Vikipedija:Išnašos

(Nukreipta iš puslapio Vikipedija:Šaltinių nurodymas)
Trumpinys:
VP:IŠN

Citavimas

redaguoti

Citata, dar vadinama nuoroda, identifikuoja informacijos šaltinį, pvz.:

Bumblauskas, Alfredas (2010). Lietuvos Didžioji Kunigaikštija ir jos tradicija (PDF). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISBN 978-9955-33-632-7. Suarchyvuotas originalas (PDF) 2024-01-18.

Vikipedijos patikrinamumo politika reikalauja, kad citatos tekste būtų naudojamas visur, kur medžiaga yra ginčijama ar tikėtina, kad gali būti ginčijama.

Šiame puslapyje yra pateikiamas įvadas į citavimą bei rekomendacijos kaip turėtų būti pateikiamos ir formatuojamos nuorodos į šaltinius.

Išnašų kūrimas

redaguoti

Naudojant CS1 citavimo šablonus (aprašyti kitame skyrelyje), Vikipedijoje išnašos automatiškai suformatuojamos pagal Harvardo citavimo sistemą (angl. Harvard referencing system), kai pirma rašomas autorius ir data (ši sistema plačiai naudojama ir akademiniuose šaltiniuose).[1] Pilnas šaltinis aprašomas nurodant autoriaus pavardę, vardą, publikacijos metus, pavadinimą, leidimo vietą bei leidyklą ir t.t. Pavyzdžiui:

<ref>Bumblauskas, Alfredas (2010). „Lietuvos Didžioji Kunigaikštija ir jos tradicija“. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISBN 978-9955-33-632-7.</ref>

Žymės <ref>...</ref> sukuria išnašą ir tekste įterpia nuorodą, kuri rodoma kaip sugeneruotas skaičius tarp laužtinių skliaustų, pvz.: Bumblauskas teigia X.[5] Šiuo atveju žymės taip pat apibrėžia šaltinio aprašo pradžią ir pabaigą. Visos tekste panaudotos citatos yra sugeneruojamos naudojant {{išnašos}} šabloną.

Šaltiniai gali būti nurodyti laisvu tekstu, tačiau, esant galimybei, rekomenduojama citatoms naudoti šablonus, kurie aprašyti kitame skyrelyje.

Pakartotinis šaltinio citavimas

redaguoti

Dažniausiai šaltinį tenka cituoti daugiau nei vieną kartą. Tokiu atveju išnašai yra suteikiamas identifikatorius (specialus vardas), kuris naudojamas kitose citatose. Pavyzdžiui:

Winston Churchill savo garsiojoje kalboje 1940 m. birželio 4 d. perspėjo apie artėjančią invaziją.<ref name="Churchill-1940">Churchill, Winston (1940-06-04). "We shall fight on the beaches". House of Commons, London.</ref> Šioje kalboje Churchill taip pat pareiškė, kad Britanija kausis visur ir niekada nepasiduos.<ref name="Churchill-1940" />

Pirmame sakinyje yra apibrėžiama išnaša, kuriai naudojant name parametrą yra suteikiamas Churchill-1940 identifikatorius. Antrame sakinyje sukuriama nuoroda į tą pačią citatą naudojant užsidarančią žymę su nurodytu jau apibrėžtos žymės identifikatoriumi. Taip išvengiama bereikalingo išnašų dubliavimosi. Atkreipkite dėmesį, kad užsidaranti žymė privalo naudoti pasvirąjį brūkšnį t.y. <ref />. Žymės identifikatoriai sudaromi laisva forma, tačiau privalo būti unikalūs. Rekomenduojama naudoti trumpus ir praktiškus identifikatorius, pavyzdžiui, sudaryti juos naudojant autoriaus vardą ir publikacijos metus.

Citatų tipai

redaguoti

Citatų šablonai

redaguoti

Aprašant citatas (šaltinius) yra rekomenduojama naudoti {{cite}} šablonus (dar vadinamus CS1), kurie naudoja specialią struktūrą šaltinio informacijai apibrėžti. Šių šablonų dėka išnašos yra sugeneruojamos vieningu formatu, taip išlaikant nuoseklumą; šablonai taip pat įgalina automatinį tikrinimą, taip sumažindami klaidų tikimybę; citatų duomenis taip pat prižiūri ir Vikipedijos botai.

