Abiejų Tautų Respublikos centrinės valdžios urėdai

(Nukreipta iš puslapio Centrinės valdžios pareigūnai)

Centrinės valdžios urėdai – aukščiausi Abiejų Tautų Respublikos centrinės vykdomosios valdžios pareigūnai.

Ministrai redaguoti

Pirmiausia tai Abiejų Tautų Respublikos ministrai vadovavę pagrindinėms valstybės gyvenimo sritims. Abiejose Respubliką sudarančiose valstybėse buvo identiškos ministrų pareigybės, tačiau jie vienas kito nedubliavo. Teoriškai karūnos ir Lietuvos ministrai buvo lygūs, tačiau didesnį vaidmenį vaidino karūnos ministrai, kurie nuolat buvo greta karaliaus.

Nuo 1569 m. buvo 10 pagrindinių ministrų, kurie turėjo patariamąjį balsą ir Senate:

Lenkijos karalystė Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Herbas
Karūnos didysis maršalka Lietuvos didysis maršalka  
Karūnos didysis kancleris Lietuvos didysis kancleris  
Karūnos pakancleris Lietuvos pakancleris  
Karūnos didysis iždininkas Lietuvos didysis iždininkas  
Karūnos dvaro maršalka Lietuvos dvaro maršalka  

Centrinės vykdomosios valdžios pareigybėms buvo prilyginti taip pat:

Lenkijos karalystė Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Herbas
Karūnos didysis etmonas Lietuvos didysis etmonas  
Karūnos lauko etmonas Lietuvos lauko etmonas
Karūnos dvaro paiždininkis Lietuvos dvaro paiždininkis  

Etmonai, kurių įtaka valstybėje neretai būdavo didžiulė, nebuvo Senato nariais, bet dažnai dalyvaudavo Senato posėdžiuose. Pagal pareigas į Senatą jie pateko tik 1768 m. Nuo 1775 m. į Senatą pagal pareigas įėjo ir paiždininkiai.

Žemesnieji pareigūnai redaguoti

Centrinės valdžios žemesnieji pareigūnai pagal pareigas neįėjo į Senatą, tačiau jų įtaka abiejose valstybėse buvo didelė. Šią pareigūnų grupę sudarė:

Lenkijos karalystė Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė
Karūnos didysis sekretorius
sekretarz wielki koronny
Lietuvos didysis sekretorius
sekretarz wielki litewski
Karūnos referentas
referendarz koronny
Lietuvos referentas (dvasinis ir pasaulietinis)
referendarz litewski
Karališkasis prokuroras
instygator królewski
Lietuvos prokuroras
instygator litewski
Karūnos didysis raštininkas
pisarz wielki koronny
Lietuvos didysis raštininkas
pisarz wielki litewski
Karūnos iždininkas
kustosz koronny
iždininkas
skarbny
Seimo maršalka
marszałek sejmu
Krokuvos ir Sandomiežo didžiosios rados pirmininkas
wielkorządca krakowsko - sandomierski
tokių pareigybių nebuvo
Druskininkas
żupnik

Kiti straipsniai redaguoti

Nuorodos redaguoti