Edmundas Basys

Edmundas Basys
Gimė 1907 m. lapkričio 4 d.
Mirė 1974 m. vasario 11 d. (66 metai)
Palaidotas (-a) Dūkšto (Ignalinos r.) kapinėse
Tėvas Mykolas Basys
Motina Mikalina Ragaišytė
Veikla Vilniaus arkivyskupijos administratorius, Šilutės altarista
Pareigos kunigas

Edmundas Basys (1907 m. lapkričio 4 d. – 1974 m. vasario 11 d.) – Romos katalikų kunigas, Vilniaus arkivyskupijos administratorius.

BiografijaKeisti

Gimė paringiškių Mykolo Basio ir Mikalinos Ragaišytės šeimoje, buvo pakrikštytas Daugėliškio bažnyčioje (Akto Nr. 213). Vyriausias Basių sūnus, turėjo brolius Kostą, Antaną, Juozą ir seserį Liudą. ​Pradinį išsilavinimą gavo namuose, kur jį mokė tėvo pasamdyta mokytoja Paulina Mikalauskaitė. Rūpindamasis tolesniu sūnaus lavinimu, tėvas 1919 m. nuvežė jį mokytis į tik ką atidarytą Švenčionių gimnaziją. Čia baigęs šešias klases, mokslą tęsė Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Ją baigė 1928 m. ir po metų įstojo į Vilniaus kunigų seminariją.

1935 m. birželio 20 d. Vilniaus katedrojeįšventintas kunigu . 1935 m. liepos 11 d., paskirtas pavaduoti Mielagėnų parapijos kleboną, išvažiavusį atostogų. 1935 m. rugsėjo 3 d. skiriamas vikaru į Eišiškes. 1939 m. liepos 11 d., einantis prefekto (mokyklų kapeliono) pareigas, skiriamas laikinai pavaduoti Daugėliškio kleboną. 1942 m. balandžio 23 d., Vilniaus generalvikaras Titulinis Arkivyskupas Mečislovas Reinys paskyrė E. Basį Vilniaus arkivyskupijos kurijos kancleriu. 1942 m. spalio 3 d. M. Reinys suteikė E. Basiui įgaliojimus valdyti arkivyskupiją tuo atveju, jeigu:

  • arkivyskupas būtų trumpesniam ar ilgesniam laikui išvykęs;
  • būtų sukliudytas jo valdymas;
  • arkivyskupas mirtų.

1945 m. liepos 20 d. M. Reinys suteikė E. Basiui įgaliojimus perimti arkivyskupijos Lietuvai priklausančios dalies valdymą, jeigu:

  • arkivyskupas būtų trumpesniam ar ilgesniam laikui išvykęs;
  • būtų sukliudytas jo valdymas.

1946 m. suėmus M. Reinį, E. Basys perėmė Vilniaus arkivyskupijos Lietuvai priklausančios dalies valdymą. 1949 m. rugpjūčio 5 d. kunigo Juozapo Vaičiūno pasirašytame pažymėjime Nr. 597/49 teigiama, kad „kun. Edmundas Basys Mykolo sūnus, yra komandiruojamas į Šilutę trims mėnesiams.”

1974 m. vasario 15 d. raštu Nr. 102 Telšių vyskupijos kurija pranešė: „Š. m. vasario 11 d. mirė kunigas Edmundas Basys, buvęs Vilniaus arkivyskupijos Valdytojas (1946–1949), Šilutės altaristas, gimęs 1907 m. palaidotas š. m. vasario 14 d. Dūkšto (Ignalinos r.) kapinėse.“

ŠaltiniaiKeisti

  • ​Parapijos išleistas lankstinukas „Vilniaus Šv. Mikalojaus parapija” 2007 m. ​Minime Šv. Mikalojaus bažnyčioje dirbusius kunigus, kuriems būtų sukakę 100 metų.[paaiškinti]