Dažniausiai naudojami šablonai yra šie:

Tačiau yra ir kitų šablonų, kurių išsamesnį aprašymą ir sąrašą rasite čia.

Bendra šablono sintaksė, kuriant išnašą, būtų tokia:

<ref>{{cite <tipas>|pirmas_parametras=<reikšmė>|antras_parametras=<reikšmė>|...}}</ref>

Pastaba: {{cite}} nurodo šaltinio tipą ir jį aprašo struktūruotu būdu, tačiau norint sukurti išnašą, šablonas turi būti naudojamas <ref> žymėje.

Šablono parametrai ir reikšmės priklauso nuo naudojamo tipo. Kiekvienas šablono tipas turi minimalius privalomus parametrus ir įvairius neprivalomus (tačiau kartais sąlyginius) parametrus. Kai kurie parametrai yra naudojami visuose ar daugumoje šablonų, pavyzdžiui: title (publikacijos pavadinimas), first ir last (autoriaus vardas ir pavardė, iš angl. k. „pirmas“ ir „paskutinis“ vardas), url (internetinė nuoroda į šaltinį). Jei autorių yra ne vienas, tuomet naudojami numeruoti parametrai first1 / last1, first2 / last2 ir t.t.

Publikacijos kalbą galima nurodyti naudojant language parametrą (naudokite dviejų raidžių ISO 639-1 kodą, pvz. en būtų anglų kalba). Esant poreikiui, pavadinimą kita kalba galima išversti ir papildomai pateikti naudojant trans-title parametrą.

Knygų citavimas

redaguoti

Aukščiau šiame straipsnyje pateikta išnaša cituoja knygą, taigi tokiu atveju citata būtų aprašoma naudojant {{cite book}} šabloną. Pavyzdžiui:

{{cite book
 |last=Bumblauskas
 |first=Alfredas
 |author-link=Alfredas Bumblauskas
 |title=Lietuvos Didžioji Kunigaikštija ir jos tradicija
 |year=2010
 |publisher=[[Vilniaus universiteto leidykla]]
 |place=Vilnius
 |isbn=978-9955-33-632-7
}}

Knygų citatose turėtų būti nurodyti bent šie parametrai:

 • first ir last: autoriaus vardas ir pavardė
 • title: knygos pavadinimas
 • publisher: leidėjas ar leidykla
 • place: kur knyga buvo išleista (pvz. miestas)
 • year arba date: publikacijos metai arba data
 • edition arba volume: leidimas arba tomas, jei yra
 • isbn: knygos ISBN, jei žinomas

Atkreipkite dėmesį, kad parametrų reikšmės taip pat gali būti ir nuorodomis, pvz., šiuo atveju leidėjas (nurodomas publisher parametru) yra aprašytas Vikipedijoje: Vilniaus universiteto leidykla. Tačiau nuorodoms į straipsnius apie autorių yra atskiras author-link parametras (kaip ir su vardais, jei autorių ne vienas, naudojama author1-link ir t.t.). Knygos šablonui taip pat galima naudoti url parametrą, pvz., pateikiant internetinę nuorodą į publikuotą PDF bylą (jei knyga vieša) ar Google Books.

Internetinio puslapio citavimas

redaguoti

Cituojant internetinį puslapį, naudojamas {{cite web}} šablonas:

{{cite web
 |title=Patvirtintas 1,4 mlrd. eurų dydžio šių metų Vilniaus miesto biudžetas
 |url=https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/2178903/patvirtintas-1-4-mlrd-euru-dydzio-siu-metu-vilniaus-miesto-biudzetas
 |date=2024-01-24
 |access-date=2024-03-18
 |website=[[LRT.lt]]
}}

Knygų citatose turėtų būti nurodyti bent šie parametrai:

 • title ir url: turinio (pvz. straipsnio) puslapyje pavadinimas ir internetinė nuoroda
 • date ir access-date: publikacijos data ir šaltinio tikrinimo data
 • website ir/arba publisher: tinklalapis (jo pavadinimas) ir/arba leidėjas (pvz. institucija kuri publikuoja)
 • first ir last: autoriaus vardas ir pavardė, jei yra

Dėmesio: kadangi tinklalapiai gali būti pakeisti ar atnaujinami, nurodytina šaltinio tikrinimo data. Taip bus sudaroma galimybė patikrinti konkrečią tinklalapio versiją.

