Lietuvos didysis maršalka

   Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta išnašų į šaltinius.
Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami tinkamas išnašas su šaltiniais.

Lietuvos didysis maršalka – vienas aukščiausių Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos centrinės valdžios pareigūnų.

Lietuvos didžiojo maršalkos herbas su Vyčiu ir kiti atributai
Didžiojo maršalkos lazdos

Pareigybę įsteigė Vladislovas Jogaila apie 1398 m., o 1409 m. jam buvo suteikti tokie pat įgaliojimai, kokius turėjo Karūnos didysis maršalka.

Įgaliojimai Keisti

Iki 1569 m. Krašto maršalka buvo atsakingas už Didžiojo kunigaikščio rūmų ir jų aplinkos viešąją tvarką ir kunigaikščio saugumą:

  • valdė Didžiojo kunigaikščio dvarą
  • priiminėjo užsienio šalių pasiuntinius
  • priiminėjo aukščiausius valstybės pareigūnus
  • stebėjo etiketo laikymąsi
  • kontroliavo dvaro apsaugą ir valdovo gvardiją
  • buvo atsakingas už valdovo ramybę
  • skyrė dvaro pareigūnus.

Šiandien pareigas galima lyginti su dabartiniais Vidaus reikalų ministro įgaliojimais.

Jis taip pat iki 1569 m. buvo nuolatinis Ponų tarybos narys, pirmininkavo tarybos posėdžiams, vadovavo Didžiojo kunigaikščio dvaro organizuojamoms iškilmėms. Po Liublino unijos LDK didysis maršalka pagal pareigas buvo ir Abiejų Tautų Respublikos Seimo, ir Senato narys.

Didysis maršalka iki 1564 m. teismų reformos sprendė Didžiojo kunigaikščio pavestas teismo bylas (vadinamasis Maršalkos teismas), susijusias su kunigaikščio ir jo šeimos saugumu. Maršalkos teismo sprendimas būdavo galutinis, net jeigu tai buvo ir mirties bausmė. Mirus Didžiajam kunigaikščiui Maršalkos teismo įgaliojimai apimdavo visą Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę.

Nors formaliai ir Lietuvos didysis kancleris, ir Karūnos didysis kancleris pagal teises buvo lygūs, bet bendroje hierarchijoje buvo už jo.

Lietuvos didieji maršalkos Keisti

Nuo Iki Asmuo Paveikslas Svarbi veikla Tolesnė karjera
Lietuvos žemės maršalkos
1398 1411 Stanislovas Čiupurna
Stanisław Czupurna
1411 1432 Rumboldas Valimantavičius
Rumbold Wolimuntowicz
 
1433 1434 Radvila Astikaitis
Radziwiłł Ostykowicz
 
1434 1459 Petras Mangirdaitis
Piotr Janowicz Montygerdowicz
 
1436 1474 Radvila Astikaitis
Radziwiłł Ostykowicz
 
1476 Stankus Sudijovaitis  
1477 1479 Martynas Goštautas
Marcin Gasztołd
 
1480 1490 Bagdonas Andriejaitis Sakaitis
Bohdan Sakowicz
 
1491 1497 Petras Jonaitis Mangirdaitis  
1498 1505 Jonas Jurgaitis Zaberezinskis
Jan Jurjewicz Zabrzeziński
 
1505 1510 Mikalojus Radvila II
Mikołaj Radziwiłł
  Lietuvos didysis kancleris 1509-1521
1510 1512 Mikalojus Kęsgaila
Mikołaj Kieżgajło
 
1512 1513 Stanislovas Kiška
Stanisław Kiszka
  (iki) Lietuvos didysis etmonas 1503-1507
1514 1522 Jonas Radvila II
Jan Radziwiłł
 
1522 1544 Jonas Jonavičius Zabžezinskis
Jan Janowicz Zabrzeziński
 
1544 1565 Mikalojus Radvila Juodasis
Mikołaj Radziwiłł Czarny
  Lietuvos didysis kancleris 1550-1565
Lietuvos didieji maršalkos
1566 1579 Jonas Chodkevičius
Jan Hieronimowicz Chodkiewicz
 
1579 1586 Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis
Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka
  (iki) 1569 Lietuvos dvaro maršalka
1586 1592 Albertas Radvila
Albrecht Radziwiłł
  (iki) Lietuvos dvaro maršalka 1576-?
1592 1599 Stanislovas Radvila II
Stanisław Radziwiłł
 
1600 1611 Kristupas Dorohostaiskis
Krzysztof Dorohostajski
  (iki) Lietuvos dvaro maršalka 1596-1597
1611 1621 Petras Viesiolovskis
Piotr Wiesiołowski
 
1621 1635 Jonas Stanislovas Sapiega
Jan Stanisław Sapieha
  1617 Lietuvos dvaro maršalka
1635 1637 Kristupas Viesiolovskis
Krzysztof Wiesiołowski
  (iki) 1600-1604 Lietuvos pastalininkas
(iki) 1604-1620 Lietuvos stalininkas
(iki) 1609 ir 1618 Seimo maršalka
(iki) 1620-1622 Lietuvos didysis raikytojas
(iki) 1622-1635 Lietuvos dvaro maršalka
1637 1654 Aleksandras Liudvikas Radvila
Aleksander Ludwik Radziwiłł
  (iki) 1626 Lietuvos didysis stalininkas
(iki) 1630 LDK raikytojas
(iki) Lietuvos dvaro maršalka 1635-1637
1654 1669 Kristupas Zaviša
Krzysztof Zawisza
  (iki) 1629 Lietuvos didysis medžioklis
(iki) 1637 Lietuvos didysis raštininkas
(iki) 1642 Seimo maršalka
1649 Lietuvos dvaro maršalka
1669 1679 Aleksandras Hilaris Palubinskis
Aleksander Hilary Połubiński
  (iki) Lietuvos lauko raštininkas 1656-?
1679 1690 Stanislovas Kazimieras Radvila
Stanisław Kazimierz Radziwiłł
 
1691 1695 Jonas Dolskis
Jan Dolski
  (iki) 1676 Lietuvos didysis pataurininkis
1685 Lietuvos dvaro maršalka
1695 1699 Jonušas Antanas Višnioveckis
Janusz Antoni Wiśniowiecki
 
1699 1703 Aleksandras Povilas Sapiega
Aleksander Paweł Sapieha
  1692 Lietuvos dvaro maršalka
1704 1712 Martynas Valavičius
Marcin Wołłowicz
 
1713 1734 Aleksandras Povilas Sapiega
Aleksander Paweł Sapieha
 
1734 1750 Povilas Karolis Sanguška
Paweł Karol Sanguszko
 
1750 1768 Ignotas Oginskis
Ignacy Ogiński
  (iki) 1729-1744 Lietuvos didysis stovyklininkas
1744 Lietuvos dvaro maršalka
1768 1781 Juozapas Sanguška
Józef Sanguszko
  (iki) 1760 Lietuvos dvaro maršalka
1781 1790 Vladislovas Gurovskis
Władysław Gurowski
  (iki) 1764 Karūnos didysis raštininkas
(iki) 1768 Lietuvos dvaro maršalka
1791 1794 Ignotas Potockis
Ignacy Potocki
  (iki) 1783 Lietuvos dvaro maršalka
1793 1795 Liudvikas Tiškevičius
Ludwik Tyszkiewicz
  Pareigybė panaikinta po
Trečiojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo 1795 m.

Kiti straipsniai Keisti