Vikipedija:Išorinės nuorodos

Išorinėmis nuorodomis Vikipedijoje vadinamos nuorodos į kitas interneto svetaines. Vikipedijos straipsniuose galima pateikti išorines nuorodas, kad skaitytojas galėtų:

 • gauti papildomą tikslią informaciją straipsnio tema;
 • rasti papildomą informaciją, kuri negalėjo būti įtraukta į straipsnį dėl autorinių teisių apsaugos ar ypač dėl savo detalumo (pvz., autorinėmis teisėmis saugomi žemėlapiai, pilni filmo kūrime dalyvavusių filmavimo grupių duomenys ir pan.)

Jos pateikiamos straipsnio pabaigoje, skyriuje „Išorinės nuorodos“ arba „Nuorodos“. Straipsnių dėstymo dalyje nuorodos tiesiogiai į kitus interneto puslapius nededamos, nors techniškai tai yra įmanoma (rašant [http://www.puslapis.lt Puslapis] kas rodoma kaip Puslapis).

Vikipedija nėra interneto nuorodų rinkinys (žr. kas nėra Vikipedija). Dedant išorines nuorodas, reikėtų atsižvelgti į šias gaires:

 • nuorodos turi vesti į tiesiogiai su straipsnio objektu susijusius puslapius, o ne į puslapius panašia tema arba apie tam tikrą straipsnio objekto dalį;
 • nuorodos turi būti pateikiamos į geros reputacijos svetaines (pvz., negalima dėti nuorodų į nelegalias failų dalijimosi svetaines, nebent tai būtų straipsnis apie pačią svetainę, įvairias rašto darbų svetaines);
 • dedamos papildomos nuorodos, o ne nuorodos į šaltinius (jos nurodomos išnašomis);
 • dedamos tik tiesioginės nuorodos į svetainę;
 • nededamos nuorodos į paieškos sistemų rezultatus;
 • reikėtų vengti dėti nuorodas į socialinius tinklus, ypač keletą jų, o straipsniuose apie gyvus asmenis nuorodos į socialinių tinklų profilius nededamos;
 • vengtina dėti nuorodas į tinklaraščius, asmenines svetaines ir pan. (straipsnyje apie asmenį nuorodos į jo tinklaraštį ar asmeninę svetainę gali būti pridėtos);
 • nededamos nuorodos į Vikipedijos straipsnių kopijas kitose svetainėse;
 • nuorodos į vikisvetaines, kurias galima redaguoti visiems norintiems, gali būti dedamos, jei toks projektas prižiūrimas ir nėra trumpalaikis (pvz., straipsnyje apie „Žvaigždžių karų“ veikėją gali būti įdėta papildoma nuoroda į atitinkamą „Wookieepedia“ straipsnį);
 • dedamos nuorodos į informaciją, kuri negali būti tiesiogiai įtraukiama į Vikipedijos straipsnį.

Straipsniuose apie organizacijas, įskaitant valstybines, verslo įmones ir viešąsias įstaigas įprasta pateikti nuorodą į organizacijos oficialų puslapį.

Nuorodos įdėjimo pagrindimas yra ją įdėjusio dalyvio reikalas, t.y. jis turi prievolę pagrįsti kodėl tam tikra nuoroda turi būti tekste, o ne kiti dalyviai įrodyti, kad tokia nuoroda nereikalinga.

Rekomenduojama pateikti nuorodas į susijusią su straipsniu medžiagą, kuri nėra tinkama Vikipedijai. Tačiau šiuo atveju patartina teikti pirmenybę nuorodoms į analogišką medžiagą kituose Wikimedia projektuose, jei tokia egzistuoja.

Vengiant interesų konflikto naudotojams nerekomenduojama straipsniuose pateikti nuorodų į savo svetaines. Patariama pateikti užklausimą apie tokios nuorodos įtraukimo tikslingumą straipsnio aptarime ir palikti teisę nuorodą įtraukti ar atmesti kitiems naudotojams.

Nerekomenduojama pateikti tokių nuorodų, kurios gali būti laikomos reklama, pavyzdžiui, nuorodų į komercines svetaines (skirtas kokių nors prekių ar paslaugų pardavimui), svetaines, turinčias daug reklamos, ar svetaines, teikiančias mokamą informaciją straipsnio tema.

Siekiant išvengti galimų teisinių problemų, labai nerekomenduojama pateikti nuorodų į svetaines, kurios pažeidžia autorių teises.

Nors apskritai dėti nuorodų į „YouTube“ ir kitas panašaus pobūdžio svetaines nėra draudžiama, atkreiptinas dėmesys, kad daugelis vaizdo įrašų, patalpintų šiose svetainėse, pažeidžia autorių teises ir nuorodos į juos neturėtų būti dedamos. Nuorodų į vaizdo įrašus tinkamumą kiekvienu atveju reikia kruopščiai įvertinti.

Neveikiančių nuorodų klausimas aptariamas puslapyje Vikipedija:Neveikiančios nuorodos.