Vilniečių ainių klubas

 2017-fr.wp-orange-source.svg  Šiame straipsnyje pernelyg plačiai remiamasi su straipsnio objektu artimai susijusiais šaltiniais.
Dėl to straipsnyje pateikiama informacija gali būti nepakankamai objektyvi. Jei galite, straipsnio informaciją pagrįskite nuorodomis į nepriklausomus antrinius šaltinius

Vilniečių Ainių klubas – visuomeninė organizacija, įmonės kodas: 226404660, Didžioji g. 31, Vilnius. El. paštas info@vilnieciuainiai.lt

Vilniečių Ainių klubo logotipas

IstorijaKeisti

Pirmasis šio amžiaus senųjų vilniečių, jų vaikų, anūkų ir t. t. susibūrimas įvyko 2003 m. birželio 1 d. Valakampiuose (Svajonių g. 54) buvusio ilgamečio Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto pirmininko, miesto burmistro Konstantino Stašio vasarnamyje. Vieningai nutarus steigti klubą, išrinkta iniciatyvinė grupė, tuo pačiu būsimo klubo valdyba. Ją sudarė: Jūratė Burokaitė ir Jonas Burokas, Jonas Jonynas, Birutė Mackonytė ir Dovydas Mackonis, Vytautas Ramanauskas, Kęstutis Šimas, Reda Tursaitė, Dainora Vaivadienė. Visuomeninė organizacija Vilniečių ainių klubas buvo registruota 2003 m. gruodžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės registre. o nuo 2012 m. iki 2014 m. Jonas Jonynas. Vilniečių Ainių klubas yra vienas iš medalio „Už nuopelnus Vilniui ir tautai“ steigėjų. Medalio steigimo sutartis pasirašyta 2009 m. rugsėjo 22 d. Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje.

TikslaiKeisti

Klubo tikslai:

  • Istorinių žinių rinkimas, kaupimas, senųjų vilniečių – mūsų tėvų ir protėvių – atminimo įamžinimas, leidiniuose, videomedžiagoje, literatūroje, ir biografijų išsaugojimas enciklopediniuose leidiniuose
  • Vilniečių skatinimas domėtis savo krašto praeitimi, istorija, paveldu
  • Žinių teikimas apie Vilniaus miestą, jo kultūrą, istoriją, apylinkes, žymiausias vietas, žmones, šeimas, gimines
  • Irklavimas
  • Klubo susirinkimų, suvažiavimų, konkursų ir sporto varžybų organizavimas
  • Tarpusavio bendravimas
  • Fondų steigimas ilgalaikiams klubo renginiams bei veiklai finansuoti ir t. t.
  • Žymiausių visuomenės veikėjų senųjų vilniečių biografijų puslapių tvarkymas

Didesni renginiai:

  • Du kartus per metus vyksta tradicinės sueigos: per Trijų karalių šventę – sausio 6 dieną Vilniaus rotušėje ir birželio pirmąjį šeštadienį Valakupiuose, Dainoros Juchnevičiūtės-Vaivadienės sodyboje.
  • Per pavasarinę sueigą klubo valdyba atsiskaito nariams apie savo veiklą, išrenkama nauja valdyba, sudaromi planai ateinantiems metams, pagal anketas į sąrašus įrašomos naujos senųjų vilniečių pavardės, stendais su nuotraukomis ir atsiminimais paminimi metų jubiliatai, vyksta vilniečių ainių meninės veiklos parodos.

PirmininkaiKeisti

Senieji VilniečiaiKeisti

Senieji Vilniečiai – šis istoriškai prigijęs pavadinimas taikomas lietuviams, 1920–1939 m. gyvenusiems Vilniuje ir Vilniaus krašte, kovojusiems už lietuvių tautinės savimonės, kultūros ir kalbos išsaugojimą.

Visuomenės veikėjai, senieji vilniečiai ir Vytauto didžiojo gimnazijos absolventai 1922–1939 m.

NuorodosKeisti