Pranas Augustaitis

Pranas Augustaitis (1883 m. balandžio 25 d. Mažučiuose, Vilkaviškio valsčius – 1941 m. rugpjūčio 11 d. Vilniuje) – literatūros tyrinėtojas, filosofijos daktaras.

Biografija redaguoti

Brolis Jonas Augustaitis. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje ir Seinų kunigų seminarijoje. 19051906 m. studijavo Peterburgo dvasinėje akademijoje. Jos nebaigęs tęsti studijų išvyko į Fribūro universitetą, kur 1911 m. už disertaciją „Die litauischen Elementen in der polnischen Fruehromantik“ („Lietuvybės elementai lenkų romantizme“, lietuviškai išleista 1921 m.) gavo filosofijos daktaro laipsnį. 19131920 m. gyveno JAV, Čikagoje. Nuo 1915 m. redagavo žurnalą „Pažanga“.

1920 m. grįžo į Lietuvą, mokytojavo Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Atsisakė kunigystės, darbavosi Laikinajame Vilniaus lietuvių komitete (nuo 1920 m. spalio iki 1921 m. vasario buvo jo pirmininkas). Bendradarbiavo vilniškėje lietuvių spaudoje. 1922 m. persikėlė į Kauną, tais pačiais metais išvyko į Vokietiją, kur studijavo Berlyno universiteto Filosofijos fakultete. Grįžęs į Kauną, VDU dėstė anglų kalbą ir literatūrą, 19231939 m. buvo Humanitarinių mokslų fakulteto sekretorius.

Aktyviai bendradarbiavo žurnaluose „Vaga“ ir „Literatūra“, veikė antiklerikalinėse organizacijose. Buvo Lietuvių draugijos SSRS tautų kultūrai pažinti valdybos narys, 1935 m. padėjo organizuoti jos pirmąją tarybą ir Spaudos parodą. 19401941 m. Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas ir profesorius. Hitlerininkams okupavus Lietuvą, iš pareigų atleistas.

Bibliografija redaguoti

  • 1906 m. Pr. Jonaičio slapyvardžiu lenkų periodinėje spaudoje išspausdino eilėraščių, straipsnių apie Ksaverą Bogušą ir Dionizo Poškos raštus;
  • 1909 m. Prano Johnsono slapyvardžiu išspausdino Fribūre parašytą knygą „Keletas minčių apie mirties bausmę“;
  • 1915 m. parašė pjesę „Karės metu“;
  • 1931 m. išspausdino antireliginių straipsnių žurnale „Vaga“;
  • Bendradarbiavo Lietuviškojoje enciklopedijoje.
 
Memorialinė lenta Kaune, K.Donelaičio g. 7a

Atminimo įamžinimas redaguoti

  • 1979 m. rugsėjo 17 d. prie namo Kaune, K. Donelaičio g. 7a atidengta memorialinė lenta: „Šiame name 1924–1940 m. gyveno literatūros, filosofijos mokslų daktaras, profesorius Pranas Augustaitis“ (tekstas lietuvių ir rusų kalbomis).[1]

Šaltiniai redaguoti