas, matematika
Inžinerija aerokosminė technika, automatizavimas, elektronika, robotika, statyba

Konkurso eigaKeisti

Konkursas Lietuvoje organizuojamas trimis etapais: pirmasis – atrankinis apskrityse, antrasis – žodiniai pranešimai LJGC ir Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras, baigiamasis – stendiniai pranešimai.

Pirmasis etapasKeisti

Pirmąjį konkurso etapą organizuoja ir rezultatus Švietimo ir mokslo ministerijai teikia apskričių viršininkų administracijų švietimo padaliniai iki kiekvienų metų vasario 15 d. Darbai vertinami pagal konkurso dalyvių pateiktą darbo aprašo santrauką.

Antrasis etapasKeisti

Antrąjį konkurso etapą organizuoja Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras ir LMITKC. Paraiška dalyvauti ir darbo santrauka iki vasario 20 d. registruojama konkurso tinklalapyje. Antrajame etape LJGC pristatomi aplinkos, biomedicinos, Žemės, humanitarinių ir socialinių mokslų darbai, o Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras pristatomi astronomijos, chemijos, fizikos, kompiuterijos ir inžinerijos mokslų darbai.

Trečiasis etapasKeisti

Baigiamąjį konkurso etapą Lietuvoje organizuoja Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras ir Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras trečiąją balandžio mėnesio savaitę. Darbai pristatomi stendiniais pranešimais. Baigiamojo konkurso etapo metu ekspertų komisija atrenka kandidatus atstovauti Lietuvai Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurse. Kandidatai turi sugebėti pristatyti savo darbą ir diskutuoti anglų kalba.

DalyviaiKeisti

Konkurse gali dalyvauti 14–20 metų Lietuvos mokyklų moksleiviai. Konkursui teikiamo darbo autoriai gali būti ne daugiau kaip du mokiniai (konkurso dalyvis gali būti tik vieno konkursui teikiamo darbo autorius).

Vertinimo komisijaKeisti

Darbus pirmajame konkurso etape vertina apskričių švietimo padalinių sudaryta komisija. Darbus antrajame konkurso etape vertina atitinkamų mokslo krypčių ekspertų komisijos, sudarytos LJGC ir LMITKC direktorių įsakymais. Kiekvienai sekcijai skiriami 3 vertinimo komisijos nariai. Baigiamajame konkurso etape darbus vertina įvairių mokslo sričių ekspertų komisija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu. Vertinimo komisijos pirmininkas - dr. Vladas Vansevičius, Vilniaus universitetas Fizikos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas.

Vertinimo kriterijaiKeisti

Vertinant atsižvelgiama į:

 • darbo idėjos originalumą;
 • atlikimo moksliškumą, meistriškumą bei kruopštumą;
 • tyrimo metodikos naujumą;
 • savarankiškumą;
 • darbo tęstinumą;
 • darbo aprašo, stendo ir priedų estetinį vaizdą;
 • gebėjimą diskutuoti su komisijos nariais darbo tema.

Lietuvos moksleivių laimėjimaiKeisti

 • 1996 m. Bremene (Vokietija) Lietuvai atstovavo Vidas Dobrovolskas ir Andrejus Rožkovas. Abu mokiniai Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurse, aplinkotyros sekcijoje pelnė prizus.
 • 2001 m. Tomas Vaiseta laimėjo specialų prizą.
 • 2003 m. Evaldas Trainavičius laimėjo specialų prizą.
 • 2004 m. Laurynas Pliuškys 16-ajame Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurse Airijos sostinėje Dubline apdovanotas III vieta. Jaunasis mokslininkas pristatė darbą „Trakų ežerų vandens analizė ir naujas biosensorius sunkiųjų metalų kiekio radimui“, kuris buvo priskirtas aplinkos sekcijai.
 • 2004 m. Vilniaus licėjaus mokinys Julius Bogomolovas laimėjo specialų prizą.
 • 2005 m. Gediminas Kiršanskas ir Erikas Gaidamauskas Maskvoje( Rusijoje) laimėjo specialiuosius prizus.
 • 2014 m. Matas Navickas Varšuvoje (Lenkija) apdovanotas III vieta.
 • 2015 m. Gabrielė Bumbulytė, Lukas Petreikis, Gretai Patkauskaitė, Pijus Žagrakalys ir Simonas Pranys Milane (Italijoje) pelnė specialiuosius prizus.
 • 2016 m. Modestas Gudauskas ir Rūta Prakapaitė Briuselyje (Belgija) pelnė specialiuosius prizus.
 • 2017 m. Adomas Paulauskas ir Matas Aliuškevičius Taline (Estija) pelnė specialiuosius prizus.

ŠaltiniaiKeisti