Sąrašas:Lietuvos didieji stovyklininkai

(Nukreipta iš puslapio Lietuvos didysis stovyklininkas)

Lietuvos didieji stovyklininkai buvo:

Paveiikslas Kadencijos pradžia Kadencijos pabaiga arba mirtis Asmuo Tolesnė karjera
Lietuvos didieji stovyklininkai
1633 kovo 10 1638 Petras Povilas Tryzna Lietuvos didysis pastalininkis
1638 vasaris 1645 balandžio 29 Povilas Jonas Sapiega Lietuvos didysis pastalininkis
1645 balandžio 20 1648/1649 Samuelis Osinskis Mirė
1649 1654 kovo 30 Tomas Kazimieras Sapiega Mirė
1654 balandžio 3 1659 spalio 20 Samuelis Komarovskis Mirė
1659 spalio 29 1663 gruodis Mykolas Kazimieras Pacas Smolensko vaivada ir Lietuvos lauko etmonas
1664 1675 Albertas Konastantinas Ciechanoveckis Mirė
1676 sausis 1678 Bonifacijus Teofilis Pacas Mirė
1678 1691 Jurgis Karolis Chodkevičius Mirė
1692 1707 Jonas Kazimieras Valavičius Mirė
1709 spalio 31 1714 Mykolas Chaleckis Mirė
1715 rugsėjo 19 1729 birželio 4 Antanas Pociejus Lietuvos didysis sargybinis
1729 birželio 6 1744 rugsėjo 19 Ignotas Oginskis Lietuvos dvaro maršalka
1744 rugsėjo 19 1748 lapkričio 26 Liudvikas Pociejus Lietuvos didysis sargybinis
1748 lapkričio 26 1750 rugsėjo 30 Aleksandras Mykolas Sapiega Lietuvos dvaro paiždininkis
1750 rugsėjo 30 1752 spalio 23 Kazimieras Adrijonas Masalskis Lietuvos pataurininkis
1752 spalio 23 1771 sausio 7 Leonardas Pociejus Lietuvos didysis sargybinis
1771 sausio 8 1773 balandžio 27 Frederikas Juozapas Mošinskis Lietuvos referentas
1773 balandžio 27 1774 kovo 9 Aleksandras Tiškevičius Lietuvos didysis raštininkas
1774 kovas 1774 Antanas Anupras Gelgaudas Lietuvos didysis sargybinis
1774 gruodžio 2 1776 liepos 14 Juozapas Judickis Lietuvos didysis sargybinis
1776 liepos 14 1781 Mykolas Lopata Atsisakė eiti pareigas
1781 sausio 12 1787 Mykolas Jonas Borchas Bielzo vaivada
1787 sausio 13 Kazimieras Pliateris Atsisakė eiti pareigas
1787 sausio 22 1793 Karolis Prozoras
1793 Aleksandras Mykolas Pociejus Pareigybė panaikinta po
Trečiojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo 1795 m.