Bronius Laurinavičius

Bronius Laurinavičius
Gimė 1913 m. liepos 16 d.
Gėliūnuose
Mirė 1981 m. lapkričio 24 d. (68 metai)
Vilniuje
Veikla kunigas, Lietuvos Helsinkio grupės narys
Alma mater 1944 m. Vilniaus kunigų seminarija
Žymūs apdovanojimai

1998 m. rugpjūčio 21 d. Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didysis kryžius

Bronius (Bronislovas) Laurinavičius (1913 m. liepos 16 d. Gėliūnuose – 1981 m. lapkričio 24 d. Vilniuje) – kunigas, Lietuvos Helsinkio grupės narys.

Biografija

redaguoti

1937 m. baigė Vilniaus gimnaziją.

Įstojo į Vilniaus kunigų seminariją, ją baigė ir 1944 m. birželio 4 d. buvo įšventintas į kunigus.

1944–1956 m. buvo vikaru Švenčionyse. 1945–1948 m. kunigavo Ceikiniuose. Ten dirbdamas sunkiomis pokario sąlygomis atnaujinimo ir praplėtė Ceikinių bažnyčią. 1948 m. buvo perkeltas į Kalesninkus, kur dirbo iki 1956 m. Jo rūpesčiu bažnyčioje buvo sudėtos naujos grindys, įtaisyti nauji suolai, visa bažnyčia išdažyta ir išdekoruota paveikslais. Įtaisyti nauji kryžiaus keliai, pastatyti visi 3 altoriai, įvestos lietuviškos pamaldos.

1956 m. buvo perkeltas į Švenčionėlius. Ėmėsi pabaigti statyti pradėtą Šv. Edvardo bažnyčią. Bažnyčia buvo užbaigta 1959 m. ir pašventinta.

1968 m. sovietinės valdžios įsakymu iškeliamas į Adutiškį. Adutiškio Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje sudėjo naujas grindis – parketą. Bažnyčią perdažė ir išpuošė dekoratyviniais paveikslais. Prie didžiojo altoriaus iš abiejų pusių padarė vitražus. Taip pat įtaisė naujus kryžiaus kelius, naujas vėliavas, šventoriuje – dekoratyvines vazas. Suorganizavo vaikų chorą. Bažnyčioje buvo įrengtas apšildymas.

1981 m. lapkričio 24 d. SSRS korumpuotų represinių jėgos struktūrų nužudytas Vilniuje, tai pridengiant tragišku nelaimingu eismo įvykiu Vilniuje, Kalvarijų ir Žalgirio g. sankryžoje.

1988 m. lapkričio 25 d. B. Laurinavičiaus palaikai buvo perkelti iš Adutiškio į Švenčionėlius, kaip jis pageidavo testamente.

Atminimo įamžinimas

redaguoti
 
Paminklas kunigo B. Laurinavičiaus žūties vietoje Vilniuje (Dailininkas Antanas Kmieliauskas 2010 m.)

Lietuvos Respublikos Prezidento 1998 m. rugpjūčio 21 d. dekretu kun. Bronius Laurinavičius po mirties apdovanotas Vyčio Kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didysis kryžius).

2000 m. didžiojo Krikščionybės jubiliejaus proga popiežius Jonas Paulius II kunigą Bronių Laurinavičių įtraukė į XX a. tikėjimo kankinių sąrašą, Bažnyčios martirologą.

2010 m. gruodžio 4 d. Vilniuje ties Kalvarijų ir Žalgirio gatvių kampu atidengtas ir pašventintas paminklas (skulptorius – prof. Antanas Kmieliauskas); įrengtas Broniaus Laurinavičiaus skveras.

Nuorodos

redaguoti