Kadangi laikui bėgant kai kurie tinklalapiai nustoja veikti, straipsniuose gali atsirasti neveikiančių nuorodų. Vikipedija naudoja Internet Archive projektą, kuriame galima rasti internetinių puslapių kopijas, o joms nesant galima padaryti užklausą tinklalapio kopijos sukūrimui. Tokiu atveju yra naudojami archive-url (nuorodos į web.archive.org kopija) ir archive-date (kopijos data) parametrai.

Mokslinio straipsnio citavimas

redaguoti

Straipsniai moksliniuose žurnaluose cituojami naudojant {{cite journal}} šabloną. Pavyzdžiui:

{{cite journal
 |first1=Giedrius
 |last1=Gasiunas
 |first2=Rodolphe
 |last2=Barrangou
 |first3=Philippe
 |last3=Horvath
 |first4=Virginijus
 |last4=Siksnys
 |author4-link=Virginijus Šikšnys
 |title=Cas9–crRNA ribonucleoprotein complex mediates specific DNA cleavage for adaptive immunity in bacteria
 |journal=Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS USA)
 |year=2012
 |volume=109
 |issue=39
 |pages=E2579-86
 |url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3465414/
 |doi=10.1073/pnas.1208507109
 |pmid=22949671
}}

Be aukščiau jau aprašytų parametrų, žurnalų citatose papildomai reikėtų nurodyti šiuos:

 • journal, volume, issue ir pages: žurnalas, tomas, numeris ir, esant galimybei, puslapius
 • doi: DOI, kaip unikalų publikacijos kodą
 • pmid (medicininiuose straipsniuose): PubMed duomenų bazės PMID numerį

Išsamus šaltinio citavimas

redaguoti

Didelės apimties straipsniuose patikimus šaltinius yra priimtina cituoti dažniau ir išsamiau, bei rekomenduojama nurodyti konkrečią vietą medžiagoje, pvz., puslapį knygoje. Tokiu atveju, šaltiniai yra atskirai apibrėžti bibliografijos skyrelyje, o cituojama naudojant {{sfn}} arba {{harvnb}} žymas, pavyzdžiui:

Lietuvos vardas pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose buvo paminėtas 1009 m.{{sfn|Bumblauskas|2010|p=285}}

== Šaltiniai ==
{{išnašos}}

== Bibliografija ==
{{refbegin}}
* {{cite book|last=Bumblauskas|first=Alfredas|title=Lietuvos Didžioji Kunigaikštija ir jos tradicija|year=2010|publisher=[[Vilniaus universiteto leidykla]]|place=Vilnius|isbn=978-9955-33-632-7}}
{{refend}}

Šiame pavyzdyje šaltinis apibrėžtas 8-oje eilutėje, o 1-oje eilutėje naudojama žymė sukurs išnašą į šį šaltinį, nurodant, kad cituojamas 285-as puslapis. Pirmoje eilutėje esanti {{sfn}} žyma, kaip bevardžius parametrus nurodo autoriaus pavardę, publikacijos metus ir puslapį (parametras p nurodo vieną puslapį; puslapių rėžiui naudokite pp). Autoriaus pavardė ir publikacijos metai privalo sutapti su 8-oje eilutėje, citatos šablone, nurodyta pavarde ir metais (Bumblauskas ir 2010). Atkreipkite dėmesį, kad su {{sfn}} šablonu yra nenaudojama žyma <ref>.

Šaltiniai bibliografijoje turėtų būti surikiuoti abėcėlės tvarka pagal pirmo autoriaus pavardę.[2]

Taip pat skaitykite

redaguoti

Papildoma informacija

redaguoti
 1. „Apie citavimą“. VDU Biblioteka. Suarchyvuotas originalas 2023-09-24. Nuoroda tikrinta 2024-03-18.
 2. „APA (American Psychological Association) citavimo stilius“ (PDF). VDU Biblioteka. Suarchyvuotas originalas (PDF) 2023-06-13. Nuoroda tikrinta 2024-03-18.