Antanas Krutulys
Gimė 1887 m. vasario 17 d.
Butrimiškių k., Alytaus raj.
Mirė 1979 m. lapkričio 26 d. (92 metai)
Vilniuje
Veikla kultūros veikėjas, muzikos pedagogas ir chorvedys
Partija

Antanas Krutulys (1887 m. vasario 17 d. Butrimiškių k., Alytaus raj.1979 m. lapkričio 26 d. Vilniuje) – kultūros veikėjas, muzikos pedagogas ir chorvedys.

Biografija

redaguoti

Baigęs Ūdrijos pradžios mokyklą, 19011905 m. mokėsi Vimislino (Lenkija) mokytojų seminarijoje. Čia pramoko muzikos. Už aktyvų dalyvavimą demonstracijose ir anticarinės peticijos pasirašymą iš seminarijos buvo pašalintas.

1906 m. Bubelių kaime įkūrė slaptą pradžios mokyklą ir joje kurį laiką mokytojavo. 1907 m. eksternu baigė Vimislino mokytojų seminariją.

19071913 m. mokytojavo Gintališkėje (Plungės raj.), kūrė muzikos kuopeles, vadovavo vaikų chorui, rengė vakarus – koncertus, bendravo su muzikais Vladu Paulausku ir Juozu Žilevičiumi. Vėliau kurį laiką buvo Gudžiūnų (Pakruojo raj.) pradžios mokyklos mokytojas.

1914 m. mobilizuotas į carinės Rusijos kariuomenę, dirbo karo ligoninėse Daugpilyje, Maskvoje ir Minske, laisvalaikiu mokytojavo lietuvių karo pabėgėlių mokyklose, vadovavo meno mėgėjų būreliams, priklausė Minske susikūrusiai Lietuvių kairiųjų sąjungai. 1918 m. išrinktas Vilniaus darbininkų atstovų tarybos deputatu, dirbo Vilniaus ligoninėje ir Universiteto reikalų vedėju.

19191941 m. dėstė Vilniaus Vytauto Didžiojo lietuvių gimnazijoje, mokytojavo seminarijoje ir pradžios mokykloje. Vadovavo gimnazijos ir lietuvių studentų sąjungos chorui, dramos ir muzikos būreliams, globojo 1919 m. įsikūrusią gimnazijos moksleivių meno mėgėjų kuopelę „Milda", rengė vaidinimus ir koncertus Vilniuje, Švenčionyse, Druskininkuose ir kitur. Kurį laiką buvo Vilniaus miesto burmistru.

19301939 m. vadovavo Vilniaus lietuvių scenos mėgėjų kuopai, lietuvių studentų sąjungos dramos sekcijai, Vilniaus lietuvių teatro trupei, režisavo ir statė spektaklius. 1935 m. Vilniuje surengė nedidelę lietuvių chorų dainų šventę. Aktyviai dalyvavo „Kultūros" (19361939 m. – pirmininkas) ir kitų Vilniaus meno draugijų veikloje.

1940 m. prisidėjo prie Dailės muziejaus organizavimo Vilniuje. 1940 m. Vilniuje vykusiame Lietuvos muzikų draugijos suvažiavime buvo išrinktas į valdybą. 19481967 m. dėstė teorines disciplinas Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje.

Parengė ir išleido „Trumpą muzikos žodyną“ (1960 m.) ir „Muzikinių terminų žodyną" (1975 m.), surinko daug įdomios medžiagos apie lietuvių teatrą ir muziką Vilniuje ir Vilniaus krašte (19191939).

Šaltiniai

redaguoti